Publicerat 2020-10-22 00:10

Det hände i världshistorien just idag perioden 22 till 28 oktober:

 

En hel värld höll andan framför TV:n från 22 oktober

22 oktober 1962 inleddes Kubakrisen genom att president John F Kennedy i ett tal i TV berättade att amerikanska flott- och flygstridskrafter skulle genomföra en blockad av Kuba för att förhindra att sovjetiska kärnvapenbärande missiler fördes dit. Krisen utspelade sig på tv över hela världen kom att vara i 13 dagar och en hel värld höll andan. Nu var det riktigt nära. Upprinnelsen till krisen var att Sovjet reagerat på närvaron av de amerikanska ballistiska robotarna Jupiter i Italien och Turkiet. Dessa hade Moskva inom räckhåll. En överenskommelse nåddes vid ett hemligt möte mellan Chrusjtjov och Fidel Castro i juli 1962. Konstruktionen av ett antal raketramper på Kuba startade senare samma sommar. Avskjutningsförberedelserna  bekräftades när ett av amerikanska flygvapnets spionplan, U-2, producerade tydliga bildbevis på anläggningar för medeldistansrobotar på Kuba. En vettskrämd värld kunde på TV se sovjetiska fartyg med missiler närma sig amerikanska flottans blockad och man insåg att framtiden för stora delar av världen hängde på en ytterst skör tråd. I sista stund vek sig Nikita Chrusjtjov. För hans del ledde det till att han blev av med missilerna i Italien och Turkiet och att USA förband sig att inte angripa Kuba med mindre än att landet gick till anfall först. Han fick ta bort de sovjetiska missilerna och bombflygplanen från Kuba, världen drog en lättnades suck och det kalla kriget fortsatte, nu något avsvalnat. KURIOSA: När Kubakrisen kulminerade tog det hela 12 timmar att förmedla ett lösningsförslag från Moskva till Washington. Det var en mycket farlig fördröjning i det läget. Idén kom då upp att upprätta en direkt sambandsförbindelse (fjärrskrift och telefon – kallades i vardagsspråk heta linjen eller röda telefonen) mellan de två ledarna. Den användes första gången under sexdagarskriget 1967 då Israel stred mot sina arabiska grannländer. Både USA och Sovjetunionen skickade flottor till östra Medelhavet men informerade varandra över linjen för att undvika farliga missförstånd. (Bilden ovan: USA:s spaningsflyg håller närkoll på sovjetiska fraktfartyg med missiler)

 

Varje ipod måste registreras

Den 23 oktober 2001 lanserades ipod av Apple Computer. Den presenterades som världens andra revolutionerande portabla musikspelare efter Sony Walkman. Från början hade den en lagringskapacitet på 5 gigabyte – i senare versioner närmare 200. Ipods sätt att överföra musik från datorn skiljer sig från övriga MP3-spelare. All synkronisering görs via Apples datorprogram Itunes. Det går inte att dra över en fil på datorn till Ipoden och sedan spela upp den som i PC-världen. Istället måste ägaren skapa ett konto på Apples onlinetjänst Itunes Store där varje Ipod måste registreras innan den kan användas.

 

Aktiesparare förlorade 100 miljarder dollar

på dryg månad från Svarta torsdagen

Den 24 oktober 1929 inledde den Svarta torsdagen det som kom att kallas Wall Street-kraschen. Aktiekurserna föll, säljpanik utlöstes och satte fart på ytterligare kursfall. Under senare delen av 1920-talet i USA hade en period inletts med en mycket stark aktiemarknad. Miljoner amerikaner lockades att investera i aktier. Den ökade investeringen drev i sin tur upp kurserna. De nådde anmärkningsvärda höjder och skapade på så sätt starka förväntningar på ytterligare uppgångar. Det saknades inte onda aningar hos många mot slutet men det var alltså på  den Svarta torsdagen som bubblan sprack och paniken bröt ut. Vid slutet av november hade investerarna förlorat ofattbara 100 miljarder dollar i dåtida penningvärde och börsvärdet hade sjunkit med 40%. Företag och banker gick i konkurs. Många blev arbetslösa. Småsparare fick lämna sina hem och gårdar när de inte längre kunde betala de höga låneräntorna. Kraschen övergick i ekonomisk depression med hög arbetslöshet och fallande produktivitet. Den spred sig till Europa och aktiekurserna fortsatte att sjunka under de första åren av 1930-talet. Marknaden återhämtade sig inte förrän långt efter andra världskrigets slut. Bilden: Folksamlingar utanför New York Stock Exchange (börsen) 24 oktober 1929.

 

Lätta brigaden anfaller!

Den 25 oktober 1854 utkämpades slaget vid Balaklava inte långt från Sevastopol i Ryssland. Det var i och för sig ett avgörande slag i Krimkriget 1854-1856. På ena sidan stod Storbritannien, Frankrike och Osmanska imperiet mot sin gemensamma fiende Ryssland på andra sidan. Men slaget hade knappast nått så stor ryktbarhet som det gjorde om det inte kopplats till dåraktigt mod från brittiska enheter förevigat bl a i en målning av Richard Caton Woodville Jr – ”The charge of the light brigade” (bilden) men kanske än mer i dikten av  den store brittiske 1800-talsdiktaren Lord Tennyson:

 

"All in the valley of Death

 Rode the six hundred.

“Forward, the Light Brigade!

Charge for the guns!”

 

följt längre ner i dikten av den berömda strofen när kavalleristerna blivit varse den dödliga fälla deras inkompetente befälhavare lurat in dem i:

 

”Theirs not to reason why,

 Theirs but to do and die,

 Into the valley of Death

 Rode the six hundred”

 

Saken var den att lätta brigaden under Lord Cardigan red rätt in i ett bakhåll. Den räddades från total utplåning endast tack vare en modig insats av den franska divisionen 4:e Chasseurs d’Afrique. Kuriosa: Låter Lord Tennyson bekant i något annat sammanhang? Visst, han är diktaren bakom Nyårsklockorna som läses varje nyårsafton från Skansen. Och cardigan – en vanligen kraglös, stickad tröja eller jacka som öppnas framtill, ett plagg som förknippas med Lord Cardigan som utrustade sina soldater med ett likartat plagg mot den ryska kylan. Något trevligt blev den värdelöse ledaren ändå ihågkommen för .

 

(Översättning: De red alla sexhundra in i Dödens dal, Framåt, Lätta Brigaden! Attack mot kanonerna! – Det var inte deras sak att fråga varför, Deras sak var bara att lyda och dö, In i Dödens dal red de sexhundra.)

 

Eldstriden vid OK Corral

Den 26 oktober 1881 utspelades eldstriden vid O.K. Corral i Tombstone, Arizona. Tombstone ligger i ett torrt, ödsligt landskap ett tiotal mil öster om Tuscon och ca 4 mil norr om gränsen mot Mexico. Om den här striden har det skrivits mängder av skildringar i billiga häften och i ett fåtal någotsånär seriösa böcker. Bara få berättelser närmar sig sanningen om vad som hände, såvitt man känner den. Det har också gjorts ett antal filmer med ringa verklighetsanknytning. Den här texten bygger på hyfsat tillförlitliga verket Pictorial History of the Wild West av James D Horan och Paul Sann och texten på Tombstones hemsida. I mycket grova drag handlar det om långvariga tvister mellan släkterna Clanton och Earp i Tombstone. Den här dagen hade Billy och Ike Clanton tillsammans med kumpanerna Frank och Tom Mc Laury samlats på en obebyggd tomt intill OK Corral, ett hyrstall i Tombstone. Virgil Earp var en av sherifferna i staden och hade fattat ett beslut att avväpna beväpnade män inom stadsgränsen. Tillsammans med bröderna Wyatt (som också var sheriff i staden och dessutom US Marshal) och Morgan samt J.H. "Doc" Holliday gick de på Freemont Street (som fortfarande finns kvar) och fick syn på Clantons och deras sällskap intill OK Corral. Virgil beordrade dem att lämna över sina vapen. I stället drog de dem och striden började. När den var över 30 sekunder senare var bröderna McLaury och Billy Clanton döda (bilden ovan), bröderna Virgil och Morgan Earp allvarligt skottskadade och Doc Holliday lätt skadad av en kula som rispat honom. Striden fick ett rättsligt efterspel där dock ingen dömdes. Den fick också ett brottsligt efterspel där Wyatt Earp och en krets runt honom gav sig ut och spårade upp ett antal män som på något sätt medverkat i eller bidragit till händelserna under och efter OK Corral och mördade dem. Om man nu bara ska nämna en av aktörerna – Wyatt Earp – så har han glorifierats bl a i filmerna om honom. Han hade förvisso kallats in av borgmästarna både i Wichita och Dodge City för att rensa upp där. Det gjorde han med stor brutalitet innan han kom till Tombstone och blev sheriff. Där kom han på ett sätt att dryga ut den magra polislönen. Han blev delägare i Oriental Saloon and Gambling Hall i staden och fick 1000 dollar i månaden för vad man idag skulle kalla beskydd. Han var där ofta och arbetade till och med vid spelborden ibland. Krogen gick strålande – noll brottslighet. Om detta nämns förstås intet i filmerna.

 

"Håll gränsen" kärvt besked från statsministern

Den 27 oktober 1981 gick den sovjetiska ubåten U137 på grund i Gåsefjärden cirka en mil sydost om Karlskrona. En tid med mycken dramatik följde och upprördheten från allmänhetens sida var stor i synnerhet när regeringen meddelade att man med säkerhet kunde säga att ubåten hade atomvapen ombord. En civil båt som inte väckte ubåtsmännens misstankar hade förtöjts intill och med avancerade instrument som i hast monterats in i den slog man fast att det fanns atomvapen. Vid ett tillfälle var osäkerheten stor – det var hårt väder och ubåten riskerade att slås sönder. Svensk bärgning inleddes och under den frågade överbefälhavaren statsministern hur långt han fick gå om ubåten försökte fly. Thorbjörn Fälldin svarade karaktäristiskt kärvt ”Håll gränsen!”. När den väl var helt i vattnet omringades ubåten omgående av svenska marina fartyg. Den släpptes vid ett senare tillfälle ut på internationellt vatten när den eller besättningen inte längre ansågs kunna bidra med någon information. Idag menar en del röster att kränkningen mera berodde på inkompetens och undermålig teknisk utrustning än ett medvetet agerande. Majoriteten av bedömare hävdar att kränkningen var avsiktlig och ett led i illegala aktiviteter mot Sverige. Den slutsatsen har också dragits av den senaste ubåtskommissionen. (Bilden: Minnesmärke på platsen för grundstötningen.)

 

Den 28 oktober 2013 drog stormen Simone in över Nordeuropa och även Sverige. Den hotade den allsvenska matchen Malmö FF - IF Elfsborg på Borås Arena. Men det var viktigt slutspel och domaren Jonas Eriksson bedömde att publiken eller spelarna inte skulle utsättas för fara om matchen spelades. Malmö vann seriesegern med 2-0 och ingen skadades. Men sämre gick det för skogen bl a i södra Sverige. Antalet skogskubikmeter som fälldes i Sverige blev 1,5–2 miljoner till ett värde av 800 miljoner kr. Människorna på Borås Arena hade nog en hel del tur. Som jämförelse fällde orkanen Gudrun året  2005 ca 75 miljoner skogskubikmeter södra Sverige.(Bilden: Stormen Simone tog den här byggnadsställningen i centrala Landskrona - ingen kom mirakulöst nog till skada)

 


Red: Claes  Cassel
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994