Publicerat 2020-11-19 00:10

Det hände just i dag i världshistorien perioden 19 – 25 november:

 

Sovjetiska generaler lyckades dölja

att Stalingrad var på väg att omringas

Den 19 november 1942 inledde Röda armén under general Georgij Zjukov Operation Uranus – den motattack vid Stalingrad som skulle leda till totalt nederlag för de tyska och andra trupper som invaderat staden. Den här fasen av andra världskriget inleddes med att Zjukov den 12 september kallades till Stalin för att förklara varför det senaste motanfallet mot tyskarnas norra flank vid staden hade misslyckats. Generalstabschefen Aleksandr Vasilevskij var också närvarande vid mötet. Efter att ha fått höra att motanfallet med tre arméer hade misslyckats på grund av otillräcklig utbildning samt brist på artilleri och stridsvagnar krävde Stalin att få veta vad som skulle till för en lyckad motoffensiv. Zjukov och Vasilevskij kom tillbaka redan nästa kväll. Deras förslag gick ut på att man skulle sluta att kasta arméer mot tyskarna. Istället gällde det att bygga upp en tillräckligt stark och välutbildad styrka. Medan det pågick skulle man vilseleda tyskarna om den verkliga avsikten som var att omringa dem och deras allierade vid Stalingrad. Samma kväll gav Stalin efter visst motstånd sitt stöd för planen. En väldig uppbyggnad per järnväg startade. Varje dygn rullade 1300 vagnar in med vad som till slut skulle uppgå till 1,1 miljoner soldater, 15 000 kanoner och granatkastare , nästan 1500 stridsvagnar samt ammunition och förnödenheter till fronterna kring Stalingrad. Civilbefolkningen i en 24 kilometer djup zon bakom frontlinjen hade evakuerats helt för att trupper och vapen skulle kunna gömmas i byarna så att överraskningsmomentet bibehölls. Inte mindre än 17 falska broar byggdes över Don för att avleda uppmärksamheten från de fem riktiga broarna som anfallsstyrkan använde sig av för att förflytta sig in i brohuvudet. 19 november 1942 inleddes så slaget och de sovjetiska styrkorna i kniptångsmanövern  möttes två dagar senare i närheten av staden Kalatj och inneslöt helt de tyska styrkorna i Stalingrad. Tyska 6:e armén och delar av tyska 4:e pansararmén och sex divisioner från Rumänien var nu instängda i Stalingrad, omkring 290 000 man med utrustning. Hitler fick ett vredesutbrott när nyheten nådde honom. Möjligen anade han nu innerst inne att han skulle kunna förlora andra världskriget. Nederlagen vid el-Alamein i Nordafrika (se datumnotis den 2 november) och Stalingrad där de inneslutna tyska trupperna gick i fångenskap brukar anses höra till de avgörande vändpunkterna. BILDEN: Gatustriderna i Stalingrads ruiner var bland de mest mardrömslika under kriget för båda sidor.

 

Var största bågbron i stål som byggts i Sverige

Den 20 november 1935 öppnades Västerbron i Stockholm för trafik. Bron är drygt 600 meter lång inklusive viadukter. Över vatten löper den ca 340 meter. Segelfri höjd är som mest 26 meter. Järnkonstruktionerna hade byggts på det närbelägna Ekensbergs Varv i Gröndal. När bron invigdes var det den största bågbron i stål som någonsin byggts i Sverige. Med Västerbron utvecklades det trafiksystem som man la grunden till när Tranebergsbron över Tranebergssundet mellan ön Kungsholmen och Traneberg invigdes den 31 augusti 1934. Framkomligheten i Stockholm ökade påtagligt. BILDEN: En av Västerbrons bärande järnbalkar. Se mannen vid balkens ände! 

 

Britter räddade judiska barn i sista stund

Den 21 november 1938 beslutade det brittiska parlamentet att ta emot judiska flyktingbarn. Aktionen kallades Kindertransport (Kinder – barn). Den första transporten kom till England 2 dec samma år. Den tilltagande förföljelsen av judar i Tyskland och flera av dess grannländer väckte tanken bl a inom kristna grupper att försöka rädda barnen och även ge de under 17 år uppehållstillstånd. Vid den här tiden hade inställningen i Tyskland men även i flera mottagarländer förändrats och hårdnat så att det i många fall blivit omöjligt för vuxna judar att följa sina barn till räddningen. De flesta av de tiotusentals judiska barn som evakuerades med en Kindertransport kom till Storbritannien. Omkring 500 kom till Sverige. Flertalet av dessa barn återsåg aldrig sina föräldrar. De var ofta de enda ur sina familjer som överlevde Förintelsen. Bilden: Judiska barn stiger i land i Tilbury nära London 1939.

 

Majoriten av amerikaner tror på

konspiration bakom Kennedymordet

Den 22 november 1963 sköts USA:s president John F. Kennedy till döds när han 12.30 lokal tid färdades i en öppen bil längs Dealey Plaza i Dallas, Texas, USA. En utredning som den nye presidenten Lyndon B. Johnson tillsatte kom fram till att Lee Harvey Oswald ensam mördade Kennedy och skadade texasguvernören John Connally.  Den utredningen blev känd som  Warrenkommissionen. Till att börja med stod en majoritet av den amerikanska allmänheten bakom utredningens slutsatser. Senare undersökningar pekar mot att flertalet amerikaner numera istället misstänker en konspiration. KURIOSA: Det sägs att det finns händelser vid vissa datum där väldigt många minns vad de gjorde just då. Jag som skriver dessa rader fotpatrullerade i VD 1, Gamla Stan, vid den här tiden och vi som hade skiftet 10-18 den 22 november 1963 blev tillsagda att stanna kvar på stationen påklädda för yttre tjänst med sabel och pistol och avvakta utvecklingen. Mordet på USA:s president var en enorm och omskakande händelse i 1960-talets början. Jag minns inte exakt hur länge vi hölls kvar men det var troligen till efter midnatt. BILDEN: Ett amatörfoto fångar ögonblicket omedelbart efter att presidenten träffats och hur han faller mot hustrun Jacqueline.

 

11 personer drunknande i fallande buss

Den 24 november 1948 omkom 11 personer vid en trafikolycka på Essingebron mellan Stora och Lilla Essingen i Stockholm. En trådbuss på linje 96 var på väg mot Stora Essingen strax efter klockan 8 på morgonen. Mitt på bron kolliderade den med en lastbil lastad med betongplattor som var på väg i motsatt riktning. Vid krocken kom delar på lastbilen och på bussen att haka i varandra på ett sätt som fick bussen att göra en kraftig gir som föraren inte kunde kontrollera. Bussen körde in i och genom det klena räcket, stod några ögonblick och vägde och föll sedan 14,5 meter ner i Essingesundet. Två personer lyckades ta sig ur bussen innan den hastigt sjönk. Den ene kunde räddas av två män som fanns i närheten. Den andre lyckades de inte undsätta. Räddningstjänsten kom snabbt till platsen och inriktade sig på att bärga bussen vilken skedde redan samma kväll med en pontonkran (bilden). Det visade sig att 11 personer omkommit i bussen. År 1948 rådde som bekant vänstertrafik i Sverige. Bussar på linje 96 var vanligtvis högerstyrda men en extrainsatt vänsterstyrd buss användes på olycksdagen. Föraren bör haft svårt att bedöma avståndet i sida till mötande fordon. Utredningen visade dessutom att den här bussen hörde till det fåtal trådbussar som hade ett spegelvänt pedalsystem. I en stressad situation kunde en förare förväxla brom- och gaspedalerna. Utredningen pekade på att de här faktorerna kan ha medverkat till olyckan. Gamla Essingebron byggdes åren 1928–1929 och hade 1948 en körbana på 5,2 meters bredd och gångbana på 1,2 meter.

 

Mera från huvudstadens lokaltrafik datumet den 24 november:

Slussens T-bana förbands med Hötorgets

Den 24 november 1957 invigdes Centralens tunnelbanestation i Stockholm av kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise (bilden). Stationen hette så första tiden. Fast redan i januari 1958 insåg man risken för förväxling med tågens Centralen och då blev det T-centralen. Den 24 november 1957 invigdes också sammanbindningsbanan mellan Slussen och Hötorget. Det övre planet på T-Centralen trafikeras av norrgående tåg på gröna linjen och södergående tåg på röda linjen och tvärtom på planet under. Denna lösning gör det möjligt att byta mellan grön och röd linje i motsatta riktningar rakt över plattformen utan att man behöver gå i några trappor. Nedre planet ligger 26–32 meter under jorden och trafikeras av blå linjen. Denna del togs i bruk 31 augusti 1975 i samband med att den blå linjen invigdes. När pendeltågstunneln under Stockholm, Citybanan, blev klar 2017 tillkom ytterligare en nivå under de tre befintliga. Den används av alla pendeltåg. Denna fjärde nivå kallas Stockholm City och räknas inte som en del av T-Centralen även om det går att gå torrskodd mellan de här stationerna.

 

Över 26 000 föreställningar av Råttfällan

Den 25 november 1952 hade Agatha Christies teaterpjäs Råttfällan (The Mousetrap) premiär på New Ambassadors Theatre i London i London där den spelades till och med lördagen den 23 mars 1974. Följande måndag flyttades den till grannteatern St Martin's Theatre (bilden) där den går än i dag. Urpremiären skedde på Theatre Royal i Nottingham den 6 oktober 1952. Råttfällan har sedan premiären spelats kontinuerligt i 65 år och är 2017 uppe i mer än 26 000 föreställningar. Pjäsen är ett morddrama känt för sitt överraskande slut.

 

 


Red: Claes Cassel
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994