Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-12-18 14:002007_09_26-11_21_51-holmerDen 20 december 1990 fälldes förre länspolismästaren i Stockholm  Hans Holmér och förre operative SÄPO-chefen P.G. Näss för olovlig avlyssning i samband med utredningen av mordet på Olof Palme. Stockholms tingsrätt dömde båda till dagsböter. I hovrätten fick Näss ett kort fängelsestraff  och Holmér högre böter.

Den 21 december 1988 omkom 259 personer däribland den svenske FN-diplomaten Bernt Carlsson när en bomb sprängde en amerikansk jumbojet i luften över den skotska byn Lockerbie. Dödssiffran totalt uppgick till 270 eftersom attentatet krävde dödsoffer även på marken. En gigantisk multinationell polisundersökning (som involverade FBI, CIA, Scotland Yard, skotska polisen och tyska Bundeskriminalamt) gav vid handen att en bomb placerats på planet av två libyska medborgare på2007_12_22-0_4_0-2488346%5B uppdrag av libyska säkerhetstjänsten. Libyen kom under åren efter händelsen att sättas under hårt internationellt tryck att lämna ut de misstänkta. I april 1999 utlämnades två personer för rättegång i Nederländerna. Den kompromiss som möjliggjorde detta innefattade FN-medling och beslut om skotska åklagare och domare på nederländskt territorium. Efter en nio månader lång rättegång dömdes i januari 2001 den ene av de båda libyska agenterna, Abd al-Basit al Miqrahi, till livstids fängelse medan den andre friades.

Den 22 december 1938 tillkännagav socialstyrelsen att judisk härkomst inte räcker som grund för att betraktas som politisk flykting. Som vi vet hade judeförföljelserna i Tyskland redan då tagit sig våldsamma uttryck och inneburit förluster av människoliv. För att underlätta gränskontrollen bad Sverige de tyska myndigheterna att stämpla ett tydligt ”J” i judars pass. Vår behandling av dessa människor är en skamfläck som knappast tvättas bort av att enskilda svenskar senare gjorde stora insatser för att rädda judar bl a från Danmark.

Den 23 december 1790 föddes den franske, sedermera eg2007_12_21-9_12_52-hieroglyyptologen, Jean-François Champollion. Hans arbete kom att få en enastående betydelse för vår förståelse av utvecklingen av människosläktets kultur. Han lyckades tyda de fornegyptiska hieroglyferna. Till sin hjälp tog han den så kallade Rosettastenen som lyckligtvis innehåller text på både grekiska och två varianter av egyptiska.

Den 24 december uppträder en rödklädd, silverskäggig äldre herre in i svenska hem till små barns lycka (och stundtals fasa). Gestalten härstammar från skolornas och sedermera hemmens firande av Sankt Nikolaus 6 december. Med början i de protestantiska länderna flyttades firandet till julen. Den äldre herrn fick sitt svenska namn efter gårdstomten, som har gammal hävd i svensk jultradition men som dessförinnan inte hade något med julklapparna att skaffa. Däremot förmodades han ha ätit upp en tallrik gröt som gårdsfolket i juletid ställde ut på förstukvisten. Han visade sig egentligen aldrig för människor utan var främst djurens beskyddare.

Numera är julen en kristen högtid som firas 25 december till minne av Jesus påstådda födelsetidpunkt. Firandet följde på en äldre sed att fira högtid i samband med vintersolståndet. Däremot har forskarna inte hittat någon pålitlig anknytning till förkristen nordisk religion. Ordet jól dyker upp första ca 900 i ett hyllningskväde till Harald Hårfager i formen "dricka jul". Men tidpunkt och innehåll för den här ”julfesten” är osäkra – det behöver inte alls ha varit den 24 december eller ens vintertid.

2007_12_21-9_12_32-oscarssoDen 26 december 1966 orsakade skådespelaren Per Oscarsson en enastående folkstorm när han klädde av sig i bara kalsongerna i Hylands hörna samtidigt som han i mycket snälla och vårdade ordalag berättade om hur små barn blir till. Det gick så långt att Olof Palme tvingades upp i riksdagens talarstol för att försvara Sveriges television. Är det bara ett fyrtiotal år sedan!?

Den 27 december 1991 överlevde samtliga passagerare när ett 2007_12_21-9_12_32-sk751%5B1%5DSAS-flygplan tvingades kraschlanda utanför Gottröra nordost om Arlanda. Vingarna slets av och flygplanskroppen delades i tre delar. I marginalen blev det hela en pinsamhet för polisen i Stockholms län. Medierna visade bilder på ängarna runt planet helt fullparkerade med polisbilar vars besättningar helt klart inte deltog i kommenderingen.

2007_12_21-9_12_31-491Den 28 december 1963 totalförbjöds Vilgot Sjömans film "491" av Statens biografbyrå. Den släpptes fri sedan 88 sekunder klippts bort. Filmen byggde på Lars Görlings roman med samma namn som är en rasande uppgörelse med det sätt som samhället på den tiden tog hand om störda och kriminella ungdomar. Ett kuriosum är att en målad polisbil vid nionde vaktdistriktet på Surbrunnsgatan  hade anropssignalen ”491”. Lustigkurrarna på dåtidens polisradiocentral gjorde förstås det yttersta av detta.

Den 29 december är ”menlösa barns dag”, numera ”värnlösa barns dag”. Det här var en festdag i julveckan som redan vid slutet av 300-talet var spridd i både öst- och västkyrkan till minne av de barn som Herodes lät mörda när han fick veta att Messias var född (Matt. 2:16-18). Den avskaffades som allmän helgdag i Sverige 1772. I katolska länder har den firats bl a med  barnprocessioner. Till de profana sederna hör att (i t ex Nederländerna) barn och föräldrar denna dag byter roller (och kläder). För övrigt anser sig  israeliska forskare nyligen ha funnit Herodes sista vilorum i en klippfästning ute i öknen.

Den 30 december 1940 anlöpte det första lejdfartyget - "Gullmaren" - Göteborgs hamn från New York. Lasten bestod huvudsakligen av livsmedel. Lejdtrafiken kallades den transoceana sjöfart som Sverige upprätthöll under andra världskriget efter avspärrningen 1940. Den byggde på avtal med de krigförande parterna. Lejdtrafiken, som förutsatte att fartygen följde bestämda rutter och inte förde kontraband, var större delen av kriget koncentrerad till Sydamerika, främst Argentina. Den fick stor betydelse för industrin och folkhushållet. År 1942 svarade den för 12 % av landets import, 1944 ombesörjde den 35 % av utrikeshandeln. Totalt 234 fartyg kom hem genom spärren. Men det skedde inte utan förluster. 11 fartyg gick förlorade och 165 personer omkom till följd bl a av minsprängningar och torpederingar.

Den 31 december 1991 upplöstes Sovjetunionen och ersattes av 15 självständiga stater. Michail Gorbatjovs nya tänkande och personliga öppenhet bidrog i hög grad till att 1980-talets senare del kom att präglas av avspänning och nedrustning. År 1988 inleddes det sovjetiska tillbakadragandet från Afghanistan. Genom det uteblivna stödet till de östeuropeiska satellitstaternas ledare möjliggjorde Gorbatjov de sammetsrevolutioner som 1989 tvingade bort kommunistregimerna överallt i Europa – saknade av ingen. I våra dagar har president Putin offentligt beklagat Sovjetunionens upplösning och satt krafter i rörelse för att återta förlorad mark. Man använder numera oftast lite mer sofistikerade metoder än  stridsvagnar men hotet är likafullt reellt.


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994