Nyhetsarkiv

Sidor

2020-04-07 16:30 "Fack- och skyddsorganisationerna gör oss till en bättre arbetsgivare"
Robert Karlsson är biträdande regionpolischef i Stockholm sedan 1 januari 2020. Han kommer närmast från samma funktion i region Väst, Göteborg. När han 1992 började polishögskolan var det som en av de sista årskullarna som fick lön under polisutbildningen. Att han skulle bli en hög chef inom polisen var en högst osannolik bild för de i hans närhet under uppväxten i Kortedala, en förort till Göteborg.
2020-04-07 08:40 Tre år sedan förra katastrofen
Idag är det tre år sedan terrordådet på Drottninggatan, som ledde till att gärningsmannen dömdes för terroristbrott genom fem mord och genom allmänfarlig ödeläggelse. Han döms även för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord, samt för 24 fall av framkallande av fara för annan.Den gången stod poliserna upp till allmänhetens förväntningar och fick del av folkets kärlek.
2020-04-06 09:10 Polisförbundet och Covid-19
Polisförbundet, och särskilt skyddsombuden inom organisationen gör sitt yttersta för att trygga polisernas arbetsmiljö, även när det gäller Covid-19. Vi måste ha en trygg arbetsmiljö för att ge människor trygghet. Ändå sprider så klart Pandemin oro, och då finns både den fackliga organisationen och skyddsombuden där för medlemmarna.
2020-04-06 08:30 Polisförbundet ändrari medlemsförmånerna
Sannolikt är ingen polis medlem i Polisförbundet för att få ta del av medlemsförmånerna. De ska snarast ses som lite grädde på moset, medlem blir man för att stärka polisens yrkesfrågor, öka polisyrkets status och få råd och stöd om det uppstår juridiska eller arbetsrättsliga problem i yrket. Ensam är inte stark, i sådana situationer.
2020-04-03 13:00 JO kritiserar Polismyndighetenför ohörsamhet mot statens överklagandenämnd
Efter omorganisationen 2015, fick mängder av polischefer söka om sina tjänster eller söka nya tjänster. Det skulle gå fort, och helst skulle den mest lämpade utses i varje fall. För att åstadkomma detta hade Polismyndigheten kunnat samverka med Polisförbundets förtroendevalda för att åstadkomma rättssäkra och hållbara beslut i tillsättningsärendena.
2020-04-03 11:00 60-70% längre tid i fängsligt förvar
Det kan bli konsekvensen för vissa brottslingar om Moderaternas förslag blir verklighet. Det är mot bakgrund av ett mord, som även beskrivits av polischefen Erik Nord, som Moderaternas rättspolitiske talesman Johan Forssell beskriver vilka förändringar hans parti vill införa när det gäller straffrabatter.
2020-04-03 08:20 Polisen i Stockholmlagar efter coronaläge
Som bekant har brottsligheten och behoven av polisinsatser förskjutits när det svenska samhället drabbats av corona-pandemin. Då skulle det se ut, om polisen jobbade på som att inget hänt. Dessbättre berättar nu polisen.se att så inte är fallet, Michael Fetz, kommenderingschef i den särskilda händelsen Corona, berättar nu hur polisen möter det nya läget och skapar beredskap för eventuella sjukskrivningar.
2020-04-02 16:30 Snabbspåret från brotttill dom succé enligt Brå
Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Brottsförebyggande rådet har haft uppdraget att utvärdera försöket, bland annat avseende rättssäkerhet.
2020-04-02 16:10 Särskilda utredningar spanar på felbeteenden och brott
Polisens avdelningar för Särskilda Utredningar, har släppt sin årsrapport för 2019. Den största nyheten i rapporten är att avdelningens spaningsenhet kommit igång, vilket enligt avdelningschefen ska effektivisera avdelningens utredningar och göra dess insatser både offensiva och förebyggande.
2020-04-01 16:20 Erik Nord talar klarspråk om straffrabatternas effekter
Erik Nord, som är polisområdeschef i Göteborg, beskriver med utgångspunkt från ett aktuellt exempel vem som riskerar att få betala priset när återfallsförbrytare bara döms för en bråkdel av sina brott, och ovanpå det får villkorlig frigivning. Vi skapar en hel räcka brottsoffer som inte hade behövt vara brottsoffer, konstaterar han.
2020-04-01 15:50 Nya toppnoteringar för polisens förtroende
I dessa tider av oro och bedrövliga nyheter, får vi poliser trots allt glädjas en aning åt att våra uppdragsgivare, allmänheten uppskattar våra ansträngningar och inser att vi kämpar på efter bästa förmåga. Polisen.se berättar om den senaste SOM-undersökningen som ger polisen ett ökat förtroende, och inte nog med det...
2020-03-31 13:00 Olika lätt att få delpensionpå olika håll i statens tjänst
Tidningen Publikt, som är organ för Polisförbundets systerförbund ST, har en intressant artikel som visar hur olika myndigheter ser på det gemensamma pensionsavtal som ger äldre medarbetare en viss möjlighet till nedtrappning. På sina håll tycks ekonomiska hänsyn gå före både humanitet och solidaritet med äldre anställda.
2020-03-31 09:40 BRÅ publicerar statistik om vilka brott som trendar
BRÅ har publicerat sin årliga sammanställning av hur brottsligheten utvecklats i Sverige under 2019, och hur de rättsvårdande myndigheterna förmått hantera och lagföra brottslingarna. Det är inga revolutionerande förändringar, brottsligheten pågår och poliserna kämpar på. Dock kan vissa brott ses minska och andra öka, trendmässigt.
2020-03-31 09:10 Kritik mot att poliser frånStockholm förstärker Uppsala
Stockholms finansborgarråd har tydliga synpunkter på att poliser flyttas från sina arbetsuppgifter i Stockholm till region Syd och nu även region Mitt. Hon berättar för Aftonbladet att läget är så allvarligt att det krävs mer resurser även i Stockholm, givet att den grova brottsligheten florerar även i huvudstaden.
2020-03-30 15:50 Rimfrost förstärks i region Mitt
Poliserna i region Mitt har gjort ett antal framgångsrika tillsslag mot grovt kriminella i området. Men nu tar regionen nya tag med hjälp av förstärkning från övriga polissverige. Förstärkningarna till exempelvis region Syd, ska fortsätta parallellt, åtminstone framt till sommaren då insatsen i region mitt beräknas kunna avslutas.
2020-03-27 12:30 Polisförbundet tar samhällsansvar och ser till medlemmarnas bästa. 
I dessa tider av Covid-19 prövas samhället och dess anställda. Inom sjukvården, så klart, men även rättssamhället ställs inför nya utmaningar. Efteråt kommer vi att kunna avgöra vad som kunde gjorts bättre och vad som kan göras bättre nästa gång. Till dess gäller det hålla fullt fokus på våra respektive uppdrag som poliser eller fackliga och på att lösa uppgiften.
2020-03-26 19:00 Polisförbundet har fått gehör för trygghetsberedning
Ända långt innan omorganiseringen av svensk polis, har Polisförbundet påtalat att det borde finnas en bättre balans mellan polisens resurser och brottsutvecklingen. Efter omorganisationen blev problemen allt mer synliga och påtagliga för brottsoffer och poliser. Polisförbundet begärde en kriskommission, men fick kalla handen.
2020-03-25 08:30 Covid-19 och rekryteringen och utbildningen av poliser
Covid-19 påverkar både det vardagliga polisarbetet och polisens prioriteringar, även om skjutningar och andra våldsbrott fortsätter att sluka resurser. För att poliserna ska komma ifatt någongång, behöver vi som bekant bli fler, något som hittills inte varit en helt enkel matematik.
2020-03-24 18:30 Beslut om semester skjuts fram
Med anledning av covid-19 har Polismyndigheten och Polisförbundet i dag enats om att skjuta fram beslutet av semesterplanen till den 16 april. Överenskommelsen syftar till att skapa tid och utrymme att säkerställa polisens samhällsuppdrag.
2020-03-23 10:10 Hur påverkas du av corona?
Larmen om covid-19 pressar och prövar många myndigheter - så också Polisen. Stockholm pekas ut som Sveriges epicentrum – där smittan väntas nå sin kulmen de närmaste dagarna. Blåljus besökte Norrmalmspolisen - där jobb pågår som"vanligt - för en ögonblicksbild av läget och fråga personal i tjänst "Hur påverkas du av corona?" 

Sidor

TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994