Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2018-11-05 12:30 Brottsligheten tar ingen hänsyn till övergångsregeringen
De senaste dagarna har inte bara handlat om "gruppsamtal" för att sondera regeringsförutsättningar. Samtidigt har sprängningar och skjutningar florerat på flera håll i Sverige. Sveriges kommuner, försvar och polisväsende känner oro för att hamna i ekonomiskt limbo.
2018-11-02 20:10 JUSEK: Rättsväsendet måste få utrymme i budgeten!
Som bekant har vi en övergångsregering. Som ska lägga en budget utan särskilda reformer. Dock sägs att samsynen om pensionärsskattens sänkande ändå kan få genomslag i budgeten. En symbolhandling inför de kommande försämringar i möjligheterna att gå i pension i rimlig ålder som väntar, måhända.
2018-10-31 18:40 Tidningen POLISEN om kongress och krav på polisutbildningarna
Nu har tidningen POLISEN landat hos nästan alla poliser i Region Stockholm med Gotland. Desslutom får många politiker och alla riksdagsmän tidningen, en påminnelse om att POLISEN finns även i budgettider. Ett ämne i tidningen är motionen av Johanna Spjut, som kräver att det ställs tydligare krav på likformighet och kvalitet på polisutbildningen.
2018-10-27 18:00 Allianspolitiker i polisoffensiv
I det limbo som svensk politik hamnat i, finns många politiker på riksplanet som inte tycks finna meningsfulla arbetsuppgifter. På många politikområden råder stiltje även om en och annan försvarspolitiker hojtar om U-båtar. Då passar fyra politiker, tillhörande Allianssidan, på att göra gemensamma utspel i rasande takt på polisområdet.
2018-10-27 13:30 Rikspolischefen i Lördagsintervjun om polisens resultat och utmaningar
Rikspolischef Anders Thornberg fick i lördagsintervjun frågor om polisens resultat, polisens resurser och omorganisationens effekter. Hur ska den grova gängbrottsligheten bekämpas, hur ska vi kunna rekrytera 22000 nya medarbetare till 2024 och hur ska vi få fler poliser att stanna kvar i yrket, var några av ämnena.
2018-10-26 14:00 Poliserna behöver fler kollegor
En helt ny, och en gammal ärrad polis, Regionpolischefen Ulf Johansson berättar om att vara och bli polis. När Ulf blev polis, var det Polishögskolan i Sörentorp som gällde, nu är det annorlunda. Sara Nilsson, kommer från Linnéuniversitetet, och berättar att utbildningen nu är blandad kompott, poliselever och andra studenter.
2018-10-25 18:10 Tre år sedan skolattacken på Kronans skola i Trollhättan
För tre år sedan just i dagarna, skedde det ofattbara och tragiska, att en svärdsbeväpnad yngling gick runt på en skola och attackerade lärare, elevassistenter och elever. Flera lärare gjorde allt vad de kunde för att skydda sina elever, och poliserna som kom först på plats ställdes inför omöjliga val.
2018-10-25 09:40 Vad kostar det att strypa en polis?
Blåljus betonar alltid att polisers anställningsförhållanden och villkor måste bli bättre. Men det räcker så klart inte om jobbet inte känns meningsfullt och poliserna inte känner samhällets stöd. Metro berättar om en polis erfarenhet, när en ung man försökte strypa henne. Trots annan brottslighet kan han vistas i frihet, och skadeståndet var en skam.
2018-10-24 09:50 GRATTIS SKYDDSOMBUD PÅ SKYDDSOMBUDENS DAG
Idag den 24 oktober firas Sveriges skyddsombud. De har en viktig uppgift i att förebygga risker för arbetsplatsolyckor. Statusen hos skyddsombuden kan se olika ut beroende på hur arbetsgivaren förmår att leva upp till arbetsskyddslagstiftningen. Det har hänt, att skyddsombud uppfattats som "omöjliga"...
2018-10-23 10:50 Gränspolisens bristande förmåga ingen nyhet direkt
Ingen har väl kunnat undgå att höra, läsa eller se i media att EU ska komma med en rapport, vars innehåll lär kritisera den svenska gränspolisverksamheten på ett nittiotal punkter. Nu hörs upprörda röster: Vem är ansvarig? Vems är felet? Lite som när det i somras upptäcktes att det svenska brandförsvaret inte var i fullständig toppform.
2018-10-22 09:30 Vem kan flytta till region Stockholm?
I DN refereras en rapport som gjorts av LO. I rapporten noteras att en hyreslägenhet i region Stockholm kan ta decennier att komma över. Och dessutom är bostadspriserna sådana, även ett gott stycket från Stockholms centrum, att inte ens medelinkomsttagare har råd att spara ihop ens en insats på 15% av priset.
2018-10-19 12:50 Tuffare tag från polisen räcker inte
Polisyrket är ett lagarbete. Poliser behöver, som alla upptäckt, fler kollegor. Men inte ens fler poliser och hårdare straff kommer ensamt att vända en oroväckande utveckling. Det krävs ett bättre samarbete, det krävs forskning, evidens och beprövad erfarenhet. Dessutom måste lagstiftning även ta höjd för förebyggande åtgärder.
2018-10-19 12:30 Polisledningen i Stockholmtar tag i onödig administration
Pia Sjunnegård Dahlbom bloggar på intrapolis och berättar bland annat vilka frågor som varit på agendan på medarbetardagarna när polisledningen fick diskutera problem och möjligheter med sina anställda. En fråga som kom upp var vad vi kan göra åt administrativa hinder.
2018-10-19 12:10 Deltidspensioner ger fler poliser
Nu har vi resultatet från årets beslut från polismyndigheten i Region Stockholm avseende delpensioner. Man kan söka två gånger per år, och i år har 42 anställda fått chansen att avrunda sitt yrkesliv hos polisen med en liten guldkant. Det tjänar både den anställde och myndigheten på.
2018-10-17 09:10 Lena Nitz: Civilan-ställda är inte poliser
Polisförbundets ordförande, Lena Nitz konstaterar det självklara i sin blogg. När poliser åker på uppdrag, går det inte att förutse vad de kommer att mötas av. Att avvisa en grupp ungdomar från ett resecentrum kan leda till en våldsam attack mot poliserna. Eller att göra en husrannsakan.
2018-10-16 13:00 Så många sökande, blev något färre poliser...
Polismyndigheten berättar nu hur många av de som antogs till polishögskolorna, som verkligen startade polisutbildningen. Trots ett antal åtgärder som syftat till att hyvla ned trösklar och motivera till att fullfölja polistankarna, har platserna inte fyllts upp denna gång heller. Och till våren finns det ännu fler platser.
2018-10-16 11:20 Hur mycket längre blir ett amputerat ben?
Det är en fråga, som Polistidningens redaktör, Eva Schoultz ställer som jämförelse när Statskontoret undersökte hur polisens ingripandeverksamhet förstärkts, samtidigt som antalet IG-poliser blivit färre, andelen på IG minskat och tjänsteåldern på IG sjunkit.
2018-10-16 09:00 Grov organiseradadministration
Som bekant finns många hinder för en effektiv polisverksamhet. Brottslingars förslagenhet och rättsväsendets höga krav på bevisning, ska vi självklart klara av att bemöta, men har vi egna skapade hinder? Nu har en chef i Stockholm fått ett uppdrag, att mota den grova organiserade administrationen som kan vara en black om foten för effektivare poliser.
2018-10-15 15:30 SÄPO får nyttsamverkansavtal
Idag tecknas ett nytt samverkansavtal mellan Polisförbundet och Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen är som bekant en egen myndighet, och sluter sina egna avtal. Den öppna polismyndigheten har ännu inte kommit fram till ett avtal med Polisförbundet, men det pågår ett arbete i den riktningen.
2018-10-12 13:50 Bullerproblem för poliser inte helt lösta
Som bekant förekommer det att poliser tvingas jobba i miljöer där de kan utsättas för ohälsosamt höga ljudnivåer. För att bevara polisernas hörselförmåga jobbar skyddsorganisationen oförtrutet på att finna lösningar som förebygger hörselskador så långt det bara är möjligt.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994