Nyhetsarkiv

Sidor

2019-11-24 15:10 NYTT BROTT 1 januari 2020: Sabotage mot blåljusverksamhet
DEN NYA lagen "Sabotage mot blåljusverksamhet" börjar gälla 1/1 2020!  Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag beslutat om stärkt skydd för blåljuspersonal. Det nya brottet "Sabotage mot blåljusverksamhet" börjar gälla 1 januari med en straffskala som i normalgraden kan ge upp till fyra års fängelse och för den grövre graden fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Blåljus har i ett flertal artiklar lyft frågan under ärendets beredning och...
2019-11-23 08:10 Beställ din  kalender av fd tunnelbanepoliser
I nådens år 2020 finns det fortfarande män som inte räds att visa upp den nakna manskroppen i offentligheten till glädje för betraktaren och till gagn för välgörenhet. Beställ ditt exemplar av f d Tunnelbanepolisens kalender - överskott går till välmenande syften. 
2019-11-22 12:30 Purfärsk polis lämnar Polisförbundet och yrket.
En medlem skrev en ansökan om utträde från Polisförbundet och fick som brukligt en del information och frågor om vad som föranledde det beslutet. Förbundsregion Stockholm fick ett svar av honom, som för oss är en tankeställare och får oss att vilja anstränga oss ännu mer för att förbättra alla våra medlemmars anställningsvillkor.
2019-11-21 09:10 Vad betyder det att det kärvar om polislönerna?
Blåljus, likt andra poliser i storstadsregionerna är bekymrade över att det kärvar i löneförhandlingarna. Nationellt stöd har kallats in och stöttade Region Stockholm i onsdags, parterna förhandlar igen på fredag, i morgon. Men hur påverkar det våra medlemmar när det dröjer med utbetalningarna, även om löneökningen är retroaktiv?
2019-11-20 16:20 Nationellt stöd inkallat - ska hjälpa löneförhandlingarna framåt
Löner och arbetsmiljö var några ämnen som diskuterades när Stockholms fackliga träffades under tisdagen. Bland annat gav Stockholmsregionens förhandlingsansvariga en lägesbild av de pågående löneförhandlingarna (RALS 2017-2020) där nu nationellt stöd kallats in för att föra samtalen framåt. Med nuvarande förhandlingsläge är sannolikheten låg för att Stockholms poliser får ny lön före jul. 
2019-11-18 12:50 Polispengar till juli region Mitt o Öst
Polistidningen har intervjuat de förhandlingsansvariga som berättar vad resultatet blev i deras löneförhandlingar med arbetsgivaren. I region Öst verkar den förhandlingsansvarige vara nöjd, medan region Mitts förhandlingsansvarige är mer måttligt entusiastisk över resultatet.
2019-11-18 10:40 Rimfrost i Malmö kanvända utvecklingen
Regionpolischef i Syd, kommenterar på Intrapolis satsningen Rimfrost och polisens arbete mot den grova brottsligheten i regionen. Hon vill tro att utvecklingen går att vända, men fler poliser och hårdar lagstiftning räcker inte. Det krävs långsiktiga och uthålliga satsningar. Det blir ett tufft arbete men vi poliser är fast beslutna att göra allt vi kan för att vända utvecklingen.
2019-11-18 09:40 Gängvåldet och polisbristen-hur hänger det ihop egentligen?
Igårkväll fick statsminister Stefan Löfven berätta hur han ser på den senaste tidens skjutningar, bland annat av barn och kvinnor. Han har tidigare kritiserats för att ha hållit en låg profil vid allvarliga våldsbrott, av oppositionspolitiker. Men nu gav han sin bild om utanförskap och segregation.
2019-11-16 11:20 Behöver poliser aspirantutbildning?
Tidningen Publikt, STs egen tidning, har gjort en genomgång av hur fackföreningarna inom polisen ser på vilken praktisk utbildning de civilanställda som får gå en speciellt anpassad polisutbildning behöver för att bli poliser. Regeringen har lagt en promemoria, som remissinstanser och andra har yttrat sig över.
2019-11-15 12:40 Civilanställda vill få använda polisvapnet
Nej, vi snackar inte om Sig Sauer eller teleskopbatong (än), utan det handlar om den heraldiska symbolen för svensk polis. Det är STs tidning Publikt som berättar om planerna, som enligt tidningen bemötts med ett positivt intresse av en chef på Polismyndighetens HR-avdelning.
2019-11-14 15:50 Ett brev kom från en polis i Sveriges tredje stad, Malmö
Den moderate riksdagsmannen, Arin Karapet, har växt upp i en del av Stockholms utanförskapsområden, med de erfarenheter det kan medföra. Därav är han mycket intresserad av polisfrågor och rättssamhället. Han och några andra politiker besökte Malmöpolisen, och efter det fick de ett brev av en kollega.
2019-11-14 09:50 Polisernas löner kan höjas i år eller nästa år. o s v.
Polisförbundets förhandlingschef, Niklas Simson, kommenterar i en nysläppt video hur det går i sista revisionen i polisernas nuvarande avtalsperiod. Han konstaterar att en del regioner nästan är klara, medan det på andra håll kärvar så pass att någon utbetalning inte lär ske på denna sidan av nyåret.
2019-11-12 15:10 33 skyddsombud har fåttgrundläggande utbildning
Robert Brindeby, som är Huvudskyddsombud i Polisområde Syd, har sedan något decennium tillbaka utbildat nyblivna skyddsombud i Arbetsmiljölagen och skyddsombudens uppdrag. Den 7 november var det dags igen för en endagsutbildning som ska ge en fast grund att stå på, för skyddsombud i region Stockholm.
2019-11-12 10:40 Rimfrost koncentrerar polisresurser till Malmö
Ingen torde har undgått det flertal bombdåd och mord med skjutvapen som den senaste tiden plågat Malmö. Förhoppningarna om att utvecklingen vänts i den staden, sattes väl därigenom på vänt. En av 2015 års polisreforms fördelar, är dock att det nu är lättare att kraftsamla polisresurser vid allvarliga hot mot säkerhet och trygghet.
2019-11-12 09:20 Möjliga förändringar i din tjänstepension
Som bekant är det tjänstepensionen (avtalspension) som kan göra skillnad mellan ett värdigt liv som pensionär och ett liv i ekonomisk armod. Som statligt anställd har vi ett hyfsat tjänstepensionsavtal i grunden, och som polis är det avtalet nästan dubbelt så bra, genom Kåpan Extra. Men nu kan det vara ändringar på G, enligt Expressen.
2019-11-11 18:30 Fortsatt kamp emot tystnadskulturerSkyddsombudets snåriga uppdrag
Drygt två år efter #metoo-rörelsen - vilken gav röst till tusentals missförhållanden på och i närhet av arbetsplatser i hela landet  - fortsätter föreställningen "Bryt Tystnaden" med Teater Tage Granit att belysa tystnadskulturer, skyddsombudets roll liksom arbetsgivarens ansvar för att förebygga sexuella trakasserier på svenska arbetsplatser.
2019-11-08 14:50 Systematiskt ArbetsMiljöarbete(SAM) fick en dag till samverkan
Roger Östergren, regionalt huvudskyddsombud har deltagit i ett möte med skyddsombud och arbetsledare för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera bättre. Även om mycket arbetsmiljöarbete fungerar bra, finns det en del som kan bli bättre, tydligare och mer strukturerat.
2019-11-08 12:40 Martin Marmgren om grabbari gäng i Brottsjournalen
Martin Marmgren fick berätta i Brottsjournalen om sina erfarenheter av unga män och pojkar på glid mot en brottslig karriär ur ett polisisärt perspektiv. Och - Vad är boten mot utvecklingen att väldigt unga blir väldigt kriminella? Poliskommandon som med militär precision slår ned på brottstendenser eller uthålligt lokalt polisarbete i samverkan?
2019-11-07 13:00 Skyddsombudens dag sent omsider
Blåljus får med rodnande kinder bekänna att vi missade att skriva om skyddsombudens egen dag, som i år inföll den 23 oktober. I region Stockholm har skyddsorganisationen samlats några dagar försent för att fira på rätt datum, men bättre sent än aldrig.
2019-11-06 10:00 Missa inte livet som pensionär!
Många nypensionerade eller poliser som funderar över sin pension har frågor kring det praktiska. Hur länge ska man ta ut sin tjänstepension? Hur ska man tänka om vilken ålder som man går i pension? Hur får man del av pensionförmåner? Hur mår man som pensionär?

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994