Nyhetsarkiv

Sidor

2020-04-25 08:50 Polisen i topp som statlig arbetsgivare
Randstads rankning 2020 över företag där flest vill jobba ingick första gången myndigheter. Bland statliga arbetsgivare toppar Polisen med en 6:e plats. Högst rankad och, enligt undersökningen, Sveriges mest attraktiva arbetsgivare är Ikea. Vid val av arbetsgivare anser 62 procent att arbetsmiljö är det viktigaste kriteriet.
2020-04-24 16:10 Stockholms poliser anmäler mest - om sin utsatthet för smitta
Av över 200 anmälda tillbud med koppling till corona i hela landet handlar 125+ om anmälningar från poliser i Stockholm. För varje enskild anmälan är berörda Stockholms-medarbetare nära nog det dubbla - 209 st. Nu behövs en ny rutin på RLC för att förstärka polisernas skydd.
2020-04-22 18:20 Polisförbundet och ST anmäler coronarisk till arbetsgivaren
Som bekant rekommenderas att den som har praktiska möjligheter ska undvika sociala närkontakter och om möjligt jobba hemifrån. Polismyndigheten har gjort sina egna tolkningar av vad detta innebär, och Polisförbundet har långt ifrån fått önskvärt gehör för sina synpunkter. För att skydda polisernas hälsa i största möjliga mån, har nu en anmälan lämnats till polismyndigheten enligt AML 6:6a.
2020-04-21 19:10 Semester-förhandling avslutades i oenighet
Vid måndagens ajournerade förhandling presenterade arbetsgivaren i Stockholm nya riktlinjer för semesterplaneringen 2020, ett färdigt förslag som tagits fram utan polisfackets insyn eller möjlighet till påverkan. I nuläget avser Polisförbundet i region Stockholm att driva frågan om kollektivavtalsbrott. 
2020-04-21 08:10 Nya löner klara - utbetalas i maj
Under måndagen skrev regionförbundsordförande Stefan Eklund och regionpolischef Ulf Johansson på avtalet gällande revision 2 RALS 2017-2020. Ny lön betalas ut under maj månad med retroaktivitet från juni 2019.
2020-04-18 08:10 Stämma 2020 hölls via länk
Förbundsregion Stockholms Stämma 2020 var planerad till mars månad - men covid-19 kom i vägen. En knapp månad senare, fredagen 17/4, genomfördes stämman - på video- och telefonlänk. Och även om mycket gick förlorat i form av personliga möten och intressanta föreläsningar… blev slutresultatet – under rådande omständigheter – en succé! Dvs mötet kunde genomföras, alla kom till tals och frågor ventilerades - i demokratisk ordning. Läs alla motioner här!
2020-04-17 15:20 Spottloska i ansiktetgav polis skadestånd
En kvinna som omhändertagits för fylleri, blev dömd till dagsböter i Västmanlands tingsrätt i mars 2019, för förgripelse mot tjänseman sedan hon spottat en kvinnlig polis i ansiktet under transporten in till polisarresten. Tingsrätten avslog dock polisens skadeståndsyrkande, med nedanstående motivering.
2020-04-16 09:10 172 aspiranter till region Stockholm
Sedan den 14 april gör nu 172 aspiranter sin polispraktik runtom i region Stockholm. Antalet är en ökning jämfört med tidigare vårar.  Flest aspiranter placeras i polisområde nord (64), därefter polisområde syd (60) och polisområde city (39). Det lokalpolisområde som enskilt tar emot flest aspiranter är lpo Norrmalm (24).
2020-04-15 10:00 Tillfälligt avtal med anledning av corona 
Kan aktiveras om pandemins fortsatta utveckling skulle medföra uppenbar risk för att Polismyndigheten annars inte skulle kunna bedriva sin verksamhet på i vart fall en lägsta godtagbar nivå.  Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt exempelvis vid  återkallad semester, övertid, passförskjutningar. Avtalet gäller för perioden maj - december 2020.
2020-04-15 09:00 Vad gäller på jobbet avseende Covid-19
För en tid sedan noterade vi på Blåljus en genomgång av arbetsrätten när det gäller epedimier, som skrivits av ett par advokater på Dagens Juridik. Nu har Polisförbundet gjort en grundlig analys med Q&A med utgångspunkt från polisers frågor till sin fackförening. Vi lägger ut den i det skick den hade den 12 mars på eftermiddagen, den uppdateras kontinuerligt.
2020-04-14 08:40 Expressen har precis somBlåljus läst Peppe LarssonVill införa hardshiptillägg
Blåljus berättade häromdagen om Peppe Larssons text i Kvartal, där han listar ett antal sätt att få mer erfarna poliser att fortsätta på ingripandeenheterna. Nu har Expressens ledarsida också tagit intryck av Peppes åsikter, och tidningen förordar i en ledare förbättrade anställningsvillkor för fråmst poliser i yttre tjänst genom ett "hardshiptillägg"
2020-04-13 10:40 Brotten blir grövre och poliserna mindre erfarna
Peppe Larsson, som är ingripandepolis i Göteborgs Citypolis, beskriver i nättidningen Kvartal hur han upplever att brotten utvecklats under hans tolv år som polis. Och hur alltför få poliser vill eller orkar vara kvar på ingripandeenheterna. En utveckling som är mer än välbekant för poliser i Regon Stockholm.
2020-04-12 01:00 Våra viktiga skyddsombud... i dessa Corona-tider
Nytt och aktuellt/arbetsmiljö: Covid-19 har väckt många frågor om polisanställdas arbetsmiljö. Spektrat på frågorna som lyfts från skyddsorganisationen berör "alla nivåer" - från polisområden till nationellt. Inte minst har gruppchefers ansvar gjorts tydligt.
2020-04-10 07:20 Varit i kontakt med smitta? Anmäl tillbud
Misstänker du att du blivit smittad av covid-19 ska du göra en tillbudsanmälan. Gör det oavsett om du känner symtom eller inte och även om du känner dig helt frisk. Inom polisen finns idag 130 tillbud kopplade till corona.
2020-04-09 14:00 Jobbar du i påsk? Så här mycket extra tjänar du
Många poliser arbetar under påskhelgen – liksom andra yrkesgrupper. Nedan presenteras en jämförelse av polisens och några andra stora yrkesgruppers ob-ersättningar under påskhelgen.
2020-04-09 12:10 Erik Nord får rätt -regeringen hänger på
Blåljus har tidigare skrivit om hur polisområdeschefen i Göteborg, Erik Nord beskrivit problematiken när straffrabatter staplas på varandra. Han har fått medhåll av Moderaternas Johan Forssell, och nu hänger regeringen också på tåget genom att föreslå att villkorlig frigivning ska användas mer sällan än idag. I ärlighetens namn, är lagförslaget på gång nu, medan idén presenterades i oktober 2019.
2020-04-09 08:50 Rekordstort antal vakanser på PHS vårterminen 2020
Blåljus har regelbundet belyst hur det går med den rekrytering till polisyrket, som är en förutsättning för Polismyndighetens och politikernas mål om 10 000 fler polisanställda med 7 000 fler poliser till 2024. SvD har gjort en genomgång som visar på ett dystert rekord - när det gäller antalet vakanser på Polishögskolorna vårterminen 2020.
2020-04-07 16:30 "Fack- och skyddsorganisationerna gör oss till en bättre arbetsgivare"
Robert Karlsson är biträdande regionpolischef i Stockholm sedan 1 januari 2020. Han kommer närmast från samma funktion i region Väst, Göteborg. När han 1992 började polishögskolan var det som en av de sista årskullarna som fick lön under polisutbildningen. Att han skulle bli en hög chef inom polisen var en högst osannolik bild för de i hans närhet under uppväxten i Kortedala, en förort till Göteborg.
2020-04-07 08:40 Tre år sedan förra katastrofen
Idag är det tre år sedan terrordådet på Drottninggatan, som ledde till att gärningsmannen dömdes för terroristbrott genom fem mord och genom allmänfarlig ödeläggelse. Han döms även för försök till terroristbrott genom 119 fall av försök till mord, samt för 24 fall av framkallande av fara för annan.Den gången stod poliserna upp till allmänhetens förväntningar och fick del av folkets kärlek.
2020-04-06 09:10 Polisförbundet och Covid-19
Polisförbundet, och särskilt skyddsombuden inom organisationen gör sitt yttersta för att trygga polisernas arbetsmiljö, även när det gäller Covid-19. Vi måste ha en trygg arbetsmiljö för att ge människor trygghet. Ändå sprider så klart Pandemin oro, och då finns både den fackliga organisationen och skyddsombuden där för medlemmarna.

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994