Nyhetsarkiv

Sidor

2020-11-13 09:20 Tunnelbanepolisens kalender för 2021
I nådens år 2020 finns det fortfarande män som inte räds att visa upp den nakna manskroppen i offentligheten. Till glädje för betraktaren och till gagn för välgörenhet. Beställ ditt exemplar här.
2020-11-12 15:10 Två lokalpolisområden döps om
Vi noterar att rikspolischefen beslutat att byta namn på lpo Rinkeby och lpo Täby.
2020-11-05 11:00 Tre år efter #nödvärn
Polisförbundet har via Novus genomfört en undersökning om sexuella trakasserier och tystnadskultur på arbetsplatser i hela landet. 930 poliser i region Stockholm har svarat. 
2020-11-02 15:40 Så många tomma stolar på polisutbildningarna
Än en gång har Polisförbundets studerandeombudsman, polisen Peppe Larsson, gått igenom rekryteringsläget och utbildningsläget på polishögskolorna. Det har ett visst intresse, med hänsyn taget till de högt ställda målen om ca 6000 - 7000 ytterligare poliser till 2024.
2020-10-28 19:20 Swedish vs American cop - vem vill du möta?
Efter ett antal kritiserade polisiära dödsskjutningar av civila i Amerika publicerade idag Washington Post en artikel som belyser ett pågående förändrat synesätt inom amerikansk polis. Allt fler polisutbildningar i USA lyfter nu fram det "kommunikativa förhållningssättet". En taktik som svensk polis eftersträvat, utbildat i och arbetat efter under nästan två decennier!
2020-10-28 16:30 Tjänstemän mer utsatta för hot och våld men färre åtal
Blåljus berättade häromdagen om en artikel i TCOs tidning Arbetsvärlden, som tog upp attacker mot poliser i bland annat Södertälje. Nu tar tidningen ett bredare grepp och noterar att anmälningarna om hot eller våld mot tjänsteman ökar genom åren, men antalet brott som går till åtal minskar.
2020-10-27 10:40 "Attack motpolisstation 13"
Plötsligt kan verkligheten överträffa dikten. Vi är nog många som med förfäran sett amerikanska filmer med grova brottssyndikat av maffiakarraktär som utmanar rättsstaten med grovt våld. Länge kändes det som väldigt fjärran från den svenska verkligheten. Men för 15 år sedan kunde ett bråk som innefattade en chokladbit och kränkningar leda till automateld mot en svensk polisstation.
2020-10-25 18:00 "Tänk it-säkerhet" - även när du jobbar hemifrån Experternas råd för ett säkrare hemma-nätverk
 Vi tar ofta säkerheten för given när vi arbetar från den vanliga arbetsplatsen; brandväggar, epostfilter, virusskydd... m.m. Vid hemarbete uppfyller hemma-nätverket inte nödvändigtvist samma  säkerhetskrav. Det här är experternas råd...
2020-10-22 12:10 Facklig samling - för barnens bästa
Polisförbundets initiativ till "Facklig samling" fortsätter. Tio fackförbund har samlats för att med gemensam kraft och kunskap lyfta vikten av ett väl fungerande brottsförebyggande arbete riktat mot barn och unga. Under fredagen 23 oktober mellan kl 10-12 webbsänds en "hearing" – öppen för alla som vill lyssna – med bl a Morgan Johansson och Lena Hallengren.
2020-10-15 14:30 Lena Nitz brev till medlemmar: "Tärningen är kastad"Polisförbundets opinionsarbete ledde till 360 extra miljoner i polislönesatsning- nu beslutar arbetsgivaren själv hur dessa ska fördelas 
"Bästa kollegor,  Det är vår förtjänst att det i år finns 360 miljoner kronor extra till höjda polislöner, för de extra pengarna är ett resultat av många års ihållande opinionsarbete på alla nivåer i vår organisation. Under flera av dessa år har arbetsgivaren varit passiv och deras intresse för att öka polisyrkets attraktivitet genom att förbättra villkoren har varit lågt. Det är både märkligt och anmärkningsvärt att arbetsgivaren i så många år har haft svårt att se det alla...
2020-10-15 13:40 "När får vi fler poliser i Stockholm?"
- Jag blir jättebekymrad, när jag nu mina första dagar, kan se att alla regioner i Sverige blivit fler poliser – utom i Stockholm ...Lyssna på polisens podd.intervju med Mats Löfving sedan han tillträtt som ny regionchef för polisen i Stockholm. Mats, som skapade medialt rabalder efter sin lördagsintervju med uttalanden om "klaner och kriminella nätverk" - ger här en bredare bild om sin syn på polisens utveckling och uppdrag - inte minst om varför han en gång i tiden valde polisyrket...
2020-10-13 08:00 Droppen som urholkar MBL - som droppen som urholkar stenen
Droppar: Det var år 1975 som MBL lagstiftningen kom. Arbetsgivaren fick arbetsledningsrätten till priset av att medarbetarna fick lagstadgad rätt till inflytande innan beslut fattas. Lagstiftningen heter med anledning av det MEDBESTÄMMANDE lagen.
2020-10-09 14:30 På väg mot målet om 38 000 polisanställda år 2024:4 857 fler anställda sen 2016 - varav 762 är poliser
Polismyndigheten är på god väg att nå målet om 38 000 anställda år 2024. I alla fall totalt sett. Sedan 2016 har myndigheten växt med 4 095 civila och 762 poliser. Men ska poliskvoten (26 000 poliser) uppnås krävs ca 5 500 fler poliser de närmsta fyra åren. "Omöjligt", enligt pessimisten. "Helt möjligt", enligt optimisten. "I alla fall i teorin..."
2020-10-08 09:00 NTU 2020: Fler personrån mot unga, färre sexualbrott och högre förtroende för polisen
Än en gång har Brå genomfört sin Nationella TrygghetsUndersökning, (NTU) som låter medborgarna beskriva sin utsatthet och oro för brott. Eftersom undersökningen genomförts sedan 2006, finns möjlighet att se hur brottsligheten utvecklas oavsett anmälningsbenägenhet. Dessutom ställs frågan om vilket förtroende medborgarna har för sin polis.
2020-10-07 10:10 Polisfacket i region Stockholm och polismyndighetens ledningsgrupp har olika uppfattning om polisyrket är attraktivt!
Blir verkligen Polismyndigheten mer attraktiv genom att självsvåldigt fördela löneökningar till en smalare del av poliskåren? Eller leder det mer till missnöje?
2020-10-06 14:50 Storsatsning på polislöner frånpolitikerna. Arbetsgivaren bestämmer.
Polisfacket i region Stockholm är djupt tacksamma för att det finns en bred politisk uppslutning om att polisernas anställningsvillkor måste bli mer konkurrenskraftiga. Vi har även noterat från regeringens håll, att det är parterna som ska ansvara för att fördela pengarna till polislöner. Men det verkar som att Polismyndigheten har en något säregen syn på Polisförbundets inflytande.
2020-10-06 13:20 Polisförbundet kommenterar Moderaternas budgetmotion
Polisförbundet välkomnar att Moderaterna vill fortsätta att satsa på höjda polislöner. Däremot är förbundet starkt kritiskt till förslaget om att omfördela befintliga poliser från inre till yttre tjänst.
2020-10-02 15:00 Skapa din egen "blaljus.nu- app" på din mobil
Vi strävar ofta att förenkla vår vardag. Till exempel att slippa skriva in evinnerliga namn på hemsidor. Med dessa två (2) ENKLA STEG skapar du själv enkelt en "app"/genväg på din mobil till sidor du ofta besöker ex blåljus senaste nyheter. Gör detta en gång så ligger "appen" på din mobilskärm tills du själv tar bort den. Nästa gång är bara ett "klick"...
2020-10-02 12:30 Ny möjlighet att växla årets semester till Kåpan
Den som önskar växla semesterdagar (innevarande år 2020) till Kåpan Extra får nu en ny möjlighet (och slippa s k "tvångssemester"). Anmälan görs mellan den 1 november och 15 december, 2020. 
2020-10-01 06:40 Är ny yrkesed för poliser tvingande?
INSÄNDARE/ Vid Polisförbundet kongress 2020 antogs det Yrkes- och kriminalpolitiska programmet med bl a 99 åtgärder för ett polisarbete i framkant. En åtgärd är att införa en "yrkesed" för poliser. Något som Robert Sollare tar upp här:

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994