Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2007-05-15 21:51 Vakterfrigörsfrån krog
En ordningsvakt i krogdörren som inte går krögarens (skumma) ärenden löper stor risk att bli avskedad. Samma öde drabbar den ordningsvakt som inte vill ta emot svart lön.
2007-05-11 01:32 VI BLIR FLER:
Däremot är det tråkigt att vi inte alls ökar i den takt som utlovats av makthavarna.
2007-05-08 10:03 Försoningmedförhinder
Det uttalade målet med dagen var att få polisfacket i Stockholms län med på förbundståget igen
2007-05-04 14:22 Hur sertrafik-poliserslungor ut?
Den andra händelsen var den polisinsats som inleddes vid handenmonumentet på Katarinavägen på morgonen. De poliserna fick jobba fem till sex timmar utan rast eller avlösning.
2007-05-02 00:01 Onödigbrist vidbra insats
”Därför är det extra tråkigt att än en gång behöva påtala att det inte fungerade med toalettvagn för många av poliserna ute i kommenderingen.”
2007-04-27 07:53 Unga polisergynnas i nyförsäkring
De yngre poliserna gynnas av de förnyade försäkringsförmåner som polisfacket erbjuder.
2007-04-24 00:04 ARBETSTIDEN:
”Vi utgår från att konstruktiva diskussioner nu kommer att ta vid i stället för ensidiga utspel och vi tackar medlemmarna för deras engagemang och hoppas vi slipper återkomma i frågan.”
2007-04-20 22:56 Parternapratar merom arbetstid
Det bör nog finnas en viss grad av samsyn mellan parterna som gör att båda finner det meningsfullt att fortsätta prata.
2007-04-19 21:41 NyttBlåljusfredag
Polisledningen och polisfacket i Stockholms län gör just nu överväganden i frågorna kring arbetstiden.
2007-04-17 00:06 Bättreavtal förförsäkring
Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du och din familj en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, dvs dygnet runt.
2007-04-15 19:42 ARBETSGIVARHOT:
Arbetsgivaren vid polisen i Stockholms län går nu till angrepp på arbetstidsområdet.
2007-04-13 02:46 EN POLIS FÅR TÅLA EN HEL DEL:
Anmälningsplikten sköts helt enkelt inte.
2007-04-06 00:10 RAKEL KOMMER:
I huvudstadslänet får RAKEL väldiga dimensioner.
2007-04-03 01:57 STATISTIK:
Är det möjligt att det i ett yrke som polisens bara varit 11 farliga situationer under 2007?
2007-03-30 02:10 ROS OCH RIS FÖR MOTIONER:
”Det är lätt att se fördelarna med samtalsdemokratin. Det är ett civiliserat och förnuftigt sätt att lösa problem och nå gemensamma lösningar som alla sluter upp kring”.
2007-03-27 09:03 STÄMMAN 2007:
"Vår sammanhållning har satts på extrema prov under 2006 – främst under lönerörelsen på våren och representantskapet i Malmö under hösten".
2007-03-24 20:48 NY STYRELSEI POLISFACKETI STOCKHOLMSLÄN VALD
Vad hände mer på stämman? Det ska du få veta här på Blåljus de närmaste dagarna när red. bringat reda i anteckningarna.
2007-03-20 08:38 VERKSAMHETEN 2006:
Styrelsen berör ett växande och allvarligt problem – centralstyrningen av stort och smått.
2007-03-15 23:24 INSÄNDARE:
Ordinarie polisers löner var svåra att sänka men det gick ut över eleverna på polisskolan som fick sin lön kraftigt minskad. Föreningen fick slåss hårt för att rädda existensminimum för dem.
2007-03-07 21:34 POLISFACKLIG HISTORIA:
Det gör polisen till verkliga pionjärer inom tjänstemännens fackliga historia – ett faktum som av någon anledning nästan aldrig nämns när den historien kommer på tal.

Sidor

Nu räcker det