Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2007-11-22 12:00 Nästan alltom Stockholmi tabeller
Inte undra på att folk klagar på bullret. 1,5 miljoner passagerare reser årligen till och från Bromma flyg. Men hur är det med Arlanda? Stockholms statistikbibel har kommit ut.
2007-11-22 12:00 En polisbilska täcka2000 kvkm
En grupp blir hotfull och vill frita en kompis som hamnat i radiobilen. De två poliserna är ensamma ute i ett område 2000 kvadratkilometer stort - en tredjedel av Stockholms län. Närmaste stöttning från kolleger är över en timmes körväg bort.
2007-11-15 23:15 "Skugglista"populär
En polis i Söderort frågade om synpunkter på "skugglista" vid Blåljus förra uppdatering. Nu kommer engagerade svar.
2007-11-15 23:00 BLÅLJUS UPPDATERING071115
Det är torsdag och Blåljus uppdateras.
2007-11-15 23:00 Avtalsrörelsen 2004-2007avslutad i Stockholms län
Sista handen har i dagarna lagts vid den gamla avtalsperioden här i länet. Förhandlingarna om centrala avtalet inför framtiden präglas av arbetsgivarverkets säregna inställning till de statligt anställda. Överläggningarna mellan Polisförbundet och Rikspolisstyrelsen pågår.
2007-11-15 23:00 Kofotsordennära tårarnapå Polismuseet
Äldre garvade poliser vandrade genom det nya Polismuseet ute på Gärdet och hade inte långt till tårarna, hävdar Anders Bergstedt i en insändare.
2007-11-15 23:00 Kvinnliga poliserdiskriminerasi stadsdelen Ronna
När ska ledningen inom polisen i Stockholms län dunka näven i bordet och säga ifrån att vi tolerar inte att några poliser diskrimineras. Av någon.
2007-11-15 23:00 Rikspolisstyrelsenförsvårar kampenmot organiserade brott
Det säkraste sättet att vinna kampen mot den organiserade brottsligheten är att gå till roten med det onda, menar Stefan Eklund, ordförande i polisfacket i Stockholms län. Men Rikspolisstyrelsens prioriteringar och ekonomiska nedskärningar sätter käppar i hjulet.
2007-11-15 23:00 Många kvinnliga poliser upplever sig ha sämre utvecklingsmöjligheter
Polisförbundet har låtit tillfråga 1000 kvinnliga poliser runt om i landet om deras verklighet.
2007-11-15 23:00 Pilotgrupp kvinnor 45+mot chefsjobb i polisen
Kvinnliga poliser i nätverk möttes i Folkets hus och skrattade bland annat gott åt länspolismästare Carin Götblads berättelse om hur folk reagerat på hennes chefsskap.
2007-11-15 23:00 FULL FARTPÅ JUSTITIE
Justitiedepartementet fyller Blåljusredaktionens dator med e-post i dessa dagar. Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor varvas med förslag om gränsöverskridande polisinsatser inom EU. Uniformerad norsk polis på demonstrationer i Göteborg?
2007-11-08 23:50 "Poliser är glädjedödaremed attitydproblem"
Ja, det är faktiskt en rubrik ur tidningen POLISEN som ges ut av polisfacket i Stockholms län!
2007-11-08 23:45 Om Blåljus uppdatering 071108
2069 läsare besökte oss den gångna vecka.
2007-11-08 23:45 Rätt bjuda påalkohol ibesparingstider?
Var det rätt att bjuda på alkohol på poliskontorens Englandsresa, undrar signaturen "Anna". Lars Serenander hos länspolismästaren svarar och förklarar.
2007-11-08 23:45 Vem vet någotom "skugglista"?
En polis i Söderort efterfrågar erfarenheter av s k "skugglista".
2007-11-08 23:45 Lagring av trafikuppgifterför brottsbekämpning
Trafikuppgiftsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning (SOU 2007:76) till justitieminister Beatrice Ask. Utredningen föreslår att trafikuppgifterna ska lagras i ett år hos operatörerna.
2007-11-08 23:45 Sena lönesamtalsinkar utbetalning
I Stockholms läns resterande lönerevision från mars pågår just nu ett intensivt arbete för att bli klar med alla kvarvarande inspektörers individuella underlag.
2007-11-08 23:45 Särskild platsfinns i helvetet
”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra.” Det påståendet kan kanske stå som motto för kvinnliga polisers regionala nätverk som möts i Folkets hus vid Norra Bantorget den 15 november. Annars är det titeln på en bok av en av talarna, Lotta Snickare, som tillsammans med Liza Marklund bl a skrivit att ”det är svårt att vara människa, att vara kvinna är ännu värre”.
2007-11-08 23:44 Kvinnor måstealltid bevisasin duglighet
- Jag har varit med om ett utvecklingssamtal på 46 år inom polisen och när det hölls var jag 65 år. Du ska väl snart ut härifrån, undrade chefen och så var det samtalet över. Orden som rev ner ett av eftermiddagens längsta och varmaste skratt och följande applåd yttrades av Inger Johansson, som från slutet av 1950-talet och in på 1960-talet patrullerade i Kungsholmens vaktdistrikt i Stockholm och som nu kommit till Etnografiska museet för att fira sitt och övriga kvinnliga polisers 50-...
2007-11-01 23:30 P-vakteri Stockholmfyller 50
Den 4 november 1957 vandrade de första kommunala parkeringsvakterna ut på Stockholms gator. Men vad har det bland Blåljus nyheter att göra, undrar du kanske. Mer än du tror!

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994