Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2005-06-22 22:38 HA TÅLAMOD
Visst behöver vi en samhällsreaktion mellan frikännande och avsked.
2005-06-20 00:34 Bra rättsmedvetandeinom polisen!
Kan man sätta stopp för dem utan att medverka till personlig katastrof så gör man utan tvekan det.
2005-06-17 22:44 Principöverenskommelseom polislön i Stockholms län
Det är viktigt att komma ihåg att det generella påslaget är ett första steg.
2005-06-17 14:50 Principöverenskommelseom polislön i Stockholms län
Principöverenskommelse om ny lön träffad. Mer information kommer.
2005-06-14 00:27 STOCKHOLMS STADOCH MYNDIGHETEN BJUDER!
”Det är bara att acceptera att lagen gäller alla”
2005-06-10 23:32 Leif Silbersky på väg ini bensinmacksmålet
Jag anser att tingsrätten i Huddinge visat bristande förståelse för de svårigheter som möter polismän i tjänst, fortsätter Leif Silbersky.
2005-06-08 00:56 Plötsligt en jättesatsning på polisen i Stockholms län
VÄLKOMNA! Vi behöver er och vi hoppas att ni ska gilla att jobba hos oss!
2005-06-05 00:55 ”Har inte de flestagjort allvarliga misstag?”
...må den som är helt utan skuld kasta den första stenen.
2005-06-02 01:08 Vi blir lite fler i StockholmAllvarlig mobbning på PHS
Det är för mig helt obegripligt att två poliser skulle vilja skada en äldre och försvarslös man (som denne vill framstå som) utan ngn som helst anledning.
2005-05-26 18:26 Vi behöver en tydlig attitydtill patrulleringen
Tycker man borde se om rekryteringen och inse att man kanske inte behöver gått på högskola eller vara intresserad av konst för att bli en bra polis.
2005-05-23 23:10 Får man kallavad som helst för film?
Det är förödande för förundersökningen i ett allvarligt brott om polisen inte får höra vittnen först. Det finns överhängande risk att en gärningsman undgår lagföring genom att uppgifter publiceras som ger information om vad polisen vet om händelsen. Andra vittnen påverkas och blir osäkra genom att läsa sådana skildringar.
2005-05-21 00:51 Får batongen alls användasför att betvinga våld?
Teknikvittnet första dagens eftermiddag sa till exempel att videofilmen måste ses som ”stickprov av verkligheten”.
2005-05-19 14:42 900 kr per dygn för poliseri Årekommenderingen
Det viktiga är att vi i framtiden slåss för enkelrum så att våra medlemmar kan få ostörd sömn mellan arbetspassen under ansträngande kommenderingar utanför hemorten.
2005-05-18 23:41 AVTAL KLART FÖR ÅREDETALJER UNDER TORSDAGEN
...dom närmaste dagarna fram till den 20 maj kommer alla 1700 poliserna. Vi har verkligen varit sent ute med att sluta avtal om deras ersättningar.
2005-05-18 00:34 ÄNNU INGET AVTAL FÖR INSATSSOM BÖRJAR PÅ FREDAG I ÅRE
Dom som bäst behöver möjligheter att sova ostört på den korta tid som står till buds erbjuds dom sämsta möjligheterna.
2005-05-12 00:58 Sova på logement i ÖstersundSå långt har svensk polis nått 2005
Det låter osannolikt och egendomligt att en av Sveriges största skidregioner inte skulle kunna ordna polisernas boende på ett avtalsenligt sätt i lågsäsong...
2005-05-08 23:30 Den utarmade Polisen: PHS-avslutning i Blå hallen slut
Det märks bland annat på att vi numera får träffa studierektorerna regelbundet och föra diskussioner med dom om våra frågor. Det är ett stort framsteg.
2005-05-05 23:35 Arbetslust och kommunal polisämnen för aktiv debatt
Om du ser till att flera aktiverar sej skall jag gärna ligga lågt ett tag !
2005-05-03 00:47 Skrev ej meningslös anmälandömd till dagsböter fyra år senare
Anneli på Norrortspolisen känner sig maktlös och förtvivlad inför brevet från HD.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Nu räcker det