Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2005-04-14 00:52 Poliselever frivilligapå Stockholm gator 1 maj
Tanken är att eleverna är frivilliga precis som alla andra frivilliga som medverkar i att försöka tala ungdomar tillrätta och därmed undvika våld och skadegörelse
2005-04-10 23:06 Demokrati är grundbulteni Polisförbundet
Det är första gången en sådan plan fästs på papper hos oss.
2005-04-05 10:57 Vår gäst Emil Winklerhade bara ett år kvar att leva
Svenska Polisförbundets tidiga och kompromisslösa uttalande mot de nazistiska makthavarna...
2005-04-05 10:56 ”Lönerörelse” år 1905: Chefen snålPolitiker gav poliser rejält lönelyft
En grundregel som arbetsgivaren stödde helhjärtat var att de befordrade skulle ha minst 50 procent högre lön än konstaplarna.
2005-04-05 10:50 Motioner till Representantskapet
Här följer ett axplock på några motioner från Stockholm till Polisförbundets Representantskap som sammanträder i höst.
2005-04-02 00:47 ”Alla måste förstå varför de får den lön de får”
”Lönen får inte sättas godtyckligt.”
2005-03-20 23:43 Dan Eliasson lovar insatserför huvudstadspolisen
Polisen i Stockholms län har det svåraste uppdraget i landet.
2005-03-17 23:23 ”ÄNTLIGEN GÖR VI NÅGONTING TILLSAMMANS”
Det här är nog bland det bästa som hänt mej i polisjobbet...
2005-03-15 20:22 HOT MOT POLISERSKA INTE FÅ LYCKAS!
Det Lars diplomatiskt uttrycker är att de kriminella i mycket klara ordalag får besked om att det här kommer polisen inte att finna sig i och att de kommer att landa i mer bekymmer än de kunnat ana om de inte slutar.
2005-03-12 09:52 ”Sedan såg jag en knytnäve kommaoch kände en skarp smärta”
Så fort det inte gäller pengar så går det ganska bra att komma till tals med arbetsgivaren – polismyndigheten i Stockholms län.
2005-03-08 20:36 Som kvinna ombads hon hämtaChrister Pettersson ensam
Unga kvinnor som läser till polis idag har nog betydligt mera skinn på näsan än som var vanligt förr.
2005-03-05 21:14 Det lilla, ytterst flexiblapolisföretaget ”Z”
Alla som berörs av Z:as verksamhet ska bli nöjda med den – det är det högt ställda målet. Medborgaren står i centrum för allt som Z planerar och tar sig för.
2005-03-02 18:00 Intagningarna till PHS halverasPolisforskning behövs
Det förvånar mig att man inte ser långsiktigt på polisverksamheten.
2005-02-27 21:21 Självbefruktande byråkratioch kartläggning av hot mot poliser
Den moderna polisadministrationen har vuxit över alla bräddar...
2005-02-24 22:51 ”Dans på överstyv lina” hos jubilerande Birger Jarl
Olycksbebådande eftersom arbetsgivaren hela tiden kräver att vi ska ställa upp på nya rationaliseringar där färre ska göra mångas jobb.
2005-02-21 22:00 ”Studietiden på PHSbör förlängas ett halvår”
Vi behöver fler poliser som är synliga ute i samhället.
2005-02-19 21:34 Fem-tre till kvinnornai Nacka polisförening
Jag har aldrig varit med om att återlämna ett vapen som vi haft i våra händer till kriminella.
2005-02-16 00:33 Då hade en polisinte ens råd att dö
”Jaha! Så har då polishataren Gert Svensson släppts lös i DN:s spalter igen.”
2005-02-12 16:04 Från Nobelfestentill nöjda poliskunder i Lindesberg
Lars Ericson, ordförande i polisfacket i länet, inledde med att tala om löneförhandlingarna som varken slutat eller börjat.
2005-02-10 00:35 Omplacering av poliserupprör på Södertörn
När det gäller omplaceringarna och fråntagandet av tjänstevapen, fortsätter Ulf, så har vi motsatt oss dom skriftligen två gånger...

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Ser du det ingen annan ser, banner.
Nu räcker det