Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2006-11-20 23:02 Kan TV4skadanorrortspolis?
Däremot är ”tystnadens filosofi” något högst påtagligt. Den har sin grund i polismyndigheternas straffande inställning.
2006-11-16 23:12 Tyskachaffisarstyr tidför poliser
Vi har som ambition att avtalet ska vara så användarvänligt som möjligt.
2006-11-13 22:45 StefanStrömbergfrågade mycketi Söderort
Rikspolischefen som är mycket intresserad av effektivitet medgav att det här kan vara ett problem och att man redan börjat titta på hur det här skulle kunna lösas.
2006-11-10 10:11 Bli vänmed dinekonomi- del två
Jag tycker vi har riktigt bra försäkringar.
2006-11-07 10:04 Bli vänmed dinekonomi
Vår idé är att genomföra det här på ett ordinarie personalmöte på polisernas arbetsplats.
2006-11-02 20:56 Varför ärSödertörninte poppis?
Av hela kullen som placeras på distrikt nu i januari har 85 procent fått sina förstahandsval tillgodosedda. Men av de som hamnat i Södertörn är det 47 procent som inte haft distriktet på något av tre alternativa val.
2006-10-26 17:41 Myt ellersanning om politikersinflytande
”Jag välkomnar varje ny nettopolis i vår vardag, för läget är minst sagt ansträngt. Det ansträngda läget börjar snart övergå till ett akut läge, framför allt i den yttre verksamheten.”
2006-10-24 00:22 Ordet ”vapen”får anmälanatt ”studsa”
Inom polisen har vi som ett första steg valt att erbjuda Internetanmälan i fråga om enklare brott som normalt inte kräver att polisen kontaktar anmälaren.
2006-10-20 00:59 Bombmattaav mål dödarinitiativ
Frustrerande att inte hinna med sina utredningar. Frustrerande att inte hinna med att ge allmänheten hjälp och service. Frustrerande att känna sig otillräcklig.
2006-10-17 00:47 IDAG HAR VI SVARET:
Från i torsdags kväll klockan 22.30 förra veckan, tills nu ikväll måndagen den 16 oktober 2006 klockan 20.22 har det varit 1126 besökare.
2006-10-12 23:12 Vi har varitvardagshjältar
”Vi får inga rubriker i kvällspressen om vi gör ett bra jobb, framhöll Lars Ericson. Men gör vi fel då blir det en våldsam publicitet.”
2006-10-10 01:43 FRAMTIDSGRUPP:Stanna kvar ieller utträda urPolisförbundet
Det finns en sammanfattning av deras upplevelse – de är KRÄNKTA.
2006-10-06 22:06 EN BEDRÖVLIGTILLSTÄLLNING
Jag kände också igen klimatet på det här representantskapet. Det är likt det klimat som rådde på den första kongress jag var med om 1972. Där blev förslag från Stockholm nedröstade inte därför att de var dåliga förslag utan för att de var förslag från Stockholm.
2006-10-04 00:19 GÖRAN STRÖM:
Det visar hur viktigt det är att utförligt dokumentera ingripanden. Det vet vi redan men det är ändå intressant att det framhålls särskilt i en vägledande dom.
2006-09-30 23:04 TALETSOM INTEFICK HÅLLAS:
Vi ska vara våra medlemmars lydiga tjänare – inte tvärtom. Vi ska lyssna på vad medlemmarna vill och följa deras vilja – inte tvärtom.
2006-09-28 21:44 ”Den härgångengick deför långt!”
Han underströk att den direkta orsaken var att Lars Ericson förvägrats rätten att yttra sig inför representantskapet.
2006-09-27 14:28 Polisfacket iStockholms län:
Jag är inte ett dugg orolig för vår framtid inom huvudstadslänets polis. Vi är fria och vi klarar oss på egna ben.
2006-09-27 00:06 På väg motnationellpolis
Jag också nöjd med att det tycks som om införandet av en kommunal polis saknar brett politiskt stöd
2006-09-25 21:03 Nu bärdet av
Ni har rätt – det är just nu inte mycket mer att tillägga. Demokratin får verka.
2006-09-22 00:49 Förbundetshemsidautelämnarfakta
Jag önskar att det vore så lätt att som att sträcka ut en hand eller att kunna komma överens. Dessa möjligheter har tyvärr sedan länge passerats.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994