Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2005-11-07 01:24 ”Unik brist på krafttagmot värdetransportrån”
Varje dag går det att läsa i tidningar och på debattforum hur in i h-vete dåliga vi är...
2005-10-31 18:21 Individuell lön - en brännande fråga!
Det är inte praktiskt och säkert i samhället att t ex fortkörningar beivras av andra än polisen.
2005-10-23 20:38 Fördomar och diskriminering - gamla problem i ny skepnad
Fördomar och diskriminering - gamla problem i ny skepnad
2005-10-15 01:06 Hur många PHS-eleverkommer till Stockholm?
Fakta är att polismyndigheten har anställt 137 polisaspiranter för utbildning januari-juli 2006 och att det i dagarna ges möjligheter för studenter att söka 245 platser för utbildning juni-december 2006.
2005-10-09 14:08 Representantskapshumor:”DJÄVLA 08:or” OCH”STORSTADSRÅTTOR”
”Efter hand fick vi veta att vi, enligt ryktet, skulle obstruera mot förbundsledningen, busvissla och lämna mötet.”
2005-09-24 21:43 I huvudet på en ungordningspolis i vårt län
Det vi gör gjorde vi fel och det vi inte gjorde skulle vi ha gjort.
2005-09-22 22:29 BLÅLJUSANMÄLT
Skulle man hävda att kritiska synpunkter som Ulrikas inte får framföras i Sverige skulle det vara väldigt svårt att göra gällande att vi har yttrandefrihet i landet.
2005-09-22 15:05 Maskingevärversus demokratin
Det finns ett undantag och det är läsarombudsmannen på DN som skriver i sin rubrik ”Attentatet mot polishuset inte tillräckligt belyst”.
2005-09-20 13:37 Pressmeddelande
Pressmeddelande från förbundsområdesstyrelsen angående uttalande av Bo Ringholm.
2005-09-10 13:12 ”Dags för vanliga poliserta till det verbala vapnet”
”Är det fortfarande så att syndromet Stockholm-Göteborg finns kvar?”
2005-09-04 09:32 ”Etiska nämnden pratar inte med vanliga poliser”
”Ingenstans pratas det om alla vi som jobbar på fältet, ute i radiobilarna. Ingen har någonsin frågat oss.”
2005-08-31 00:13 Lars Ericson och Peter Frisellhar lämnat förbundsstyrelsen
Lars Ericson och Peter Frisell, ordförande och vice ordförande i polisfacket i Stockholms län, har lämnat sina poster i Polisförbundets styrelse.
2005-08-21 11:09 Varför försvannmedborgarvittnet?
De som var föräldralediga vid årsskiftet kan andas ut.
2005-08-12 23:59 New York-plåga dyker uppvid Stockholms infarter
Men med den kraftiga trafik som det är där verkar det vara ett illa valt ställe att tigga pengar.
2005-08-09 21:12 Förutfattade meningarförsvar i myller av möten
Vi har en omedveten tendens att tillskriva människor från andra grupper än vår egen – t ex med utländsk härkomst – sämre egenskaper.
2005-08-07 00:54 Åldersordning används sällaninom länets polisdistrikt
Vi kommer alltid fram till frivilliga lösningar.
2005-08-04 01:00 Nedkomst av liten dotterstraffad med förlust av 6000 kr
Jag har gott hopp om att vi inom kort får en lösning på den här frågan.
2005-08-04 01:00 Nedkomst av liten dotterstraffad med förlust av 6000 kr
Jag har gott hopp om att vi inom kort får en lösning på den här frågan.
2005-08-04 01:00 Nedkomst av liten dotterstraffad med förlust av 6000 kr
Jag har gott hopp om att vi inom kort får en lösning på den här frågan.
2005-08-04 01:00 Nedkomst av liten dotterstraffad med förlust av 6000 kr
Jag har gott hopp om att vi inom kort får en lösning på den här frågan.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994