Nyhetsarkiv

Sidor

2007-05-25 00:59 Mask hindradeinte farlig smitta
”Om man nu alls ska tala väl om fel, så tycker jag att det i alla fall var bra att det fel som drabbade RAKEL i Stockholms län var nytt”.
2007-05-22 00:57 NÄTSPIONER?
Vad jag vet har det här inte praktiserats i Stockholms län utan på andra håll i landet.
2007-05-16 16:26 Rakel hackari start
Jag har fått information om att det rör sig om täckningsproblem och att RAKEL-driften för vår del nu begränsats till de centrala delarna av Stockholm.
2007-05-15 21:51 Vakterfrigörsfrån krog
En ordningsvakt i krogdörren som inte går krögarens (skumma) ärenden löper stor risk att bli avskedad. Samma öde drabbar den ordningsvakt som inte vill ta emot svart lön.
2007-05-11 01:32 VI BLIR FLER:
Däremot är det tråkigt att vi inte alls ökar i den takt som utlovats av makthavarna.
2007-05-08 10:03 Försoningmedförhinder
Det uttalade målet med dagen var att få polisfacket i Stockholms län med på förbundståget igen
2007-05-04 14:22 Hur sertrafik-poliserslungor ut?
Den andra händelsen var den polisinsats som inleddes vid handenmonumentet på Katarinavägen på morgonen. De poliserna fick jobba fem till sex timmar utan rast eller avlösning.
2007-05-02 00:01 Onödigbrist vidbra insats
”Därför är det extra tråkigt att än en gång behöva påtala att det inte fungerade med toalettvagn för många av poliserna ute i kommenderingen.”
2007-04-27 07:53 Unga polisergynnas i nyförsäkring
De yngre poliserna gynnas av de förnyade försäkringsförmåner som polisfacket erbjuder.
2007-04-24 00:04 ARBETSTIDEN:
”Vi utgår från att konstruktiva diskussioner nu kommer att ta vid i stället för ensidiga utspel och vi tackar medlemmarna för deras engagemang och hoppas vi slipper återkomma i frågan.”
2007-04-20 22:56 Parternapratar merom arbetstid
Det bör nog finnas en viss grad av samsyn mellan parterna som gör att båda finner det meningsfullt att fortsätta prata.
2007-04-19 21:41 NyttBlåljusfredag
Polisledningen och polisfacket i Stockholms län gör just nu överväganden i frågorna kring arbetstiden.
2007-04-17 00:06 Bättreavtal förförsäkring
Genom ditt medlemskap i Polisförbundet har du och din familj en olycksfallsförsäkring som gäller både fritid och arbetstid, dvs dygnet runt.
2007-04-15 19:42 ARBETSGIVARHOT:
Arbetsgivaren vid polisen i Stockholms län går nu till angrepp på arbetstidsområdet.
2007-04-13 02:46 EN POLIS FÅR TÅLA EN HEL DEL:
Anmälningsplikten sköts helt enkelt inte.
2007-04-06 00:10 RAKEL KOMMER:
I huvudstadslänet får RAKEL väldiga dimensioner.
2007-04-03 01:57 STATISTIK:
Är det möjligt att det i ett yrke som polisens bara varit 11 farliga situationer under 2007?
2007-03-30 02:10 ROS OCH RIS FÖR MOTIONER:
”Det är lätt att se fördelarna med samtalsdemokratin. Det är ett civiliserat och förnuftigt sätt att lösa problem och nå gemensamma lösningar som alla sluter upp kring”.
2007-03-27 09:03 STÄMMAN 2007:
"Vår sammanhållning har satts på extrema prov under 2006 – främst under lönerörelsen på våren och representantskapet i Malmö under hösten".
2007-03-24 20:48 NY STYRELSEI POLISFACKETI STOCKHOLMSLÄN VALD
Vad hände mer på stämman? Det ska du få veta här på Blåljus de närmaste dagarna när red. bringat reda i anteckningarna.

Sidor 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994