Nyhetsarkiv

Sidor

2006-10-06 22:06 EN BEDRÖVLIGTILLSTÄLLNING
Jag kände också igen klimatet på det här representantskapet. Det är likt det klimat som rådde på den första kongress jag var med om 1972. Där blev förslag från Stockholm nedröstade inte därför att de var dåliga förslag utan för att de var förslag från Stockholm.
2006-10-04 00:19 GÖRAN STRÖM:
Det visar hur viktigt det är att utförligt dokumentera ingripanden. Det vet vi redan men det är ändå intressant att det framhålls särskilt i en vägledande dom.
2006-09-30 23:04 TALETSOM INTEFICK HÅLLAS:
Vi ska vara våra medlemmars lydiga tjänare – inte tvärtom. Vi ska lyssna på vad medlemmarna vill och följa deras vilja – inte tvärtom.
2006-09-28 21:44 ”Den härgångengick deför långt!”
Han underströk att den direkta orsaken var att Lars Ericson förvägrats rätten att yttra sig inför representantskapet.
2006-09-27 14:28 Polisfacket iStockholms län:
Jag är inte ett dugg orolig för vår framtid inom huvudstadslänets polis. Vi är fria och vi klarar oss på egna ben.
2006-09-27 00:06 På väg motnationellpolis
Jag också nöjd med att det tycks som om införandet av en kommunal polis saknar brett politiskt stöd
2006-09-25 21:03 Nu bärdet av
Ni har rätt – det är just nu inte mycket mer att tillägga. Demokratin får verka.
2006-09-22 00:49 Förbundetshemsidautelämnarfakta
Jag önskar att det vore så lätt att som att sträcka ut en hand eller att kunna komma överens. Dessa möjligheter har tyvärr sedan länge passerats.
2006-09-18 23:56 Efter valet:
Det är ingen tvekan om att Alliansen vill att polisen i Stockholms län också ska fungera och vara effektiv.
2006-09-16 21:44 POLIS – DRÖMYRKET?
Den enskilde polismannen med sina erfarenheter är proffs på att veta var och när brottsfrekvensen ökar inom hennes eller hans område.
2006-09-14 21:36 Misstankarom spioneri
”– Hon har bekräftat att hon har haft kontakt med en anställd vid Säpo. I mars lämnade vi en redogörelse till länspolismästaren om vad som har inträffat.”
2006-09-14 00:17 Göran Strömfrikänd
Göran Ström frikänd.
2006-09-07 00:20 Fem lakani september
Lars Ericson: Jag fråntar mig inte mitt ansvar under den tid som jag satt i förbundsstyrelsen.
2006-09-04 23:30 Lars Ericsonsvarar läsarna
”Du, Lars Ericson, skriver att polisförbundet måste vara en demokratisk organisation. Mycket egendomligt påstående. Är det inte det? Vad har jag missat?”
2006-09-02 11:42 Som vår medlemska du tillfrågas!
Det är en självklarhet för en facklig organisation att hämta kraften inifrån.
2006-08-30 20:21 VIKTIG DOM 12 SEPTEMBER:
Om den misstänkt berusade personen kom iväg på sin 600-kubiks offroadhoj kunde både han och andra, oskyldiga, komma till svår skada.
2006-08-27 23:41 Internetanmälannår Stockholms län
Det grundläggande problemet som jag ser det är just den enorma tröghet som finns i RPS oförmåga att ta tillvara ny teknik.
2006-08-24 01:26 EN STOCKHOLMARESDAGBOK FRÅN GÖTEBORG:
Där möttes vi av vänliga och väl organiserade göteborgskollegor. Det ska sägas med en gång att vi också möttes av ännu ambitiösare polisaspiranter som konstant gjorde vad de kunde för att bidra till en bra kommendering. Allt var väl organiserat.
2006-08-18 21:31 ”Här kanman jobba140 procent”
Styrelsejobbet är jätteroligt och utmanande. Det gäller bara att få tiden att räcka till. Här kan man utan vidare jobba 140 procent.
2006-08-13 20:12
Det som gör mig förbannad är att man valt att skriva Snutjävel på en polisbil.

Sidor 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994