Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2005-05-23 23:10 Får man kallavad som helst för film?
Det är förödande för förundersökningen i ett allvarligt brott om polisen inte får höra vittnen först. Det finns överhängande risk att en gärningsman undgår lagföring genom att uppgifter publiceras som ger information om vad polisen vet om händelsen. Andra vittnen påverkas och blir osäkra genom att läsa sådana skildringar.
2005-05-21 00:51 Får batongen alls användasför att betvinga våld?
Teknikvittnet första dagens eftermiddag sa till exempel att videofilmen måste ses som ”stickprov av verkligheten”.
2005-05-19 14:42 900 kr per dygn för poliseri Årekommenderingen
Det viktiga är att vi i framtiden slåss för enkelrum så att våra medlemmar kan få ostörd sömn mellan arbetspassen under ansträngande kommenderingar utanför hemorten.
2005-05-18 23:41 AVTAL KLART FÖR ÅREDETALJER UNDER TORSDAGEN
...dom närmaste dagarna fram till den 20 maj kommer alla 1700 poliserna. Vi har verkligen varit sent ute med att sluta avtal om deras ersättningar.
2005-05-18 00:34 ÄNNU INGET AVTAL FÖR INSATSSOM BÖRJAR PÅ FREDAG I ÅRE
Dom som bäst behöver möjligheter att sova ostört på den korta tid som står till buds erbjuds dom sämsta möjligheterna.
2005-05-12 00:58 Sova på logement i ÖstersundSå långt har svensk polis nått 2005
Det låter osannolikt och egendomligt att en av Sveriges största skidregioner inte skulle kunna ordna polisernas boende på ett avtalsenligt sätt i lågsäsong...
2005-05-08 23:30 Den utarmade Polisen: PHS-avslutning i Blå hallen slut
Det märks bland annat på att vi numera får träffa studierektorerna regelbundet och föra diskussioner med dom om våra frågor. Det är ett stort framsteg.
2005-05-05 23:35 Arbetslust och kommunal polisämnen för aktiv debatt
Om du ser till att flera aktiverar sej skall jag gärna ligga lågt ett tag !
2005-05-03 00:47 Skrev ej meningslös anmälandömd till dagsböter fyra år senare
Anneli på Norrortspolisen känner sig maktlös och förtvivlad inför brevet från HD.
2005-04-30 00:55 Facket – en underskattadförnyelsekraft
- Vi har haft facklig medverkan inför planeringsarbetet av kommenderingen den 1 maj.
2005-04-26 23:31 Friad men ändå straffad
Varför blir ingen rädd för en framtid där polisen inte vågar ingripa beroende på att det rättsystem som man är satt att tillämpa, blir ett större hot än våldet som polismannen möts av?
2005-04-23 00:58 Jag sköt nåra skottmed kpisten uppåt trappan
Jag gick runt och fick faktiskt ihop en skyddsutrustning och en kpist.
2005-04-19 23:42 Sluta förhörabörja intervjua!
Polisförbundet arbetar hårt för polisers forskningsmöjligheter. Vilken politiker vill anta den utmaningen?
2005-04-16 23:52 Det här är i stora dragvad du får för dina pengar
Dels är det bra att ordentligt tänka igenom vad vi håller på med, dels vill vi nu för första gången verkligen ge medlemmarna svart på vitt på vad de kan förvänta sig av polisfacket i Stockholms län åren 2005 och 2006.
2005-04-14 00:52 Poliselever frivilligapå Stockholm gator 1 maj
Tanken är att eleverna är frivilliga precis som alla andra frivilliga som medverkar i att försöka tala ungdomar tillrätta och därmed undvika våld och skadegörelse
2005-04-10 23:06 Demokrati är grundbulteni Polisförbundet
Det är första gången en sådan plan fästs på papper hos oss.
2005-04-05 10:57 Vår gäst Emil Winklerhade bara ett år kvar att leva
Svenska Polisförbundets tidiga och kompromisslösa uttalande mot de nazistiska makthavarna...
2005-04-05 10:56 ”Lönerörelse” år 1905: Chefen snålPolitiker gav poliser rejält lönelyft
En grundregel som arbetsgivaren stödde helhjärtat var att de befordrade skulle ha minst 50 procent högre lön än konstaplarna.
2005-04-05 10:50 Motioner till Representantskapet
Här följer ett axplock på några motioner från Stockholm till Polisförbundets Representantskap som sammanträder i höst.
2005-04-02 00:47 ”Alla måste förstå varför de får den lön de får”
”Lönen får inte sättas godtyckligt.”

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994