Nyhetsarkiv

Sidor

2006-08-03 22:37 OLOF PALMES BEGRAVNING: Sabbatenoväntadhögrisk
Männen var mycket imponerade över hur beslutsamt och omilt de behandlats av polisen, skriver Curt Nilsson i sina polismemoarer.
2006-07-30 19:11 NATTSVART! Allt mer jobbför allt färrepoliser i länet
Det är bråttom, polisen måste få hänga med i utvecklingen av det samhälle den är satt att beskydda.
2006-07-15 20:25 TROLIG UTVECKLING:Utbetalningarnadröjer till hösten
”Har inte förbundet förstått hur stort förtroendet är för Stockholmarnas lokala fackliga företrädare? Eller tror dom att vi inte förstår vårt eget bästa i vanlig storebrorsstil?”
2006-07-09 22:57 FOTBOLLS-VM: UniformernaPR för polisen
En av de mest positiva upplevelser jag varit med om som polis
2006-06-25 21:49 Små skillnaderi partiernas polispolitik
Polisförbundet lyfter inför valet 2006 upp fem polispolitiska frågor som har en avgörande betydelse för utvecklingen av svensk polis. Det handlar om att skapa en treårig högskoleutbildning för poliser, legitimera poliserna, skapa en medborgarnära polis, skapa förutsättningar för ett modernt ledarskap samtidigt som rätt antal poliser utbildas.
2006-06-18 00:42 EFTERLYSTA:1500 POLISER!
Fakta är att vi i stället blivit av med en polis i veckan inom Polismyndigheten i Stockholms län – räknat från 1997 närmare 700 stycken.
2006-06-15 21:58 Mardrömslistapå övergrepp mot poliser
Vilken annan yrkesgrupp skulle samhället låta behandlas på det här sättet?
2006-06-14 22:40 Kvinnliga poliser trakasserasRonnapolisersbilar saboterade
Vi kan naturligtvis sätta ner foten med en massiv polisinsats i Ronna. Men när den drar sig tillbaka?
2006-06-07 23:57 ”Förlorare?” 2005får upprättelse
”Nej, du är ingen förlorare. Du kommer att få din lön retroaktivt från det datum du skulle ha fått din inspektörstitulatur.”
2006-06-06 10:20 LÖNERÖRELSEN(RALS) 2004-2007TRE REVISIONER
Polismyndigheten och polisfacket i Stockholms län kom överens i lönefrågorna 30 maj som vi redan berättat. Överenskommelsen innehåller många detaljer. Här är en sammanfattning.
2006-06-01 15:03 ”Bra med avtal -synd på polishusparken”
Det hade varit kul att få komma och stå på barrikaderna en stund och visa vad vi står för och att vi håller ihop. Det hade känts väldigt rätt just nu.
2006-05-30 17:25 VI HARAVTAL
Polismyndigheten i Stockholms län och Polisförbundet Stockholms län kom på tisdagsförmiddagen överens om nya lönerna.
2006-05-30 00:04 Lögnaktigtrykte sprids
Om du hör rykten i den ena eller andra riktningen i den nu pågående lönerörelsen – kontakta genast företrädare för din lokala polisförening och hör med dem. Eller läs i Blåljus – skulle ett avtal skrivas under står det här först – det kan du tryggt lita på.
2006-05-28 01:40 Prestationslönkan skapa en ny sorts polis
”det gemensamma arbetet med lönebildning skall ha en övergripande och långsiktig inriktning och syfta till att skapa en förtroendefull dialog mellan parterna, präglad av öppenhet och respekt.”
2006-05-26 08:11 Varför brötarbetsgivaren lönesamtalen?
Fackligt kan vi dock konstatera att det sätt som arbetsgivaren hanterade förhandlingen ger mycket i övrigt att önska.
2006-05-24 20:27 Arbets-givarenbryterlönesamtalen
Jag beklagar att myndigheten bryter förhandlingarna i stället för att försöka nå en överenskommelse med oss men jag tycker mig kunna se en avsikt bakom handlandet.
2006-05-23 22:58 Nu vändervi papper
Nu är det bara ett budskap som gäller: Vi ses den 1 juni!
2006-05-23 00:49 ÅTER OENIGHETI LÖNEFRÅGORNA
I morgon, tisdag, klockan 9 på förmiddagen hålls ett informationsmöte i sal 200 i Polishuset.
2006-05-22 19:27 SENASTENYTT KL 18MÅNDAG:
En klar och entydig information om vad som hänt kan väntas mellan 23 och 24 i kväll här på Blåljus.
2006-05-22 00:01 NYUPPTAGNA FÖRHANDLINGAR: Avgörandetär nära nuFölj Blåljus!
MÅNDAGENS BESKED – VILKET DET ÄN MÅ BLI – LÄSER DU I BLÅLJUS DIREKT SOM DET ÄR KLART .

Sidor 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994