Nyhetsarkiv

Sidor

2004-09-22 23:57 DE SOM VILL STÄLLA UPPMÅSTE MAN TA HAND OM
Inget om satsning på storstäder i budgetpropositionen.
2004-09-21 01:32 Tveksamhet inför chefsjobbfinns bland yngre poliser
Tveksamhet att söka chefsjobb sprider sig bland yngre poliser.
2004-09-17 00:04 Har Ewa otur?Andra upplever bra befäl
Vi måste få fler poliser intresserade av forskning!
2004-09-12 23:28 Det är rätt uppenbartatt det inte är rättvisasom ska skipas här!
Åklagaren Christer Ekelund har valt att rätt av ignorera anmälan som en icke existerande handling och den linjen fullföljer nu RÅ.
2004-09-08 21:44 ”Det vi ser idag borde Gunnofått befordran, inte sparken”
Argumenten för att sparka Gunno var svaga redan våren 2003. När vi nu fått perspektiv på det hela har de blivit ännu svagare – eller rättare sagt utplånats.
2004-09-05 19:29 ”Effektivare verksamhetdärför att medarbetarna vill ha den”
Ny personaldirektör talar som lärobok.
2004-09-02 23:33 Facket i positiva samtalmed polisledningen
Närpolisen har i stort sett legat nere under hela sommaren för att kunna bemanna utryckningsbilarna.
2004-08-31 18:55 Valde doktorandtjänstföre polisutbildning
Blir det verkligen bättre med en särskild myndighet för anmälningar mot poliser?
2004-08-29 23:22 POLIS DÖMD PÅ FELAKTIGA GRUNDER!
Kommer Högsta domstolen att besluta att hovrätten ska behandla målet?
2004-08-28 08:15 Ulf Grapes begravning
Stor uppslutning vid gripande begravning i Hedemora.
2004-08-27 00:05 Rätten struntade i rimlig förklaringDömde polis på fel grund!
Ska Högsta domstolen se vilkafel som begicks mot Göran Ström i tingsrätten?
2004-08-25 23:58 Varning för att straffa ossför våra framgångar!
Poliser måste finnas i verkligheten - inte bara på papperet.
2004-08-24 11:17 Flytta brottsutredningarmot poliser ingen bra lösning
Lägg hellre ner kraft på att motverka våld och hot mot poliser.
2004-08-19 08:09 Ska trafikpoliserjaga mördare?
Ska trafikpoliser jaga mördare?
2004-08-17 21:17 DAGS FÖR ARBETSGIVARENATT GE NÅGOT TILLBAKA
Det har aldrig funnits färre poliser i Stockholms län.
2004-08-15 23:53 ...jag har så grymt kul på jobbet.
Tummen ner för poliser i tjänst på anstalterna.
2004-08-13 00:02 Överåklagare: Polisen skötersärskilda spaningsmetoder bra
Norrtäljefritagningen misstänks planerad av person med mycket god insyn i fängelset.
2004-08-09 00:17 Visste anstaltsledningen omNorrtäljefritagningen?
Är poliser laglydigare än andra?
2004-08-07 00:57 ÄR POLISERLAGLYDIGARE ÄN ANDRA?
Inte nu igen!
2004-08-04 23:32 Varför nekas utomståendefölja polisens patruller?
Riksdagen måste ändra sekretessreglerna. Vakna, regeringen!

Sidor

TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994