Nyhetsarkiv

Sidor

2005-04-30 00:55 Facket – en underskattadförnyelsekraft
- Vi har haft facklig medverkan inför planeringsarbetet av kommenderingen den 1 maj.
2005-04-26 23:31 Friad men ändå straffad
Varför blir ingen rädd för en framtid där polisen inte vågar ingripa beroende på att det rättsystem som man är satt att tillämpa, blir ett större hot än våldet som polismannen möts av?
2005-04-23 00:58 Jag sköt nåra skottmed kpisten uppåt trappan
Jag gick runt och fick faktiskt ihop en skyddsutrustning och en kpist.
2005-04-19 23:42 Sluta förhörabörja intervjua!
Polisförbundet arbetar hårt för polisers forskningsmöjligheter. Vilken politiker vill anta den utmaningen?
2005-04-16 23:52 Det här är i stora dragvad du får för dina pengar
Dels är det bra att ordentligt tänka igenom vad vi håller på med, dels vill vi nu för första gången verkligen ge medlemmarna svart på vitt på vad de kan förvänta sig av polisfacket i Stockholms län åren 2005 och 2006.
2005-04-14 00:52 Poliselever frivilligapå Stockholm gator 1 maj
Tanken är att eleverna är frivilliga precis som alla andra frivilliga som medverkar i att försöka tala ungdomar tillrätta och därmed undvika våld och skadegörelse
2005-04-10 23:06 Demokrati är grundbulteni Polisförbundet
Det är första gången en sådan plan fästs på papper hos oss.
2005-04-05 10:57 Vår gäst Emil Winklerhade bara ett år kvar att leva
Svenska Polisförbundets tidiga och kompromisslösa uttalande mot de nazistiska makthavarna...
2005-04-05 10:56 ”Lönerörelse” år 1905: Chefen snålPolitiker gav poliser rejält lönelyft
En grundregel som arbetsgivaren stödde helhjärtat var att de befordrade skulle ha minst 50 procent högre lön än konstaplarna.
2005-04-05 10:50 Motioner till Representantskapet
Här följer ett axplock på några motioner från Stockholm till Polisförbundets Representantskap som sammanträder i höst.
2005-04-02 00:47 ”Alla måste förstå varför de får den lön de får”
”Lönen får inte sättas godtyckligt.”
2005-03-20 23:43 Dan Eliasson lovar insatserför huvudstadspolisen
Polisen i Stockholms län har det svåraste uppdraget i landet.
2005-03-17 23:23 ”ÄNTLIGEN GÖR VI NÅGONTING TILLSAMMANS”
Det här är nog bland det bästa som hänt mej i polisjobbet...
2005-03-15 20:22 HOT MOT POLISERSKA INTE FÅ LYCKAS!
Det Lars diplomatiskt uttrycker är att de kriminella i mycket klara ordalag får besked om att det här kommer polisen inte att finna sig i och att de kommer att landa i mer bekymmer än de kunnat ana om de inte slutar.
2005-03-12 09:52 ”Sedan såg jag en knytnäve kommaoch kände en skarp smärta”
Så fort det inte gäller pengar så går det ganska bra att komma till tals med arbetsgivaren – polismyndigheten i Stockholms län.
2005-03-08 20:36 Som kvinna ombads hon hämtaChrister Pettersson ensam
Unga kvinnor som läser till polis idag har nog betydligt mera skinn på näsan än som var vanligt förr.
2005-03-05 21:14 Det lilla, ytterst flexiblapolisföretaget ”Z”
Alla som berörs av Z:as verksamhet ska bli nöjda med den – det är det högt ställda målet. Medborgaren står i centrum för allt som Z planerar och tar sig för.
2005-03-02 18:00 Intagningarna till PHS halverasPolisforskning behövs
Det förvånar mig att man inte ser långsiktigt på polisverksamheten.
2005-02-27 21:21 Självbefruktande byråkratioch kartläggning av hot mot poliser
Den moderna polisadministrationen har vuxit över alla bräddar...
2005-02-24 22:51 ”Dans på överstyv lina” hos jubilerande Birger Jarl
Olycksbebådande eftersom arbetsgivaren hela tiden kräver att vi ska ställa upp på nya rationaliseringar där färre ska göra mångas jobb.

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994