Nyhetsarkiv

Sidor

2004-12-30 09:56 ”Chockade, förtvivlade, hålögdaoch dödströtta människor”
”Polisen i Stockholms län står inför en av sina svåraste uppgifter någonsin.”
2004-12-29 23:52 Vi står inför en av vårasvåraste arbetsuppgifter
Polisfacket i Stockholms län deltar i den förtvivlan som så många nu känner inför det som hänt runt Indiska oceanen.
2004-12-22 22:30 Ska en intresseanmälanräcka för att bli polis?
Det fanns en tid då höjden av status var att ha en egen plats i en radiobil.
2004-12-19 23:55 Studerande känner sig behandladesom barn på Polishögskolan
Det som oroade än mer var att det verkar som skolan och myndigheterna inte har samma uppfattning om hur långt vi har kommit i vår utbildning när vi kommer ut på vår aspiranttjänstgöring i termin fem.
2004-12-16 18:37 600 poliserhar försvarat demokratin
”Oberoende av vilken åsikt som skall framföras, så är det tillåtet i en demokrati att göra detta; det är på något sätt grundbulten i vårt samhälle!”
2004-12-14 12:31 PHS-elever, Sörentorp:Kom på mötet den 15 december!
Den 15 december klockan 17:00 i byggnad 1 är det dags för det möte med skolledningen som vi i studerandeföreningen länge strävat efter.
2004-12-11 22:41 Fantastiskt väl genomförd kommendering!
En stor eloge till varenda kollega för en storartad beslutsamhet och säkerhet i insatsen som gav till resultat att allmänheten den här gången besparades allvarliga våldsamheter, förklarar Lars Ericson, ordförande i länets polisfack som tillsammans med ett stort antal fackliga företrädare deltog i kommenderingen.
2004-12-10 00:24 ”Oro från skräckens Salemflamsades bort av polisledning”
”Detta innebär inte att det bara skall finnas en polisstation i exempelvis Syd, och inte heller en central plats som ingripandeverksamheten skall utgå från.”
2004-12-06 23:08 CENTRALA RADIOBILARPÅ VÄG TILLBAKA?
Vi kan utreda bostadsinbrott och misshandelsfall i all evighet men varför slösa resurser på det när vi istället kan fokusera på att få människor att sluta göra inbrott och slå ner varandra?
2004-12-06 20:17 Dagens polisutbildningär ett skämt!
Är debatten om LKC okunnig?
2004-11-30 23:33 Facken säger jatill medlarnas avtalsbud
Ja till medlarbudet från facken kl 11 på tisdagen den 30 november.
2004-11-28 22:02 Som aina vill man inteframstå som en ischet
Några anställda har under sin tjänstledighet haft viss lön under utbildning till polis.
2004-11-25 23:53 Enorm utbildningsinsats:Vi ska hålla stor styrkaför nationella uppdrag
Kollegerna komma ut från den här kursen med en bra kunskap om VARFÖR vi gör olika saker.
2004-11-23 21:51 SLUTBUDFRÅN MEDLARNA
”En sak kan vi i alla fall vara helt säkra på: ingenstans, absolut ingenstans, står det att vi måste göra det som medierna tycker att vi ska göra.”
2004-11-19 21:10 Den eviga frågan:Jobbar vi med rätt saker?
Vad som verkligen gör mig arg är när kvällspressen sätter människors liv på spel eller försvårar för polisen att få fast brottslingar.
2004-11-16 19:03 LKC håller på attätas upp inifrån
En av åttio anmälningar mot poliser går till åtal.
2004-11-13 22:16 ”Inget så lätt att avslöjasom anpassade intervjusvar”
Ska nye rikspolischefen se över polisrekryteringen?
2004-11-11 00:37 Beredskapspolisen finnsmen syns nästan aldrig
Seg avtalsförhandling på slutvarvet.
2004-11-04 23:50 ”Får en åklagareverkligen vilseleda rätten?”
Hur vanligt är det att intervjuarna använder frågor från 1991 för att testa dem som hoppas bli antagna till Polishögskolan?
2004-10-31 22:11 ÄR VI ALLA VÅLDSAMMA MENEDARE?FÖRHANDLINGAR MOT FINAL?
På torsdag kan det börja hända något i årets märkliga förhandlingar med arbetsgivarverket.

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994