Nyhetsarkiv

Sidor

2019-05-21 12:20 Kommer polisen att kunna bli 10000 fler till 2024
Rikspolischefen Anders Thornberg deltog i P1-morgon och berättade hur han ser på regeringens mål att det ska bli 10000 fler polisanställda till 2024. Kommer Polismyndigheten att lyckas attrahera tillräckligt många tillräckligt bra personer för uppdraget? RPC redovisade åtgärder för att få fler att fullfölja planerna på att bli polis.
2019-05-21 11:10 Vildsvinsbyxor och blåljus kan bli dyrt
Det är ingen lek att möta en vildsvinsgalt i skogen. Särskilt inte när galten kan vara skadad och känna sig hotad. Det fick en eftersöksjägare i trakten av Örebro erfara, när han på polisens uppdrag skulle avliva en trafikskadad galt. Galten gick till attack och skadade jägaren allvarligt. Galten blev dock avlivad och jägaren överlevde.
2019-05-21 10:40 Rikspolischefen i Polisutbildningspodden
Två alerta polisstudenter, Amanda och Olle driver Polisutbildningspodden, som diskuterar olika aspekter på polisutbildningen vid Södertörns Högskola. I början av maj fick de göra ett program med självaste Rikspolischefen, Anders Thornberg. Anders delade frikostigt med sig av minnen från utbildning och polis och gjorde reklam för polisyrket.
2019-05-20 09:30 Föreningsrätten under direkt attack
Blåljus har fått in en insändare från förbundsområde Syd i region Stockholm. Den behandlar Polismyndighetens internrevisions utredning av den fackliga verksamheten vid Polismyndigheten, vilken insändaren uppfattar som en attack mot föreningsrätten.
2019-05-17 22:10 Polisförbundets förslag om norska poliser i Sverige välkomnas
Polisförbundets förslag om att anställa arbetslösa norska poliser för att bidra till att lösa den akuta svenska polisbristen, föll inledningvis inte i så god jord. Polismyndigheten noterade att det inte finns några sådana planer, och att det krävs svenskt medborgarskap för att vara polis i Sverige.
2019-05-17 16:00 Alla drabbas när jourerna krisar
Tre av fyra utredartjänster står obemannade vid Citys jourer på Norra och Södra malmen. För att klara jouruppdraget krävs att andra verksamheter stöttar med personal. Och situationen ser likadan ut för länets alla jourer.
2019-05-17 09:40 264 norska poliser till Sverige den 17 maj...
Polisförbundet har kommit på ett radikalt grepp för att lösa den svenska polisbristen. Det finns 264 arbetslösa norska konstaplar just nu, kompletta med treårig högskoleutbildning. Till det kommer att svensk och norsk polis redan idag samarbetar. Varför inte anställa dem i Polismyndigheten för att minska poliskrisen?
2019-05-16 11:40 Kommentar till oenigheteni Försvarsberedningen
Som bekant har Polisförbundet sedan en tid förordat en Polisberedning för att likt Försvarsberedningen och försvaret, ge Polismyndigheten långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Nu tycks de grundvalar som skulle ge Sveriges försvar långsiktiga planeringsförutsättningar dock skaka.
2019-05-16 10:50 TCO antar program för rimliga pensionsvillkor
Efterhand som vi lever allt längre, räcker avsättningarna till pension allt sämre till de år som pensionär som de ska finansiera. När avsättningarna till den Allmänna pensionen inte ökar, måste vi antingen jobba längre eller finna en annan finansiering, konstaterar TCO.
2019-05-16 10:30 TCO:s kongress fick Statsministerbesök
Det är en tradition att Statsministrar av olika kulör bjuds in till TCOs högsta beslutande organ, Kongressen. Så skedde även i år, och Statsminister Stefan Löfven höll ett inspirerat tal om sol och mörker och vilken stor roll fackföreningar spelar i Sverige. Polisfrågan var även den med i talet.
2019-05-16 09:10 Politiker mer positiva till slopad straffrabatt
Som Blåljus berättade igår, finns det ett antal remissinstanser, från Advokatsamfundet till SÄPO, som ställer sig kritiska till idéerna om att avskaffa straffrabbaterna som exempelvis innebär halverade fängelsestraff för 18-åriga brottslingar. Det var Ekot som presenterade nyheten, och nu går de vidare med att höra efter hur politikerna ser på kritiken mot förslaget.
2019-05-15 09:50 Remissinstanser negativatill slopad straffrabatt
Som bekant har regeringen fått ett utredningsförslag som behandlar frågan om unga lagöverträdares straffimmunitet. Nåja, helt immuna är de väl inte, men rabatterna i straffskalorna har uppfattats som stora när det gäller mördare, våldtäktsmän och rånare, exempelvis.
2019-05-14 10:40 Uppsägningar hos polisen snart lika (o)vanliga som avskedanden
En polis kan bli avskedad exempelvis efter att genom brott eller annat grovt olämpligt beteende ha förbrukat sitt förtroende hos arbetsgivaren och allmänheten. En annan variant, är exempelvis samarbetssvårigheter eller annat olämpligt beteende som upprepats och att rättning inte sker efter anmodan. Men då handlar det om uppsägning av personliga skäl.
2019-05-14 10:00 Är poliser diskvalificerade?
Blåljus har tidigare berättat om en annons om en tjänst som förundersökningsledare som poliser inte var behöriga att söka. Nu har vi noterat ännu en annons, till utredare, som inte heller riktar sig till poliser. Frågan är om det är en medveten strategi, och hur det i så fall påverkar polisyrkets attraktivitet.
2019-05-13 15:00 Fackliga rättigheter i fokus på utbildning
TCO har nu i början av maj utbildat fackliga företrädare i deras rättigheter enligt Förtroendemannalagen och Medbestämmandelagen. Polisförbundet hade flera fackliga förtroendemän på plats, som intresserat lärde av experter på arbetsrätt från LO-TCO Rättsskydd.
2019-05-10 12:50 Värva din blivande kollega!
Så lyder uppmaningen till oss poliser från regionpolischef Ulf Johansson på Intrapolis. Polisbristen är prekär, och i vår region skulle vi behöva bli många fler för att kunna ge allmänheten det skydd och service som de har rätt att begära. Med fler poliser kan även arbetsmiljön bli bättre för varje polisanställd.
2019-05-09 09:10 Praktisk poliskunskap och forskning i skön förening
Erfarna poliser sitter på enormt mycket kunskap om allt från förhörssituationer till vapenanvändning i skarpa situationer. I en ny bokserie möter denna praktiska erfarenhet forskningen för att bli nya verktyg i polisutbildningen.
2019-05-08 11:20 Höga jurister kritiskamot I-lönesättning
Som bekant, har polisen gått från ett förutsägbart lönesystem som varit ägnat att trygga polisers oberoende och oväldighet till att prestationer och egenskaper hos poliserna i närmsta chefens ögon ska styra deras lönesättning. I-lön kan i och för sig hanteras på olika sätt, och polisfacket har försökt göra det bästa möjliga.
2019-05-08 10:00 Sjuksköterskors löner i låst läge
De flesta poliser känner stor sympati för sjuksköterskors lönekrav. Undra på det, de har ofta specialistkompetens, de jobbar dygnet runt helg som vardag, de har ett jobb som inte kan rygga för blod eller andra obehagligheter. Precis som för oss poliser. Och de är sorgligt underbetalda, se där ytterligare en likhet.
2019-05-07 09:10 En större uppgift för en ny reklambyrå
Blåljus har inte alltid varit helt entusiastisk över Polismyndighetens insatser för att värva nya blivande kollegor till poliskåren. Historiskt, har det förekommit allt från helikoptrar, polismotorcyklar och polisbåtar till häftiga bilder på blåljus. Hur realistiskt det har varit låter vi var och en fundera över.

Sidor 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994