Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2017-10-04 12:10 Ett rejält nästa steg
Polisförbundets ordförande, Lena Nitz beskriver varför polisena nu måste få rejält mer betalt. Dessutom berättar förhandlingschefen Niklas Simson varför vi har anledning att se optimistiskt på framtiden. Dessutom frågor och svar om det centrala avtalet.
2017-10-04 11:20 Centralt löne-avtal klart
Polisförbundet informerar att det centrala löneavtalet är klart. Nu vet vi ramarna, det som återstår är att fylla dem med innehåll, enligt Polismyndighetens löften, enligt medlemmarnas önskemål och enligt Regeringens uppdrag. Polisförbundet står i startblocken.
2017-10-04 10:10 Har Du frågor ompolislönelyftet?
De reella förhandlingarna om polislöner har ännu inte börjat, eftersom ramarna just idag satts i det centrala avtalet. Polisförbundet vilar inte på hanen, redan idag kan den som undrar om fortsättningen chatta med förhandlingschef Niklas Simson på Polisförbundets facebooksida.
2017-10-02 10:10 Förhandlingarna om polislönelyftet
Nu har de centrala förhandlingarna om ett nytt avtal för alla statstjänstemän förlängts till på onsdag. De skulle ha varit klara i helgen, men det återstår en del innan det är helt klart. Om parterna kan enas på onsdag, kan Polisförbundet och Polismyndigheten därefter inleda de formella förhandlingarna om polislöner.
2017-10-02 08:20 Många hjältar i Göteborg
Blåljus anade det värsta, när tongångarna stegrades inför NMRs demonstration i Göteborg på lördagen. När den värsta delen av våldsbejakande extremister kallas in från Sverige och utomlands, finns alltid risken för våldsamma konfrontationer, där polisen eller andra oskyldiga hamnar i kläm.
2017-09-29 15:20 Rikspolischefen om polislönelyftet
Även Dan Eliasson beskriver sina och ledningsgruppens tankar om polislönelyftet, som vi nu vågar kalla den satsning som polismyndigheten ska genomföra enligt regeringens uppdrag. Han funderar även över helgens stora poliskommendering till Göteborg med anledning av diverse demonstrationer.
2017-09-29 14:50 Polismyndigheten om polislönelyftet
Polismyndighetens förhandlingschef berättar på Intrapolis om höjningen för nyanställda polisassistenter på femhundra kronor. Han konstaterar en del viktiga saker i sin text, om signalen att något börjar hända, om förändringen som det första steget, och som en pusselbit i vad som kan bli ett nytt polislöneläge.
2017-09-29 08:50 Förbättradeingångslöner
Polisförbundet berättar på sin hemsida, att nyanställda polisassistenter får en aningen högre lön än de hittills blivit erbjudna. Så här skriver Polisförbundet.
2017-09-28 12:20 Polisförbundet om Statskontorets rapport
Även Polisförbundet nationellt kommenterar nu Statskontorets rapport om hur polisens omorganisation uppfyllt sina mål. Ordförande Lena Nitz konstaterar att för att komma medborgarna närmare och jobba förebyggande, krävs det både fler poliser, och att färre poliser lämnar yrket.
2017-09-28 10:00 Polisens omorganisationenligt Statskontoret del II
Statskontoret fortsätter att granska Polisens omorganisation, vilket är ett regeringsuppdrag. Nu kommer den andra delen av granskningen som innehåller både ris och ros. Några saker som lyfts är behovet av att engagera de lokala poliserna i utvecklingsarbetet och att ge de lokala poliserna långsiktiga förutsättningar.
2017-09-27 10:10 Ny kommunikationschefpå Polisförbundet
Polisförbundet försöker trots sin ringa storhet jämfört med andra fackföreningar i Sverige hålla en hög profil i media. Det finns statistik som visar att det varit framgångsrikt. Nu lämnar Förbundets kommunikationschef Emma Nilsson jobbet för ett nytt uppdrag på KF, och ersätts av Jenny Engdahl Westbratt.
2017-09-27 09:30 Uppdatering omKåpan Extra
Blåljus berättade ju häromdagen, att det nu går att anmäla önskemål om att få ut insättningar till Kåpan Extra  som lön. Något som kan vara en god idé för de poliser som har lite högre lön under de sista fem åren innan pensionering eller innan 65. Detta med hänsyn taget till den förmånsbestämda tjänstepensionen.
2017-09-26 14:20 Vad tycker Riksrevisionenom I-löner?
Som bekant har regeringen avsatt pengar för att förbättra polisyrkets attraktionskraft. Dels för att få poliser att stanna i yrket och dels för att dra till sig lämpade polisrekryter för framtiden. En bekant tidigare satsning på ett yrke i kris, med rekryteringsproblem, är lärarlönelyften. Så det kan vara av intresse att se och lära, för att undvika eventuella misstag.
2017-09-26 13:10 Nu funkar det att löneväxla
Som Blåljus skrivit om vid upprepade tillfällen, gäller nya regler för att löneväxla eller växla pension från Kåpan Extra-insättningar till lön. Nu har den partsgemensamma informationen kommit och det går att fylla i blanketten på Intrapolis. Lämna den till närmaste chef, så skall ändringarna kunna funka till nästa lön.
2017-09-25 17:30 Ganska många poliser kan få ganska mycket högre lön
Nu har förhandlingarna på central nivå mellan den fackliga samarbetsorganisationen OFR/s p o och Arbetsgivarverket inletts. Regeringen har avsatt extra pengar till Polisen och kräver att ledningen förbättrar anställningsvillkoren och gör yrket attraktivt. Så, vad kan vi vänta oss?
2017-09-25 13:50 Kulturdebattom polisen
I två kulturartiklar, speglas två olika synsätt på hur kultureliten bör betrakta den svenska polisen. Är polisen ett skydd för demokrati och trygghet, eller snarare ett slags maktens medel för att bevara det bestående. Frågan som ställs på sin spets, är om det är poliserna som är skyddet mot politiskt barbari, eller om befolkningen ska klara det på annat sätt?
2017-09-25 09:40 Förnyade långtgående förstahandsåtgärder
Så hade kanske rubriken kunnat vara på de nya åtgärdslistor som kommit från NOA som stöd för första patrull på brottplats vid brott i nära relationer, och som stöd för jourutredare. Men rubriken i Ekots artikel och reportage blev i stället att "Polisen inför nya metoder för att klara upp misshandelsfall"...
2017-09-18 16:50 Polisen, politikernaoch nazistmarschen
Förmodligen har det inte undgått någon av våra läsare, att politiker, kulturpersonligheter och ledarskribenter anser sig veta bättre än poliser och polischefer hur lagen skall tolkas. Det har lett till en diskussion bland annat i sociala medier med relativt högt tonläge, självklart är det polisens fel att en nazistmarsch inte avbryts i centrala Göteborg...
2017-09-15 17:00 RPC om prioriteringar,våldtäktsutredningarpolislöner och brott
Rikspolischefen, Dan Eliasson skräder inte orden när kriminella riktar in sig på polisers anhöriga. Han beskriver sin oerhörda vrede och manar till total uppslutning - i hela polisorganisationen. Men han kommenterar även polisens prioriteringar och hur polisen ska kraftsamla med tillskjutna medel. Och hur ska lönerna fördelas mellan landsbygd och storstäder?
2017-09-14 09:30 Flera fördömanden av attack mot polis anhörig
Tidningen Mitti har gjort flera reportage om händelsen i Botkyrka då en kvinna blev attackerad på grund av att hennes man är polis. Bland annat har polismannen berättat hur han ser på attacken och sina möjligheter att fortsätta göra sitt jobb. Förbundsregion Stockholms Andreas Strand kommenterar även han händelsen, liksom Katarina Barrling i en SvD-ledare.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Nu räcker det