Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2018-05-02 09:20 Blåljusförare ska ha utbildning!
Blåljus berättade härom veckan om en Aftonbladetartikel som beskrev en ändring i polisens regler för utryckningsförare som kunde uppfattas som att outbildade poliser (i utryckningskörning) skulle få "köra blått". Regionpolischef Ulf Johansson har gått ut på Intrapolis med en lugnande text.
2018-05-02 09:10 Nya tidningenPOLISEN
Nu landar vårnumret av vår tidning POLISEN i medlemmarnas brevlådor. Vi skickar även exemplar till politiker, media och andra intresserade. I vårnumret beskrivs utfallet av polislönerna i region Stockholm, referat från Polisförbundet region Stockhlms stämma, arbetstid, arbetsmiljö och pensionsfrågor.
2018-04-30 12:10 Kritiska röster om en omorganisation
Ingen kan ha undgått att märka att Polisen omorganiserats. Förändringen skedde under en matta av vackra ord, som närmare medborgarna, att stuprören skulle bort, att allt skulle bli kostnadseffektivare och att personalens och medborgarnas inflytande skulle öka. Kort sagt skulle allt bli bättre!
2018-04-27 13:40 MSB ger polisernaberöm efter terrordådet
MSB har fått regeringens uppdrag att utvärdera polisens insatser i det initiala skedet av terrordådet vid Drottninggatan för ett år sedan. Det är ganska kraftigt beröm som de första poliserna på plats får av myndigheten. "Enskilda individers insats och risktagande översteg i många fall vad samhället kan förvänta sig..."
2018-04-27 10:50 Polishögskolan får en riktig polis som professor...
Som bekant har Polisförbundet genom åren kämpat för att göra Polishögskolan till en akademisk utbildning med stora praktiska inslag. Vissa politiker har tvekat eller motsatt sig detta med motivationen att poliser skulle vara rädda för bildning. Allt detta i Sverige. Dock, i Norge är Polishögskolan en riktig högskola.
2018-04-27 10:30 FPP-paket höjer polisensförmåga vid grovt våld
När det inträffar grovt våld måste polisen vara beredd, utbildad och rustat för att kunna ingripa omedelbart. Den första polisen på plats, är nästan aldrig en piketpolis eller en topprustad polis från Nationella Insatsstyrkan. Det kan vara en områdespolis eller en radiobilspatrull.
2018-04-27 10:00 Blåljus utan utbildningi utryckningskörning?
Aftonbladet berättar att Polisregion Stockholm annulerat ett tidigare beslut, att endast särskilt utbildade utryckningsförare skulle få köra med blåljus. Detta då man menar att varje polis ska fatta det avgörandet, och inte ett regionalt beslut. Man kan ju fundera över vad som händer om en outbildad polis kör ihjäl sig eller annan under utryckning. Vems blir ansvaret då?
2018-04-27 09:50 Polisförbundet.se har bytt skrud
Nu har Polisförbundet skapat en ny hemsida som ersätter de vi vant oss vid under ett antal år. Den nya sidan sätter medlemsnyttan i centrun och är sparsmakad och modernt anpassad för surfplattor och mobiler, förutom vanliga datorer. Den kanske största skillnaden är, att Förbundet i medieflödet inte syns längre, däremot finns det länkar till Polistidningen.
2018-04-27 09:40 Full Fart Framåt i region Stockholm
Regionchefen i region Stockholm, Ulf Johansson berättar hur han ser på polisbristen, ekonomin och möjligheterna att ha en bra polisverksamhet på kort och lång sikt. Nu överbrygger han och personalen polisbristen med satsningar på civilanställda och stenhårda prioriteringar. Det är ändå ganska mycket som vi klarar av bra...
2018-04-25 09:50 Varför tvekar blivande poliser?
Journalistelever vid Södertörns Högskola driver en hemsida som heter Nytt i Flempan. I en artikel intervjuas en blivande polis, som beskriver sina tankar inför utbildningsstarten. Han är redan anställd som civilanställd hos Södermalmspolisen, och går ned i lön för att få förmånen att bli polis, berättar han för tidningen.
2018-04-25 09:30 Ökat förtroende för svensk polis
Under hösten 2017 genomförde SOM-institutet en stor undersökning om allmänhetens förtroende för olika myndigheter mm. Polisen får ett kraftigt ökat förtroende, vilket alltså hände innan rikspolischefen byttes ut och innan de större elevkullarna från Polishögskolorna förstärkte en pressad kår.
2018-04-23 16:40 Fler poliser gör skillnad. Skillnad på polissatsningar
Nu kommer nyheten att brottsligheten i Järva minskar, efter en kraftig upprustning av polisen. Kriminologer har tvivlat och en del politiker också om vad rätta medicinen mot ökande brott är, men nu tycks en realitetsanpassning har inställt sig, på många håll...
2018-04-20 13:30 Bespottad polisfick ersättning
Polisförbundet berättar nu om ett rättsfall där en polis som fick en spottloska i ansiktet av en gärningsman som var misstänkt för bland annat hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Dock menade Västerås tingsrätt att spottloskan mot polisen inte var kränkande eftersom han var polis...
2018-04-20 11:20 Hårda straffpå pappret
Polisarbetet granskas ofta med goda skäl. Poliserna är för få och räcker inte till alla gånger, som allt fler upptäckt. Men ibland lyckas polisen både med att få utrett vad som har hänt och vem som sannolikt varit gärningsman. Då återstår ändå att få vederbörande fälld av domstolen.
2018-04-19 14:40 Godbitar ur hetriksdagsdebatt
Det kan ha varit så, att en del poliser inte hann med att se hela debatten från i tisdags i riksdagen som handlade om hur vi ska få fram fler poliser. Blåljus har ju beskrivit problematiken genom åren, och så sent som idag lyft (med region Bergslagens bistånd) aspirantlönerna. Men nu bjuder vi på några fritt valda godbitar ur debatten.
2018-04-19 10:00 Polisnotis från Sverige
Nya polisaspiranter kliver ut i yrket med nya färska studieskulder. Nu ska de under handledning få tillämpa de kunskaper som polishögskolorna förmedlat i verkligheten. I Sveriges kanske viktigaste och tuffaste jobb - med allas ögon på sig får det aldrig bli fel.
2018-04-19 07:40 Rikspolischefen om polisbrist, civilanställda och rekrytering
Vår nye Rikspolischef Anders Thornberg har blivit intervjuad av tidningen Publikt, som är organ för vårt systerfack inom Polisen, ST, vilka främst organiserar civilanställda. I intervjun berättar RPC om hur han ser på möjligheterna att stärka upp polisorganisationen med bland annat civilanställda och hur han ser på lönefrågan.
2018-04-17 10:30 Håll i Hatten!
Idag är det polisdebatt i riksdagen, ämnet är hur det ska bli fler poliser så snabbt som möjligt utan att kraven sänks. Polisyrket är så svårt att det kräver sin man eller kvinna. Borås Tidning har skrivit en ledare inför debatten som sätter fingret på ett par ömma punkter, kvaliteten på framtidens poliser och vilken lön de ska ha!
2018-04-17 09:30 Luckorna i rättsväsendet
Att polisen behöver mer pengar och snarast fler poliser, är ingen hemlighet. Situationen är nu så allvarlig, att förutom diskussioner kring att anställa kommunala ordningsvakter, finns det kommuner som överväger att inte teckna nya medborgarlöften - eftersom polisen inte förmår uppfylla sin del.
2018-04-16 08:30 Vårbudgeten och polisresurserna
Idag presenterar regeringen sin vårändringsbudget, som är en finslipning av statens finanser inför valet. När det gäller polisens del har förslaget presenterats tidigare och de 200 tillskjutna miljonerna skall räcka till en hel del, som Blåljus konstaterade då. Det är trots allt intressant att se hur viktig polisfrågan är i politikernas retorik.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994