Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2018-02-26 13:30 Intressant årsmöte i förbundsområde SYD
Som den minnesgode erinrar sig, har Förbundsområde SYD några ganska stormiga årsmöten bakom sig. Det har varit personsstrider och mobilisering, vilket inneburit väldigt många fullmakter och röstberättigade. Men i år blev det något helt annat.
2018-02-26 08:30 Poliserna och Justitieministernom polisbristen
DN har två artiklar som behandlar situationen i Stockholms län och hur polisbristen påverkar verksamheten. Det är Ted Eriksson från Citypolisen och Amir Zujovic från Rinkebypolisen som berättar om hur polisbristen står bode mot arbetsförhållanden och framför allt mot långsiktigt förebyggande arbete.
2018-02-23 14:50 Hanif Azizi om militär i förorten
Lokalpolisen Hanif Azizi har skrivit en engagerad debattartikel i SvD, som tar upp vikten av förebyggande polisarbete i utsatta förorter. Till skillnad av majoriteten av de som har synpunkter på hur utanförskap och kriminalitet ska brytas, har Hanif erfarenheter från verkligheten som grund för sina synpunkter.
2018-02-23 13:00 Politiken och polisen
Tyresö Närradio under ledning av Ann Sandin-Lindgren sänder just nu ett program som handlar om polisbristen, politiken och hur vi hamnat där vi är. Medverkar i programmet, gör förutom Ann, Riksdagsmannen Mathias Tegnér (s) och polisen och facklige företrädaren för Polisförbundet, Tommy Hansson, som ni som läser Blåljus känner igen...
2018-02-23 11:40 Nye rikspolischefen redovisarpolisens verksamhetsår 2017
Polismyndigheten presenterar sin syn på verksamhetsåret 2017. Det handlar om terrordåd, attacker mot poliser och brottsutveckling mer allmänt. Dessutom beskrivs hur Polismyndigheten försöker att trots begränsade resurser räcka till för de arbetsuppgifter som verkar outsinliga.
2018-02-22 10:10 Sverige korruptså in i norden...
Sverige är sämst i Skandinavien i internationell ranking av korrupta länder. Sverige har halkat ner till sjätte plats i 2017 års korruptionsindex från Transparency International. Med 84 poäng av 100 möjliga har Sverige rasat hela fyra poäng sedan förra årets mätning.
2018-02-22 09:40 Poliser behöver också trygghet
Ibland kan det hända saker i livet som ingen önskar. Sjukdom, skador, olycksfall. Samhället kan ge ett grundskydd, men Polisförbundet erbjuder ett kompletterande skydd som i vissa fall ingår i medlemsavgiften, och annars går att komplettera. Nu byter Polisförbundet försäkringsgivare för personförsäkringarna. Du kan kolla ditt försäkringsskydd med bank-id.
2018-02-21 19:30 Poliser får meri ersättning
Blåljus har vid upprepade tillfällen berättat om poliser som fått rätt i domstolar tack vare hjälp från sin fackförening. Rättshjälpen är ingen självklarhet, den kostar pengar för facket, men poliserna är värda det bästa rättsliga skyddet så utsatt som yrket är. Nu kommer siffror på att poliser även har annan nytta av den fackliga organisationen.
2018-02-21 10:20 Ska vi ha privata "väktarpoliser"?
Securitas VD vill ha en legalt förstärkt kår av ordningsvakter som skulle hantera ärenden som hamnar mellan en otillräcklig polis och en väktarkår som har otillräckligt lagligt stöd. Dessutom skulle de kunna utgöra rekryteringsbas för framtidens polis, enligt honom.
2018-02-20 14:20 Poliserna förtjänar högre löner
Det är rubriken på en ledarartikel som är skriven av Aleksandra Boscanin i Göteborgsposten. Hon har noterat hur det från politiskt håll talas om fler poliser och högre polislöner är ju en förutsättning för att åstadkomma det inom rimlig tid. SCB har noterat att det finns närmare sextusen poliser som valt att jobba med något annat.
2018-02-19 11:30 Första dagensom polis...
Blev det inte för Anders Thornberg i torsdags, när han tillträdde som rikspolischef. Det har inte väckt någon större uppmärksamhet, han har valt att inleda med att sätta sig in i sin nya myndighet innan han gör några stora programförklaringar. Till medarbetarna har han dock spelat in en kort video som publicerats på Intrapolis där han beskriver sina första prioriteringar.
2018-02-19 09:20 Polisinsatser som gör skillnad
Media har de senaste dagarna uppmärksammat att polisen har kraftsamlat och med insatser som varit så välplanerade att de rent av fått egna namn, rensat i kriminella kretsar. Blåljus berättar även om ett ärende med ett mycket grovt sexuellt övergrepp mot en kvinna, som inte fått samma uppmärksamhet.
2018-02-15 12:30 Halvfullt eller halvtomt
Hur går det med polisrekryteringen? Det kan så klart ses i olika perspektiv. Ett är att kvaliteten på framtidens poliser måste säkras, vilket beskrivs med följande kloka ord: "Vem som helst kan inte bli polis. Arbetet som polis är komplext och ställer höga krav på den enskilde polisen."
2018-02-15 09:50 Kvinnoöverfallgav 3 månader
Blåljus har tidigare berättat om poliskommissarie Lennart Karlsson, som fortfarande har den dådkraft som krävs av en polis. Han har uppmärksammats i media vid flera tillfällen, bland annat när han och en kollega blev vittne till hur en kvinna utsattes för ett sexuellt angrepp i tunnelbanevagnen intill deras.
2018-02-13 09:40 Fördelar och nackdelar vid växling Kåpan Extra till lön
Det finns pensionsexperter som beskriver delarna i pensionssystemet som en djungel. Polisfacket försöker sprida upplysning i hur våra medlemmar ska ta sig fram i denna djungel och få bästa utfall. Dock har vi upptäckt att vi har dragit en felaktig slutsats i våra tidigare informationer, som vi vill rätta till.
2018-02-12 09:30 Polismyndigheten och rekryteringen
I höstas gick polismyndigheten ut med buller och bång och kungjorde att nu skulle minsan en riktad rekryteringskampanj startas för att locka tillbaka de hundratals poliser som lämnat yrket. Triumfatoriska röster hördes sedan i höstas, när inte mindre än 151 f d poliser visat intresse av att komma tillbaka.
2018-02-09 13:10 Om jag tuppar av nufår du dra ut mig...
Polisen i region Stockholm fick tillsammans med andra aktörer årets 112-pris för insatsen vid terrorattacken i Stockholm den 7 april 2017. Erika Andersson från Lpo Norrmalm representerade polisen. I en video om händelsen beskriver polisen Robert Löfving vilken situation som mötte poliserna på plats.
2018-02-09 09:30 Lena Nitz ger goda råd åt Vänsterpartiet
I samband med att Vänsterpartiet samlas till valårskongress i Karlstad har Polisförbundets ordförande Lena Nitz skrivit en debattartikel i Nya WermlandsTidningen som tar upp poliskrisen och att trygghet för alla är en viktig jämlikhetsfråga. Då krävs det fler poliser!
2018-02-08 09:40 Polis höjde sin lönmed 24,3 procent
Nu landar det rykande färska numret av Polistidningen i polisernas brevlådor. Som vanligt är det en bunt artiklar i vitt spridda ämnen, allt från hur det kan upplevas att bli knivskuren i jobbet som polis, till hur det känns att lämna yrket. Men allra mest handlar tidningen om det nya löneavtalet.
2018-02-07 13:20 Hovrätten rättar dom om skadestånd till polis
Den 5 februari avkunnade Göta hovrätt en dom, som gav en bespottad polis rätt till skadestånd genom att rätta en dom från Eksjö Tingsrätt som förvägrat polisen den ersättningen. Problemet är väl känt bland poliser, att det som skulle ge en domare eller advokat ersättning, inte anses kränkande för en polis.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994