Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2018-10-19 12:30 Polisledningen i Stockholmtar tag i onödig administration
Pia Sjunnegård Dahlbom bloggar på intrapolis och berättar bland annat vilka frågor som varit på agendan på medarbetardagarna när polisledningen fick diskutera problem och möjligheter med sina anställda. En fråga som kom upp var vad vi kan göra åt administrativa hinder.
2018-10-19 12:10 Deltidspensioner ger fler poliser
Nu har vi resultatet från årets beslut från polismyndigheten i Region Stockholm avseende delpensioner. Man kan söka två gånger per år, och i år har 42 anställda fått chansen att avrunda sitt yrkesliv hos polisen med en liten guldkant. Det tjänar både den anställde och myndigheten på.
2018-10-17 09:10 Lena Nitz: Civilan-ställda är inte poliser
Polisförbundets ordförande, Lena Nitz konstaterar det självklara i sin blogg. När poliser åker på uppdrag, går det inte att förutse vad de kommer att mötas av. Att avvisa en grupp ungdomar från ett resecentrum kan leda till en våldsam attack mot poliserna. Eller att göra en husrannsakan.
2018-10-16 13:00 Så många sökande, blev något färre poliser...
Polismyndigheten berättar nu hur många av de som antogs till polishögskolorna, som verkligen startade polisutbildningen. Trots ett antal åtgärder som syftat till att hyvla ned trösklar och motivera till att fullfölja polistankarna, har platserna inte fyllts upp denna gång heller. Och till våren finns det ännu fler platser.
2018-10-16 11:20 Hur mycket längre blir ett amputerat ben?
Det är en fråga, som Polistidningens redaktör, Eva Schoultz ställer som jämförelse när Statskontoret undersökte hur polisens ingripandeverksamhet förstärkts, samtidigt som antalet IG-poliser blivit färre, andelen på IG minskat och tjänsteåldern på IG sjunkit.
2018-10-16 09:00 Grov organiseradadministration
Som bekant finns många hinder för en effektiv polisverksamhet. Brottslingars förslagenhet och rättsväsendets höga krav på bevisning, ska vi självklart klara av att bemöta, men har vi egna skapade hinder? Nu har en chef i Stockholm fått ett uppdrag, att mota den grova organiserade administrationen som kan vara en black om foten för effektivare poliser.
2018-10-15 15:30 SÄPO får nyttsamverkansavtal
Idag tecknas ett nytt samverkansavtal mellan Polisförbundet och Säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen är som bekant en egen myndighet, och sluter sina egna avtal. Den öppna polismyndigheten har ännu inte kommit fram till ett avtal med Polisförbundet, men det pågår ett arbete i den riktningen.
2018-10-12 13:50 Bullerproblem för poliser inte helt lösta
Som bekant förekommer det att poliser tvingas jobba i miljöer där de kan utsättas för ohälsosamt höga ljudnivåer. För att bevara polisernas hörselförmåga jobbar skyddsorganisationen oförtrutet på att finna lösningar som förebygger hörselskador så långt det bara är möjligt.
2018-10-11 13:50 Semesterplaner?
Våra kollegor på Gotland har sitt eget semesterparadis, som även är tillgängligt för andra poliser i regionen. Det är lite nya kontaktuppgifter mm, som kan vara bra att hålla koll på...
2018-10-11 10:30 Vem är det som skyddar polisen?Huvudskyddsombudet: Polisen.
Vårt samordnande huvudskyddsombud i Region Stockholm, och ledamoten i Förbundsregion Stockholm, Roger Östergren har reagerat på den allvarliga händelsen i Skövde när en polisman blev svårt misshandlad. Han funderar på hur det kunde ha gått om polismannen inte haft den backup som trots allt fanns vid tillfället.
2018-10-11 09:30 Polisledningens svar tillStatskontorets granskning
Polismyndighetens två högsta chefer, Anders Thornberg och Mats Löfving, har skrivit hur Polismyndigheten ska möta och mota de brister som kommit fram i Statskontorets granskning av Polismyndigheten efter polisreformen. Problemen är kända och lösningarna verkar inte vara raketforskning det heller.
2018-10-11 07:50 Ge alla poliser mer betalt!Alla har varit på gatan...
En polis läste Expressens ledare från häromdagen och Blåljus funderingar över den, och valde att skriva en insändare. Polisen i fråga menar att det "riktiga polisarbetet" inte bara utförs i våra mest utsatta förorter eller av poliser i blått i yttre tjänst. Hela kedjan måste hålla och alla poliser i kärnverksamheten behöver en uppvärdering.
2018-10-10 10:20 Expressen: Ge polisernapå gatan mer betalt!
Blåljus rapporterade häromdagen från SNS seminarium om Statskontorets granskning av Polismyndigheten efter Polisreformen. Som Blåljus beskrev det, borde kanske regeringens anslag i samband med reformen förtjänat en närmare granskning. Nu ger Expressen råd till den kommande regeringen hur hålen i polismyndigheten kan täppas till, med bl a pengar...
2018-10-09 13:40 Ska Åsa Erlandssonfå nytt journalistpris?
Polismyndighetens tidning, Svensk Polis, chefredaktör Åsa Erlandsson har tidigare fått stora journalistpriset som årets berättare för sin bok om skolskjutningen i Trollhättan. Nu kan det vara dags att hylla henne igen, om det går vägen den 7 november, då hon nominerats för ett nytt pris.
2018-10-09 11:40 Huvudskyddsombud återpå Gränspolisenheten
Som Blåljus tidigare berättat blev ett huvudskyddsombud interimistiskt entledigat på Gränspolisen, av föreningen Kamraterna. Beslutet skulle sedan prövas på ordinarie styrelsemöte, vilket skedde i torsdags. Majoriteten av styrelsen beslöt då att återinsätta huvudskyddsombudet i fråga.
2018-10-09 09:20 Om poliserna känner attdomstolarna pissar på dem
Under den senaste veckan har poliser på olika håll i Sverige blivit utsatta för olika typer av attacker. Stenar har kastats mot polisbilar, poliser har fått ta emot slag och hot i olika situationer när de velat upprätthålla ordningen. Den kanske värsta händelsen var den civila kollegan i Skövde som blev nedslagen och förlorade medvetandet.
2018-10-08 15:00 Vad var det vi sade?
Idag hade SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ett seminarium med anledning av Statskontorets utvärdering av polisreformen. Det var en kunnig panel, med akademisk expertis, facklig erfarenhet, polisledningen och utvärderingschefen från Statskontoret som debatterade hur vi hamnat där vi hamnat.
2018-10-08 09:40 Grövre våld mot poliserdiskuterades i TV4
Ett allvarligt hot mot demokratin, kallade Polisförbundets ordförande Lena Nitz de angrepp som riktats mot poliser. Rikspolischefen delar bilden men menar att Polismyndigheten vidtar kraftfulla åtgärder. Men hela rättskedjan och andra myndigheter måste samverka mot problemen.
2018-10-05 14:00 Jag fick göra skitgörat!
DN har en stort upplagd artikel om vår förre rikspolischef som under tre år genomförde den största polisreformen sedan förstatligandet. I artikeln får vi följa Dan Eliasson från ungdomsåren till sommarens bränder när han var chef på MSB. Ett antal intressanta citat finns i artikeln, som blåljus lånar.
2018-10-04 17:00 Polis i Skövde blev grovt misshandlad kommentarer:
Under gårdagskvällen, en vanlig onsdag stökade ett antal personer på en buss som stannade vid resecentrum i Skövde. Polis kallades till platsen, och första patrull på plats var en ouniformerad patrull. Poliserna kom ifrån varandra, och en av dem blev svårt misshandlad, enligt pressen slogs tänder ut, och han förlorade medvetandet i något skede.

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994