Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2019-01-23 13:40 Professor i nationalekonomi om I-löner och omorganisationer
Blåljus har ibland noterat likheter mellan andra verksamheter och polisen. Det kan ha handlat om organisationsteorier som gått ut över verksamhet, administrationshysteri eller pinnjakt i NPMs anda. Nu har vi hittat en till artikel som väcker tankar och analogier hos oss. Och det är inte vem som helst som skrivit
2019-01-23 09:50 Det finns inga genvägartill en väl fungerande polis
I dagens Nyhetsmorgon intervjuades vår nye "polisminister", Mikael Damberg. Han fick en hel del frågor om polisen, om brott och straff, om vad som krävs för att få fram fler poliser och få fler poliser att stanna kvar i yrket. Trots att ministern är väldigt ny på sin post, var det uppenbart att han är väl insatt och påläst!
2019-01-22 13:00 Orange kuvertet säger lite om Din pension
Som en obehaglig påminnelse om att arbetslivet har ett slut, landar det orange kuvertet punktligt i mitten av januari. 2019 är dock det sista tillfället för just denna påminnelse, och dessutom innehåller brevet denna gång ingen prognos för den Allmänna pensionen.
2019-01-21 16:40 Bucketlist för nyapolisministern
Knappt har den nya regeringen tillträtt, med Mikael Damberg som polisminister, eller mer exakt inrikesminister med ansvar för polisen, förrän Polisförbundets ordförande Lena Nitz ganska exakt beskriver vad poliserna har för förväntningar på honom. En Bucketlist, som det borde gå att få ett brett stöd för i riksdagen!
2019-01-21 11:30 Regeringsförklaringenom rättssamhället
Blåljus har tidigare kommenterat de 73 punkter som ligger som underlag för den nya regeringens politik. Vi konstaterade då att i det dokumentet, berörde 15 ord polisen, kloka ord, förvisso, men få. Nu har vi fått en mer utförlig beskrivning av rättssamhället och polisen i den nya regeringens regeringsförklaring.
2019-01-21 09:20 Vem håller i polisennär det blåser snålt?
Blåljus har fått in en reaktion på en text som vi publicerade i förra veckan. Texten handlade om nyttan av att vara med i Polisförbundet. En polis med personliga erfarenheter av att bli ifrågasatt och angripen, har skrivit ned sina erfarenheter som en insändare, Blåljus uppmanar särskilt alla nya polisstudenter att läsa och begrunda!
2019-01-17 10:30 Varför ska jag vara medi polisernas gemenskap?
Nu betalas som bekant inte medlemsavgiften till Polisförbundet genom löneavdrag som arbetsgivaren (och banken) ombesörjer längre. Det innebär att den som inte hunnit fixa autogiro fått hem faktura på medlemsavgift och försäkringar. En del medlemmar har då börjat fundera på vad man får för pengarna.
2019-01-17 08:40 Trött på fakturor?
Väldigt många poliser har valt att ha sina personförsäkringar via Polisförbundet. Det är särskilt framtagna produkter som ofta är både prisvärda och anpassade till polisers behov. Det handlar om livförsäkringar, barnförsäkringar och sjukförsäkringar. Nu skickas den första kvartalsfakturan ut till de som inte hunnit registrera autogiro.
2019-01-16 17:40 Poliser som får löneavdrag pgasjukdom mm kan få skattesmäll
Polistidningen berättar om nya skatteregler, som för enskilda anställda kan innebära att om arbetsgivaren gör en felaktig löneutbetalning vid sjukdom e d kan den anställde bli skyldig att betala tillbaka lönen men dessutom den inbetalda skatten. Detta trots att den anställde gjort allt för att det ska bli rätt.
2019-01-16 11:40 Otrygghet för kvinnor ökar men polisens förtroende med...
Under konferensen Folk och Försvar presenterade BRÅ som brukligt sin nya Nationella TrygghetsUndersökning. Dess resultat är både deprimerande och uppmuntrande. Det som tycks mest allvarligt vid en hastig blick på BRÅ hemsida, är att kvinnor känner en mycket större otrygghet.
2019-01-15 11:30 Rikspolischefen på Folk och Försvar:
Idag, tisdag den 15 januari talade vår Rikspolischef, Anders Thornberg tillsammans med Riksåklagare Petra Lundh över ämnet "Hoten mot Sverige – rättsstatens förutsättningar och utmaningar." Det fanns möjlighet att ställa frågor via Twitter under #fofrk 
2019-01-14 13:40 Vinster i rättsstaten?
Vinster i välfärden diskuteras ju hejvilt bland våra riksdagspartier, men hur är det egentligen med vinster i rättsstaten? 
2019-01-14 09:40 Vad innehåller regeringsunderlagetpå rättspolitikens och polisens front?
Blåljus har läst igenom den sakpolitiska överenskommelsen som, om Vänsterpartiet så godkänner, kan bli underlag för en ny Socialdemokratisk ministär. Vi har sovrat fram förslag på rättspolitiska planhalvan, och när det gäller polisen. Så vår artikel blev inte jättelång.
2019-01-12 09:10 Vad krävs för att stoppa gängvåldet?
”Fler poliser och lite mer eller mindre skärpta straff. Ökad möjlighet till kameraövervakning eller ännu en skolreform. Kanske ett ett nytt samordningsuppdrag till Mona Sahlin.” Räcker inte för att bryta gängvåldet... Det är Fredrik Kärrholms konklusion i sammanfattning på SvD ledarsida.
2019-01-11 14:00 Nu blir LOB en vårdlag i Stockholm
Som bekant har det inte varit kriminellt att vara berusad på allmän plats sedan 1970-talet i Sverige, då fyllerilagstiftningen ersattes med lagen om berusade personer (LOB). Tanken med lagen var att berusade personer i första hand skulle få vård, helst på en vårdenhet men om sådan saknades eller skäl fanns i en fyllericell.
2019-01-11 12:50 För få poliser gör mer
Trots den prekära polisbristen, kämpar de kvarvarande poliserna på i vardagen. Som vanligt letar de stöldgods, narkotika och vapen i kriminellas bilar och bostäder. Eller kämpar på bakom ständigt växande utredningshögar där inflödet aldrig tycks sina. Men det ger resultat också.
2019-01-11 11:30 JA till en bra polis
Självklart måste poliserna bli fler. Men vi måste hålla uppe kvalitén på svensk polis, särskilt som omvärlden ställer allt större krav på poliserna. Poliserna måste klara av att agera i extremt svåra situationer, att göra korrekta bedömningar och inledande utredningsåtgärder. Det ställer mycket höga krav på utbildningen.
2019-01-10 10:50 Medborgarlöftena och polisresurserna
I ett par artiklar beskriver SVT hur arbetet med medborgarlöftena, som ges till allmänheten och kommunerna av särskilda kommunpoliser inte fungerar fullt ut. BRÅ har undersökt det hela och menar att polisen inte har prioriterat arbetet med löftena tillräckligt. Vad nu det kan bero på?
2019-01-09 09:00 Strategi 2024 ?
Polisens strategi för 2024 ligger fast. Det finns en sida på intrapolis som hålls uppdaterad med det senaste för den intresserade läsaren. Men varför ska det ta 5 år ? Är det i själva verket polisiär prokrastinering och vad fasen betyder det?
2019-01-08 17:50 Om och om och om igen...
Rubriken låter lite som en dåligt översatt Abbalåt, men det är lite värre än så. Blåljus är ständig förespråkare för att poliser ska känna uppskattning i sitt arbete, lönen är en sådan fråga, arbetsmiljön en, men inte att förglömma finns även faktorn att det ska vara meningsfullt att jobba som polis.

Sidor