Nyhetsarkiv

Sidor

2019-06-11 11:20 Hellre Polismyndigheten än Förenta Nationerna
Det är det aningen förvånande resultatet när juriststudenter rankar framtida arbetsgivare. Allmänt sett är offentliga arbetsgivare, med något undantag mer populära än juristbyråer och Polismyndigheten rankas på en hedrande fjärdeplats före både FN och Domstolsväsendet...
2019-06-11 08:50 Många poliser väljeratt gå i pension tidigt
Sak och Liv, är en hemsida som publicerar nyheter på området pension och försäkringar. Nu har hemsidan granskat SPVs statistikrapport från 2019 och gjort intressanta iakttagelser när det gäller statsanställdas pensionsuttag. Särskilt med hänsyn taget till pensionsgruppens förslag om högre pensionsåldrar i framtiden, finns en del att fundera över...
2019-06-10 14:20 Polismyndigheten och Sveriges poliser gläds åt att rekordmånga sökt Polishögskolan!
Polismyndigheten berättar på Polisen.se att rekordmånga – 17 498 personer – sökte till polisutbildningen som startar vårterminen 2020. Fler än någonsin har också antagits till höstens utbildningsomgång.
2019-06-03 12:20 Målet: Inga särskiltutsatta områden!
Polisen i Region Stockholm beskriver hur vi regionalt ser på rapporten om utsatta områden i Sverige. Fler poliser och kameraövervakning, är åtgärder som polismyndigheten jobbar med, men samarbetet med andra aktörer i lokalsamhället är också en nödvändighet för att skapa trygghet för medborgarna.
2019-06-03 11:00 Fler poliser kan vända utvecklingen
Nu presenteras Polismyndighetens nya kartläggning över utsatta områden, och särskilt utsatta områden. Det finns fortfarande alltför många områden som har allvarliga problem som påverkar medborgarnas trygghet. Men på marginalen, har något område försvunnit från listorna och något tillkommit.
2019-06-03 10:30 939 nya poliser på en termin?
Nu berättar polisen om hur antagningen till höstens terminsstart på Polishögskolorna gått. Mängder av poliser har sökt utbildningen för att bli polis, men långt ifrån alla har bedömts som lämpliga. Det var nämligen inte mindre än 15 776 som sökte till utbildningen, av dessa har 939 antagits. Sedan återstår att se hur många som dyker upp till terminsstarten...
2019-06-03 09:50 Uppsägning utan förklaring eller inte?
Som Blåljus tidigare beskrivit, jobbar Polisförbundet aktivt med polisers rättssäkerhet. Det kan dels handla om att se till att poliser som misstänks för brott i tjänsten får ett bra försvar, eller att felaktigt avskedade eller uppsagda poliser får sin sak prövad.
2019-06-03 09:30 LÄNET RUNT/förbundsområde Chef StockholmOro för den "ensamme chefen"
Ulf Pauli, ny ordförande i förbundsområde Stockholm chef, beskriver här; begynnande positiva samverkansformer, avsaknaden av ett samverkansavtal, utmaningen att engagera medlemmarna, sin oro för den "ensamme chefen", förhoppningar om utökat ledningsstöd, sin syn på vem som ska leda polisoperativ verksamhet samt nödvändigheten av en bred lönesatsning m.m.
2019-05-31 11:50 Förhandling pågår
... om nya löner för Stockholms poliserNu ska "polislönelyftet" realiseras - men dess olika delar kan vara krångliga att hålla isär. Mest centralt för de flesta är ändå "Vad får jag - och när?" Utan att gå in på detaljer (förhandlingssekretess) ger Blåljus här en kort överblick om vad som på gång. Samtidigt uttrycker Stockholms polisfack oro över nationella direktiv.
2019-05-28 12:30 Står vi inför enblodig höst?
Sveriges Radio fortsätter sin granskning av det dödliga gängvåldet. De som bäst känner till den miljön, bland poliserna, är Gunnar Appelgren, som berättar att ett flertal centrala personer i gängmiljön släpps ur fängelse till hösten. Hur det kommer att påverka våldsnivån på gator och torg, kan man bara ana.
2019-05-28 11:20 Polisinsats mot grov kriminalitetkan ha räddat människoliv
Idag rapporteras ymnigt om att det grova vapenvåldet fortsätter. Det känns ibland tröstlöst, men samtidigt ges exempel på att aktivt polisarbete gör skillnad. Det är polisen.se som berättar om hur lokala nyfikna poliser gjorde ett stort vapen och narkotikabeslag. Sannolikt räddades därigenom ett antal människoliv.
2019-05-28 09:30 Det dödliga våldetfortsätter i Sverige
Sveriges Radio beskriver att det dödliga skjutvapenvåldet mellan främst kriminella gäng fortsätter att öka. Statistiken är osäker och ett skenbart lugn kan snabbt förbytas i en ny konflikt. Så vart trenderna är på väg är osäkert. Står vi handfallna, frågar reportern Mikael Damberg.
2019-05-28 08:50 Ett sår som aldrig läker
Idag är det 20 år sedan två kollegor, Olle Borén och Robert Karlström, mördades brutalt vid Malexander. Det minnet lever starkt hos Sveriges poliskår. Vi glömmer dem aldrig och vi vet att döden kan slå till när som helst.
2019-05-27 13:50 YB-Södermalm twittrare i tiden
Kan polisers beskrivning av verkligheten i sociala medier ge polisen ett ökat förtroende hos allmänheten? Eller leder motsättningarna i samhället bara till att det blir motsättningar hat och påhopp i kommentarsfälten? Bland annat det tar YB-Södermalm, aka Viktor Adolphson upp i sin bok som trots allt ger hopp om det mänskliga förnuftet.
2019-05-27 09:30 Helhetsperspektiv behövs för rättskedjans effektivitet
Det kan tyckas självklart, att om olika myndigheter ska utföra en gemensam uppgift, att alla delar måste fungera. Brottsbekämpning är ett exempel, med rapportering, utredning, ev frihetsberövande, rättegång och påföljd. Det som Riksrevisionen nu betonar, är att om en del börjar producera mer, måste de andra delarna också hänga med.
2019-05-24 14:20 Snart slut på rekryteringen till PHS VT 2020 för denna gång
Som Blåljus redan berättat, pågår rekryteringen till kommande års polisutbildning. Den 31 maj stängs rekryteringsfönstret. Polismyndigheten har klippt ihop några av de bästa videorna med argument för att söka, med bloopers och allt. Genialt. Och argumentet att det bästa med polisyrket är kollegorna, är videon i sig ett bevis på.
2019-05-23 13:00 Polisen får respit för vildsvinsbyxor
Som Blåljus skrev häromdagen, hotar Arbetsmiljöverket Polismyndigheten med vite om inte eftersöksjägare utrustas av myndigheten med kevlarbyxor vid eftersöksjakt på polismyndighetens uppdrag efter vildsvin. Nu visar det sig att Polismyndigheten inte underrättats på rätt sätt, utan får en ny chans att yttra sig.
2019-05-23 10:10 Förslag: Straffskärpningar för brott mot politiker
Idag skickar regeringen ett lagförslag till lagrådet för yttrande, som går ut på att införa en särskild straffskärpningsgrund, när politiker eller deras familjer blir utsatta för brott på grund av politikerns uppdrag. Flertalet remissinstanser är positiva till förslaget, även om exempelvis journalister vill omfattas av samma regel.
2019-05-23 06:10 En rak "lönekarriär"frigör polisresurser!
INSÄNDARE - från förbundsområde Birger jarl, Citypolisen Stockholm:Inför varje lönerevision ska landets cirka 20 000 poliser ha avstämningssamtal med sin närmsta chef. Vi undrar om det kostar mer än det smakar? Och föreslår en effektivisering - en rak lönekarriär - som enligt vår beräkning - skulle frigöra resurser motsvarande exempelvis lpo Södermalm  hela ig-verksamhet.
2019-05-21 14:00 Sjuksköterskorna ska få 10 000 mer i månadenenligt Vårdförbundet
Som Blåljus tidigare berättat, rustade Vårdförbundet till strejk för sina krav på att särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor skulle få rejält höjd lön, med 10 000:-/månad under den treåriga avtalsperioden. Andra krav var förkortad arbetstid för ständigt nattarbete och hälsosam arbetstidsförläggning.

Sidor

TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994