Nyhetsarkiv

Sidor

2020-04-03 08:20 Polisen i Stockholmlagar efter coronaläge
Som bekant har brottsligheten och behoven av polisinsatser förskjutits när det svenska samhället drabbats av corona-pandemin. Då skulle det se ut, om polisen jobbade på som att inget hänt. Dessbättre berättar nu polisen.se att så inte är fallet, Michael Fetz, kommenderingschef i den särskilda händelsen Corona, berättar nu hur polisen möter det nya läget och skapar beredskap för eventuella sjukskrivningar.
2020-04-02 16:30 Snabbspåret från brotttill dom succé enligt Brå
Försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål har pågått i norra Stockholm sedan januari 2018. Syftet med projektet är att med bibehållen rättssäkerhet och kvalitet förkorta tiden från polisens ingripande till att brottet har lagförts hos åklagare eller domstol. Brottsförebyggande rådet har haft uppdraget att utvärdera försöket, bland annat avseende rättssäkerhet.
2020-04-02 16:10 Särskilda utredningar spanar på felbeteenden och brott
Polisens avdelningar för Särskilda Utredningar, har släppt sin årsrapport för 2019. Den största nyheten i rapporten är att avdelningens spaningsenhet kommit igång, vilket enligt avdelningschefen ska effektivisera avdelningens utredningar och göra dess insatser både offensiva och förebyggande.
2020-04-01 16:20 Erik Nord talar klarspråk om straffrabatternas effekter
Erik Nord, som är polisområdeschef i Göteborg, beskriver med utgångspunkt från ett aktuellt exempel vem som riskerar att få betala priset när återfallsförbrytare bara döms för en bråkdel av sina brott, och ovanpå det får villkorlig frigivning. Vi skapar en hel räcka brottsoffer som inte hade behövt vara brottsoffer, konstaterar han.
2020-04-01 15:50 Nya toppnoteringar för polisens förtroende
I dessa tider av oro och bedrövliga nyheter, får vi poliser trots allt glädjas en aning åt att våra uppdragsgivare, allmänheten uppskattar våra ansträngningar och inser att vi kämpar på efter bästa förmåga. Polisen.se berättar om den senaste SOM-undersökningen som ger polisen ett ökat förtroende, och inte nog med det...
2020-03-31 13:00 Olika lätt att få delpensionpå olika håll i statens tjänst
Tidningen Publikt, som är organ för Polisförbundets systerförbund ST, har en intressant artikel som visar hur olika myndigheter ser på det gemensamma pensionsavtal som ger äldre medarbetare en viss möjlighet till nedtrappning. På sina håll tycks ekonomiska hänsyn gå före både humanitet och solidaritet med äldre anställda.
2020-03-31 09:40 BRÅ publicerar statistik om vilka brott som trendar
BRÅ har publicerat sin årliga sammanställning av hur brottsligheten utvecklats i Sverige under 2019, och hur de rättsvårdande myndigheterna förmått hantera och lagföra brottslingarna. Det är inga revolutionerande förändringar, brottsligheten pågår och poliserna kämpar på. Dock kan vissa brott ses minska och andra öka, trendmässigt.
2020-03-31 09:10 Kritik mot att poliser frånStockholm förstärker Uppsala
Stockholms finansborgarråd har tydliga synpunkter på att poliser flyttas från sina arbetsuppgifter i Stockholm till region Syd och nu även region Mitt. Hon berättar för Aftonbladet att läget är så allvarligt att det krävs mer resurser även i Stockholm, givet att den grova brottsligheten florerar även i huvudstaden.
2020-03-30 15:50 Rimfrost förstärks i region Mitt
Poliserna i region Mitt har gjort ett antal framgångsrika tillsslag mot grovt kriminella i området. Men nu tar regionen nya tag med hjälp av förstärkning från övriga polissverige. Förstärkningarna till exempelvis region Syd, ska fortsätta parallellt, åtminstone framt till sommaren då insatsen i region mitt beräknas kunna avslutas.
2020-03-27 12:30 Polisförbundet tar samhällsansvar och ser till medlemmarnas bästa. 
I dessa tider av Covid-19 prövas samhället och dess anställda. Inom sjukvården, så klart, men även rättssamhället ställs inför nya utmaningar. Efteråt kommer vi att kunna avgöra vad som kunde gjorts bättre och vad som kan göras bättre nästa gång. Till dess gäller det hålla fullt fokus på våra respektive uppdrag som poliser eller fackliga och på att lösa uppgiften.
2020-03-26 19:00 Polisförbundet har fått gehör för trygghetsberedning
Ända långt innan omorganiseringen av svensk polis, har Polisförbundet påtalat att det borde finnas en bättre balans mellan polisens resurser och brottsutvecklingen. Efter omorganisationen blev problemen allt mer synliga och påtagliga för brottsoffer och poliser. Polisförbundet begärde en kriskommission, men fick kalla handen.
2020-03-25 08:30 Covid-19 och rekryteringen och utbildningen av poliser
Covid-19 påverkar både det vardagliga polisarbetet och polisens prioriteringar, även om skjutningar och andra våldsbrott fortsätter att sluka resurser. För att poliserna ska komma ifatt någongång, behöver vi som bekant bli fler, något som hittills inte varit en helt enkel matematik.
2020-03-24 18:30 Beslut om semester skjuts fram
Med anledning av covid-19 har Polismyndigheten och Polisförbundet i dag enats om att skjuta fram beslutet av semesterplanen till den 16 april. Överenskommelsen syftar till att skapa tid och utrymme att säkerställa polisens samhällsuppdrag.
2020-03-23 10:10 Hur påverkas du av corona?
Larmen om covid-19 pressar och prövar många myndigheter - så också Polisen. Stockholm pekas ut som Sveriges epicentrum – där smittan väntas nå sin kulmen de närmaste dagarna. Blåljus besökte Norrmalmspolisen - där jobb pågår som"vanligt - för en ögonblicksbild av läget och fråga personal i tjänst "Hur påverkas du av corona?" 
2020-03-20 17:40 Beslut idag: Lönerörelsen pausad
I dag kom beskedet från industrins parter - LO och Svenskt Näringsliv - att förhandlingarna inför nästa avtalsperiod skjuts fram till i höst. Beslutet är en direkt följd av de konsekvenser och utmaningar som det svenska samhället nu står inför med anledning av coronaviruset. Beskedet avser kommande avtalsperiod och berör inte de nya polislöner som väntas betalas ut under maj månad.
2020-03-20 08:50 Polismyndigheten planerar för Covid-19. Det blir prioriteringar
Ingen har kunnat undgå att märka att Sverige stängt ned delar av samhället. Men en del verksamheter måste bara fungera. Vi på Blåljus tänker så klart särskilt på personalen inom vården, som får mer att göra med färre personal. Och på alla poliser vars arbetsinsatser är avgörande för människors trygghet och säkerhet.
2020-03-17 15:20 Covid-19 och Polisfacket i StockholmStämman inställd
 Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande pandemin covid-19 beslutade Förbundsregionstyrelsen i Stockholm under tisdagen att ställa in den planerade Stämman 19-20 mars.
2020-03-17 09:30 Det kan kosta kulor att gå i pension tidigt.
En av Sveriges främsta experter på privatekonomi, Maria Crofts, skriver en mycket intressant och upplysande artikel om vilka alternativ som finns för anställda som vill gå i pension lite tidigare, eller som vill trappa ned sitt arbetsliv mot pensioneringen. Valfriheten att lämna arbetslivet har som bekant beskurits och möjligheten att ta ut den allmäna pensionen skjuts allt längre upp i levnadsålder.
2020-03-16 06:50 Fler poliser kanske viktigast av allt
Lars Alvarsjö och Tommy Hansson blev i tisdags intervjuade av Ann Sandin-Lindgren i radio Tyresö. Skolbränder, åldringsrån, båt- och bilstölder och mycket annat diskuterades. Hur går det med satsningarna på fler poliser i  polismyndigheten? Blir det fler poliser nu i Tyresö? Vilken roll spelar polislönerna och vad händer på det området?
2020-03-12 15:40 Snabbare lagföring sprider sig över Sverige
I dessa dystra tider, är det skönt att sprida en positiv nyhet. Försöket med snabbare lagföring, som varit en formidabel succé bland annat i region Stockholm, ska nu spridas även till andra delar av Sverige. Därefter vidtar arbetet med att låta försöksverksamheten övergå till permanent verksamhet.

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994