Nyhetsarkiv

Sidor

2019-11-28 10:50 Tryggheten i Stockholmslän svajar betänkligt
Det diskuteras ibland om Sverige är tryggt eller inte. Och, visst klarar sig de allra flesta från att bli skjutna eller våldtagna under en viss tidsperiod. Men det finns även en djupare aspekt, hur medmänniskor upplever sin trygghet och hur eventuell otrygghet påverkar deras vardag. Och vilka som drabbas hårdast.
2019-11-28 08:50 Kan en upplevd felaktig lönesättning vara en del av polisernas missnöje? 
 En bild kan säga mer än 1000 ord... 
2019-11-27 16:40 Örebro Tingsrätt ändrar Tony Olssons (Byströms) straff, kan vara ute 2022.
En av de tre polismördarna från de tragiska polismorden i Malexander 1999 har fått sitt straff ändrat av Örebro Tingsrätt. Mot vice chefsåklagarens vilja beslöt domstolen att ändra hans livstidsstraff till 35 års fängelse. Eftersom det tidsbestämda straffet då innebär 2/3-frigivning finns risken att han är på fri fot 2022.
2019-11-25 11:50 Julafton den 25 november
Det är inrikesminister Mikael Dambergs känsla när 546 purfärska nya poliser påbörjar sina nya jobb på måndagen. Aftonbladet noterar att det efter den senaste tidens våldsdåd är en mycket välbehövlig förstärkning av svensk polis. Inrikesministern var själv med i Umeå som utexaminerade 104 av polisstudenterna.
2019-11-25 11:00 Niklas Simson förklarar polisens "karriär och utvecklingsvägar" (kuv)
Arbetet med att utveckla modellen för polisanställdas karriär- och utvecklingsvägar (kuv) har pågått över tid. Med ca 30 000 anställda i en rad olika funktioner är det inte gjort i en hastvändning. Är du en av dem som söker svar om kuv:en kan här ta del av Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson blogg där han förklarar hur kuv:en ska gå till och vad som händer just nu:
2019-11-25 10:10 Ordningsvakter vill göra mycket mycket mer
När poliserna inte räcker till, vill andra gärna ta över polisarbete. Eftersom det inte gått att rekrytera tillräckligt många utbildade poliser, har Polismyndigheten anställt tusentals civilanställda, som får utföra viktiga uppdrag inom myndigheten. Allt från att utfärda pass, utreda brott till att hantera tillstånd och på annat sätt avlasta poliser.
2019-11-24 15:10 NYTT BROTT 1 januari 2020: Sabotage mot blåljusverksamhet
DEN NYA lagen "Sabotage mot blåljusverksamhet" börjar gälla 1/1 2020!  Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag beslutat om stärkt skydd för blåljuspersonal. Det nya brottet "Sabotage mot blåljusverksamhet" börjar gälla 1 januari med en straffskala som i normalgraden kan ge upp till fyra års fängelse och för den grövre graden fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. Blåljus har i ett flertal artiklar lyft frågan under ärendets beredning och...
2019-11-23 08:10 Beställ din  kalender av fd tunnelbanepoliser
I nådens år 2020 finns det fortfarande män som inte räds att visa upp den nakna manskroppen i offentligheten till glädje för betraktaren och till gagn för välgörenhet. Beställ ditt exemplar av f d Tunnelbanepolisens kalender - överskott går till välmenande syften. 
2019-11-22 12:30 Purfärsk polis lämnar Polisförbundet och yrket.
En medlem skrev en ansökan om utträde från Polisförbundet och fick som brukligt en del information och frågor om vad som föranledde det beslutet. Förbundsregion Stockholm fick ett svar av honom, som för oss är en tankeställare och får oss att vilja anstränga oss ännu mer för att förbättra alla våra medlemmars anställningsvillkor.
2019-11-21 09:10 Vad betyder det att det kärvar om polislönerna?
Blåljus, likt andra poliser i storstadsregionerna är bekymrade över att det kärvar i löneförhandlingarna. Nationellt stöd har kallats in och stöttade Region Stockholm i onsdags, parterna förhandlar igen på fredag, i morgon. Men hur påverkar det våra medlemmar när det dröjer med utbetalningarna, även om löneökningen är retroaktiv?
2019-11-20 16:20 Nationellt stöd inkallat - ska hjälpa löneförhandlingarna framåt
Löner och arbetsmiljö var några ämnen som diskuterades när Stockholms fackliga träffades under tisdagen. Bland annat gav Stockholmsregionens förhandlingsansvariga en lägesbild av de pågående löneförhandlingarna (RALS 2017-2020) där nu nationellt stöd kallats in för att föra samtalen framåt. Med nuvarande förhandlingsläge är sannolikheten låg för att Stockholms poliser får ny lön före jul. 
2019-11-18 12:50 Polispengar till juli region Mitt o Öst
Polistidningen har intervjuat de förhandlingsansvariga som berättar vad resultatet blev i deras löneförhandlingar med arbetsgivaren. I region Öst verkar den förhandlingsansvarige vara nöjd, medan region Mitts förhandlingsansvarige är mer måttligt entusiastisk över resultatet.
2019-11-18 10:40 Rimfrost i Malmö kanvända utvecklingen
Regionpolischef i Syd, kommenterar på Intrapolis satsningen Rimfrost och polisens arbete mot den grova brottsligheten i regionen. Hon vill tro att utvecklingen går att vända, men fler poliser och hårdar lagstiftning räcker inte. Det krävs långsiktiga och uthålliga satsningar. Det blir ett tufft arbete men vi poliser är fast beslutna att göra allt vi kan för att vända utvecklingen.
2019-11-18 09:40 Gängvåldet och polisbristen-hur hänger det ihop egentligen?
Igårkväll fick statsminister Stefan Löfven berätta hur han ser på den senaste tidens skjutningar, bland annat av barn och kvinnor. Han har tidigare kritiserats för att ha hållit en låg profil vid allvarliga våldsbrott, av oppositionspolitiker. Men nu gav han sin bild om utanförskap och segregation.
2019-11-16 11:20 Behöver poliser aspirantutbildning?
Tidningen Publikt, STs egen tidning, har gjort en genomgång av hur fackföreningarna inom polisen ser på vilken praktisk utbildning de civilanställda som får gå en speciellt anpassad polisutbildning behöver för att bli poliser. Regeringen har lagt en promemoria, som remissinstanser och andra har yttrat sig över.
2019-11-15 12:40 Civilanställda vill få använda polisvapnet
Nej, vi snackar inte om Sig Sauer eller teleskopbatong (än), utan det handlar om den heraldiska symbolen för svensk polis. Det är STs tidning Publikt som berättar om planerna, som enligt tidningen bemötts med ett positivt intresse av en chef på Polismyndighetens HR-avdelning.
2019-11-14 15:50 Ett brev kom från en polis i Sveriges tredje stad, Malmö
Den moderate riksdagsmannen, Arin Karapet, har växt upp i en del av Stockholms utanförskapsområden, med de erfarenheter det kan medföra. Därav är han mycket intresserad av polisfrågor och rättssamhället. Han och några andra politiker besökte Malmöpolisen, och efter det fick de ett brev av en kollega.
2019-11-14 09:50 Polisernas löner kan höjas i år eller nästa år. o s v.
Polisförbundets förhandlingschef, Niklas Simson, kommenterar i en nysläppt video hur det går i sista revisionen i polisernas nuvarande avtalsperiod. Han konstaterar att en del regioner nästan är klara, medan det på andra håll kärvar så pass att någon utbetalning inte lär ske på denna sidan av nyåret.
2019-11-12 15:10 33 skyddsombud har fåttgrundläggande utbildning
Robert Brindeby, som är Huvudskyddsombud i Polisområde Syd, har sedan något decennium tillbaka utbildat nyblivna skyddsombud i Arbetsmiljölagen och skyddsombudens uppdrag. Den 7 november var det dags igen för en endagsutbildning som ska ge en fast grund att stå på, för skyddsombud i region Stockholm.
2019-11-12 10:40 Rimfrost koncentrerar polisresurser till Malmö
Ingen torde har undgått det flertal bombdåd och mord med skjutvapen som den senaste tiden plågat Malmö. Förhoppningarna om att utvecklingen vänts i den staden, sattes väl därigenom på vänt. En av 2015 års polisreforms fördelar, är dock att det nu är lättare att kraftsamla polisresurser vid allvarliga hot mot säkerhet och trygghet.

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994