Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2018-11-29 15:50 Polisens hjältar fick medaljer av polismyndigheten efter dåd
Polismyndigheten har beslutat att belöna inte mindre än 15 poliser som utmärkt sig särskilt i samband med terrordådet på Drottninggatan. Det handlar om poliser som varit med och lett insatsen, poliser som ingripit akut, och inte minst poliser som bidragit till att terroristen Akilov kunde gripas.
2018-11-29 11:20 Nya polisbudgetar inför den 12 december
Blåljus har berättat om övergångsbudgeten och dess uteblivna polissatsningar. Sedan dess har Moderanterna presenterat sin skuggbudget, och nu kommer Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna med sina alternativ. Problembeskrivningarna är i delar helt korrekt, frågan är om medicinen är den rätta.
2018-11-29 09:20 30% minskning av platserna på Polishögskolorna 2019
Politikerna har i positiva ordalag glatt sig över tiotusentals sökande till polisyrket. Rekryteringskampanjer och förbättringar av rekryteringsprocessen har hyllats. Till det kommer två nyöppnade polishögskolor, i Malmö och Borås förutom de befintliga Södertörn, Växjö och Umeå.
2018-11-27 12:10 Guldmedalj från Rikspolischefen
Alla poliser vet att våra bästa vänner, när det fungerar som bäst är Allmänheten. Utan deras hjälp och förtroende kan Polisen aldrig lyckas med sitt uppdrag. Nu ger Polisen.se ett exempel på att en rådig representant för Allmänheten tagit saken i egna händer och förhindrat en sannolik katastrof...
2018-11-27 09:20 Budgetpengar till Polisen?
Som Blåljus skrivit om under den senaste tiden, har övergångsregeringen presenterat en övergångsbudget där satsningar på polisen som alla partier borde kunna stå bakom, saknas. Samtidigt är det absurt nog så, att exempelvis Ingmar Bergmans hundraårsjubileum som genomfördes och finansierades förra året, finansieras en gång till...
2018-11-26 14:50 RPC om gängmorden
Skjutningarna som nu närmast betraktas som normalitet, uppmärksammades redan i förra veckan av Rikspolischefen som hade ett allvarligt samtal med justitieministern i övergångsregeringen, Morgan Johansson om vad som måste göras. Det krävs väldigt många kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen.
2018-11-26 11:30 61-åringar borde ha rätt till delpension
Gunnar Wetterberg, historiker och samhällsdebattör med ett förflutet i SACO skriver en tänkvärd ledare i Expressen. Han konstaterar att möjligheter till delpension eller omställning, kan vara lönsamt för arbetsgivare, arbetstagare och hela samhället. Idag ser det väldigt olika ur beroende på var du jobbar... men en del är sig likt.
2018-11-26 10:00 DN Stockholm om gängmorden
Braskande rubriker behövs inte längre. Att beskriva den brottsliga vardagen i bland annat Sveriges huvudstad borde räcka för att väcka läsarnas engagemang. Och det är just vad DN Stockholm och Ulrika By gör i en ny artikelserie som redan i första avsnittet ställer ett antal jobbiga frågor.
2018-11-22 09:20 Nakenkalender en Julig tradition
Att Tunnelbanepolisen inte finns, är måhända en semantisk fråga, nu lär ska enheten heta Regional Ordnings Grupp, ROG. Men en del traditioner går inte att rucka på, inte heller namnmässigt. Så: för elfte året presenteras Tunnelbanepolisens Nakenkalender - den ultimata julklappen som räcker ett helt år...
2018-11-21 11:20 Lokaltidningen Mittibeskriver brottslighet
Traditionellt har lokala gratistidningar ofta mest handlat om mysreportage från knattefotboll eller gulliga husdjursutställningar. Nu ändrar tidningen Mitti Stockholm, som har lokala bilagor för snart sagt varje förort på den saken. Mitti tar täten när det gäller den medborgarnära brottsrapporteringen.
2018-11-20 14:40 Fler rinkebypoliser gav färre brott
Fler poliser och ihärdigt polisarbete med delvis nya metoder minskar brotten i Rinkeby, berättar Polismyndigheten. På längre sikt, kan det innebära att fler poliser kan minska brotten på fler platser när det blir tillräckligt många poliser.
2018-11-20 09:30 Grova våldsbrott får inte normaliseras!
Regionpolischefen Ulf Johansson varnar i sin blogg på Intrapolis för en våldsutveckling som gör att inte ens mord på öppen gata får media att reagera nämnvärt. Men det finns brottsoffer och anhöriga som drabbas oerhört hårt. Och poliser som gör sitt yttersta för att stoppa utvecklingen.
2018-11-19 12:10 Kraftig ökning av av sexualbrott mot kvinnor
De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).
2018-11-19 11:50 Att vara eller intevara Inspektör
Det är väl inte som för Hamlet, en fråga om livet, men ändå viktigt för många poliser. Bland annat handlar det om vilka tjänster man får bemanna via arbetsledningsbeslut. Polistidningen skriver ett mycket intressant och viktigt reportage om hur ett fungerade meritsystem ersattes med ett dysfunktionellt.
2018-11-16 14:50 Skjutningar i Stockholm ett återkommande problem
Polismyndigheten har sammanställt de senaste årens skjutningar och jämfört. De skjutningar vi ser nu tycks inte avsevärt avvika från föregående år. Det är ett problem som återkommer i vågor - sannolikt måste polisen gå till roten med det onda. Varje skjutning innebär ytterligare en kraftansträngning för redan hårt ansträngda poliser.
2018-11-16 14:00 Är arbetsgivaren alla goda gåvors givare?
Blåljus har fått in en insändare från Förbundsområde Birger Jarl, som organiserar poliserna i Stockholms City. Den tar upp frågan om huruvida vår arbetsgivare abdikerar från kravet på att bli en attraktiv arbetsgivare, genom att fokusförflytta till attraktiv arbetsplats.
2018-11-16 12:00 Hur Polismyndighetenska växa till 40000
Det förklarar regionpolischefen i region Väst, på Intrapolis. Men idéerna om polisens problem och möjligheter att växa har ett bredare samhällsintresse, så med godkännande från innehållsansvariga publicerar vi texten även på Blåljus. Ämnen som berörs är finansiering, personalmix och utbildningsvägar till polisyrket.
2018-11-15 09:10 Svångrem för polisen i övergångsbudgeten
Nu har övergångsregeringen presenterat sin övergångsbudget. Den kan ställas mot andra budgetmotioner (ex v från S eller M) i mitten av december. Dessutom kan ändringar genomföras under 2019 om det kommer en reguljär regering på plats i Rosenbad.
2018-11-14 14:40 Att hota en polismans familj - vad kostar det?
Blåljus fick syn på en text av en konstapel som berättade vad han råkat ut för. Det var så, att en polis familj blev hotade när polisen konfrontrade en kriminell person. Det privata blev attackerat på grund av jobbet. I ord har fördömande uttalanden gjorts när det har hänt i andra sammanhang. Men hur hanterade rättsväsendet detta?
2018-11-14 11:30 Pension från A-Ö
Polisförbundet har gjort en översiktlig sammanställning av polisernas pensionsavtal. Det har många olika delar skiljer sig åt beroende på vilket år polisen är född. Ju äldre och erfarnare en polis blir ju intressantare är det att lära sig mer om vilka möjligheter som avtalet ger!

Sidor