Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype

Nyhetsarkiv

Sidor

2016-12-10 15:20 Ingen polismanifestation ikväll på Nobelfesten
Kampen för bättre polislöner fortsätter, men just nu väntar vi på resultat genom avtal.
2016-12-09 13:20 Rikspolischefen om "saneringsmord"
Sedan Leif GW Persson raljerande talat om polisens inställning till mord på (möjligen) kriminella personer, och menat att vi inte bemödar oss om "saneringsmord", ger Rikspolischefen svar på tal i sitt veckobrev.
2016-12-09 12:30 Senaste avtalsnytt
Polisförbundets förhandlingschef, Niklas Simson, berättar om läget i avtalsförhandlingarna. Många poliser har berättigat högt ställda förväntningar på att arbetsgivaren skall medverka till att göra polisyrket attraktivt genom att uppfylla löften om att kunna använda extra pengar enligt förra avtalslösningen.
2016-12-08 09:50 Sen rapport från PRIDE
Robert Sollare deltog som vanligt i sommarens PRIDE-evenemang i samverkan med Polisförbundet. Nu har han hämtat sig och satt ihop en sammanfattning av sina intryck från de mängder av seminarier som han bevistade.
2016-12-07 11:00 Sex timmar i Tensta
Studio Ett kan ibland komma med särskilt ögonöppnande reportage. Särskilt när Katarina Gunnarsson ger sig ut med mikrofon i verkligheten. Fler poliser. Tuffare poliser. Hårdare straff. Låt inte ungdomar flyga under lagen. Utvisa utländska brottslingar. Det var några av förslagen som boende i Tensta hade för att komma tillrätta med brottsligheten i området.
2016-12-07 09:40 Även glesbygdenbehöver fler poliser
Som Blåljus har beskrivit vid flera tillfällen, har politiker från Norrland protesterat mot att poliserna centraliserats så att utryckningstiderna i vissa fall blivit orimliga och att poliser inte finns i mindre tätorter. Nu har ett antal politiker från norra delen av Sverige diskuterat frågan med Rikspolischefen och forskaren Stefan Holgersson.
2016-12-06 12:20 Varför kan en ny civilanställdha högre lön än en polis?
Carolina Paasikivi är områdeschef i polisområde syd i region Stockholm. En fråga som har gnagt ganska många underbetalda poliser, är hur nyanställda civila utredare kan ha högre lön än den erfarna polis som skall handleda, instruera och lära in den nya medarbetaren i sina arbetsuppgifter.
2016-12-06 11:40 Svar på frågan
Blåljus fick syn på en interpellation och ett svar på densamma i Riksdagens flöde. Frågans slutkläm handlade om förtroendet för Rikspolischef Dan Eliasson. Svaret på den frågan var möjligen inte det svåraste i sammanhanget, men blev att förtroendet fortsatt finns.
2016-12-06 09:40 Sanning eller färghållningom polisens prioriteringar
Plötsligt händer det! Höga polischefer påpekar att när skjutningar i gängmiljöer blir vanligare samtidigt som polisen får svårare att få vittnen (eller brottsoffer) att berätta, går polisens resurser åt till de allra grövsta brotten. Nu handlar denna artikel om Region Syd, men situationen är nästan lika ansträngd i flera delar av vårt avlånga land.
2016-12-05 13:50 Fyra punkter för bättre polis
Polisen är inte ensam om sina problem å yrkets vägnar. Även om det inte finns så många andra yrken där den anställde blir kallad "hora" eller får stenar kastade mot sig. Men yrkets status är avgörande för rekrytering och för att behålla de som redan är erfarna poliser...
2016-12-05 13:00 Nedslående trend på PHS
Blåljus berättade förra veckan att Rekryteringsmyndigheten inte lyckats vaska fram de 800 polisskoleelever som det finns plats för på vårterminen 2017. Nu har myndigheten prognostiserat inför höstens antagningssiffror. Om prognosen stämmer blir siffrorna ännu sämre hösten 2017.
2016-12-05 11:30 Rekryteringsproblem även till Mareld
Häromdagen fick vi veta att polishögskolornas platser under 2017 inte kan fyllas. Hittills fattas minst 140 blivande poliser, för att fylla 2017 års vårtermins  800 platser. Men det brukar hoppa av några ytterligare till kursstarten eller därefter. Nu berättar P4 Stockholm att satsningen Mareld har vissa problem de med att fylla platserna.
2016-12-05 10:20 Peppe om vad somkan driva en polis
Peppe Larsson, förklarar i en artikel i GP vad som får många poliser att trots allt stanna kvar i yrket och jobba vidare. Trots usla löner, ogenomtänkta omorganisationer och andra påfund, trots hårda arbetstider och arbetsförhållanden som kan vara svåra att föreställa sig för den som inte är polis.
2016-12-05 10:00 Hur ska vi vända polisens kris?
Sektionschefen för brott i nära relation och barnahus i Stockholm, Mats Lindström beskriver vilka svårigheter han märker att behålla kompetenta poliser. Från hans sektion har många poliser lämnat antingen för att de fått bättre betalt eller för att arbetsuppgifterna blivit allt för påfrestande.
2016-12-02 16:20 Besked idag: Polishögskolornas platser gapar tomma
Ibland känns det tyngre än annars att utbrista "Vad var det jag sade?" Blåljus har ju upprepade gånger påpekat att det slutar fler poliser än som utbildas. Till det kommer att de för få platser som öppnas på polishögskolorna inte fylls. Inrikesministern har gång efter annan upprepat, att poliserna blir fler och att det ska utbildas fler.
2016-12-02 12:20 Svensk Polis ivintermörkret
Det finns nog många poliser som under åren tyckt att Polisens tidning Svensk Polis gett en väl glättad bild av polisyrket. Högt specialiserade kriminalpoliser på finkrim, snabba motorcyklar och snöskotrar i solnedgången, typ. För att inte tala om helikoptrar eller nya moderna påfund om organisation eller IT.
2016-12-02 10:50 Avtalsmangling
Under gårdagen hade fackliga representanter för Polisförbundet samlats för att gå igenom förhandlingsförutsättningarna för ett nytt polislöneavtal med förbundets förhandlingschef Niklas Simson. Bland annat gick deltagarna igenom arbetsgivarens yrkanden i detalj, och gav Polisförbundet råd och input på vad poliserna tycker är avgörande frågor.
2016-12-01 18:30 Bra polisarbete ökar förtroende
Idag, när förtroendet för svensk polis sjunker som en sten, väljer Blåljus att fokusera på vad som kan ge medborgarna hoppet åter. Då vänder vi oss till Polismyndighetens tidning Svensk Polis, som har ett extra aktuellt reportage om ett dramatiskt brott som utspelade sig i svensk glesbygd för ett halvår sedan.
2016-12-01 07:30 Förtroenderas för polisen
Polisen i Sverige har alltid kunnat berömma sig för att vara allmänhetens polis och ha avsevärt högre förtroende bland medborgarna än många andra samhällsinstitutioner. Nu har det dock enligt SIFO inträffat ett mycket stort förtroenderas, på bara ett halvår.
2016-11-30 15:20 Lena Nitz om polislöner
Lena Nitz skriver på sin blog om hur poliser kan ha lägre löner än nyanställda civila utredare. Det är inte de civilanställdas löner det är fel på, det är poliserna som är felvärderade. Nu kräver Lena Nitz att det blir en ändring på den värderingen!

Sidor

Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Annons säkerhetspolisen
Nu räcker det