Nyhetsarkiv

Sidor

2020-03-31 13:00 Olika lätt att få delpensionpå olika håll i statens tjänst
Tidningen Publikt, som är organ för Polisförbundets systerförbund ST, har en intressant artikel som visar hur olika myndigheter ser på det gemensamma pensionsavtal som ger äldre medarbetare en viss möjlighet till nedtrappning. På sina håll tycks ekonomiska hänsyn gå före både humanitet och solidaritet med äldre anställda.
2020-03-31 09:40 BRÅ publicerar statistik om vilka brott som trendar
BRÅ har publicerat sin årliga sammanställning av hur brottsligheten utvecklats i Sverige under 2019, och hur de rättsvårdande myndigheterna förmått hantera och lagföra brottslingarna. Det är inga revolutionerande förändringar, brottsligheten pågår och poliserna kämpar på. Dock kan vissa brott ses minska och andra öka, trendmässigt.
2020-03-31 09:10 Kritik mot att poliser frånStockholm förstärker Uppsala
Stockholms finansborgarråd har tydliga synpunkter på att poliser flyttas från sina arbetsuppgifter i Stockholm till region Syd och nu även region Mitt. Hon berättar för Aftonbladet att läget är så allvarligt att det krävs mer resurser även i Stockholm, givet att den grova brottsligheten florerar även i huvudstaden.
2020-03-30 15:50 Rimfrost förstärks i region Mitt
Poliserna i region Mitt har gjort ett antal framgångsrika tillsslag mot grovt kriminella i området. Men nu tar regionen nya tag med hjälp av förstärkning från övriga polissverige. Förstärkningarna till exempelvis region Syd, ska fortsätta parallellt, åtminstone framt till sommaren då insatsen i region mitt beräknas kunna avslutas.
2020-03-27 12:30 Polisförbundet tar samhällsansvar och ser till medlemmarnas bästa. 
I dessa tider av Covid-19 prövas samhället och dess anställda. Inom sjukvården, så klart, men även rättssamhället ställs inför nya utmaningar. Efteråt kommer vi att kunna avgöra vad som kunde gjorts bättre och vad som kan göras bättre nästa gång. Till dess gäller det hålla fullt fokus på våra respektive uppdrag som poliser eller fackliga och på att lösa uppgiften.
2020-03-26 19:00 Polisförbundet har fått gehör för trygghetsberedning
Ända långt innan omorganiseringen av svensk polis, har Polisförbundet påtalat att det borde finnas en bättre balans mellan polisens resurser och brottsutvecklingen. Efter omorganisationen blev problemen allt mer synliga och påtagliga för brottsoffer och poliser. Polisförbundet begärde en kriskommission, men fick kalla handen.
2020-03-25 08:30 Covid-19 och rekryteringen och utbildningen av poliser
Covid-19 påverkar både det vardagliga polisarbetet och polisens prioriteringar, även om skjutningar och andra våldsbrott fortsätter att sluka resurser. För att poliserna ska komma ifatt någongång, behöver vi som bekant bli fler, något som hittills inte varit en helt enkel matematik.
2020-03-24 18:30 Beslut om semester skjuts fram
Med anledning av covid-19 har Polismyndigheten och Polisförbundet i dag enats om att skjuta fram beslutet av semesterplanen till den 16 april. Överenskommelsen syftar till att skapa tid och utrymme att säkerställa polisens samhällsuppdrag.
2020-03-23 10:10 Hur påverkas du av corona?
Larmen om covid-19 pressar och prövar många myndigheter - så också Polisen. Stockholm pekas ut som Sveriges epicentrum – där smittan väntas nå sin kulmen de närmaste dagarna. Blåljus besökte Norrmalmspolisen - där jobb pågår som"vanligt - för en ögonblicksbild av läget och fråga personal i tjänst "Hur påverkas du av corona?" 
2020-03-20 17:40 Beslut idag: Lönerörelsen pausad
I dag kom beskedet från industrins parter - LO och Svenskt Näringsliv - att förhandlingarna inför nästa avtalsperiod skjuts fram till i höst. Beslutet är en direkt följd av de konsekvenser och utmaningar som det svenska samhället nu står inför med anledning av coronaviruset. Beskedet avser kommande avtalsperiod och berör inte de nya polislöner som väntas betalas ut under maj månad.
2020-03-20 08:50 Polismyndigheten planerar för Covid-19. Det blir prioriteringar
Ingen har kunnat undgå att märka att Sverige stängt ned delar av samhället. Men en del verksamheter måste bara fungera. Vi på Blåljus tänker så klart särskilt på personalen inom vården, som får mer att göra med färre personal. Och på alla poliser vars arbetsinsatser är avgörande för människors trygghet och säkerhet.
2020-03-17 15:20 Covid-19 och Polisfacket i StockholmStämman inställd
 Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande pandemin covid-19 beslutade Förbundsregionstyrelsen i Stockholm under tisdagen att ställa in den planerade Stämman 19-20 mars.
2020-03-17 09:30 Det kan kosta kulor att gå i pension tidigt.
En av Sveriges främsta experter på privatekonomi, Maria Crofts, skriver en mycket intressant och upplysande artikel om vilka alternativ som finns för anställda som vill gå i pension lite tidigare, eller som vill trappa ned sitt arbetsliv mot pensioneringen. Valfriheten att lämna arbetslivet har som bekant beskurits och möjligheten att ta ut den allmäna pensionen skjuts allt längre upp i levnadsålder.
2020-03-16 06:50 Fler poliser kanske viktigast av allt
Lars Alvarsjö och Tommy Hansson blev i tisdags intervjuade av Ann Sandin-Lindgren i radio Tyresö. Skolbränder, åldringsrån, båt- och bilstölder och mycket annat diskuterades. Hur går det med satsningarna på fler poliser i  polismyndigheten? Blir det fler poliser nu i Tyresö? Vilken roll spelar polislönerna och vad händer på det området?
2020-03-12 15:40 Snabbare lagföring sprider sig över Sverige
I dessa dystra tider, är det skönt att sprida en positiv nyhet. Försöket med snabbare lagföring, som varit en formidabel succé bland annat i region Stockholm, ska nu spridas även till andra delar av Sverige. Därefter vidtar arbetet med att låta försöksverksamheten övergå till permanent verksamhet.
2020-03-11 13:00 Förtroendet för Polisen slår nya rekord 2020.
Förtroendebarometern gör årligen mätningar mellan olika institutioners förtroende hos allmänheten. Traditionellt ligger Kungahuset, Universitet och högskolor, domstolar och Riksbanken mycket högt på den rankningen. De får nu alla se sig slagna av: Polisen. Blåljus böjer sin nacke i respekt för allt gott polisarbete som en hårt ansträngd poliskår presterar!
2020-03-11 10:40 Covid19: Nationellt skyddsstopp för rutinmässiga blåsprov
Polisens rutinmässiga alkoholutandningsprov  stoppas omedelbart med anledning av risken för smittspridning av coronaviruset. Beslutet tas samtidigt som Polisens nationella trafiksäkerhetsvecka pågår. Skyddsstoppet sker på initiativ av Polisens huvudskyddsombud. 
2020-03-10 08:50 Facklig samverkan för att förebygga brott och rekrytering till kriminalitet
En del ämnen borde det finnas förutsättningar till att göra breda överenskommelser om. Vi kan dividera om brottens orsaker, eller den bästa medicinen mot kriminalitet, men det bästa och viktigaste arbetet är trots allt det som förebygger att brott inträffar och att unga dras in i kriminalitet.
2020-03-06 09:20 Genomsyras svensk polis avrasister som stigmatiserar?
Det är lätt att få det intrycket, noteras i en ledare i Borås Tidning, skriven av Anela Murguz. Hon gav exempel från "Sverige Möts" och från Riksdagen, där en advokat respektive riksdagsman varit aktiva att sprida bilden av svenska poliser som skapar frustration och motsättningar samt förekomsten av "grov rasism".
2020-03-03 16:30 Vem blir åretssäkerhetsprofil?
Aktuell Säkerhet är en tidning för säkerhetsansvariga och berättar nu vilka som är nominerade till "årets säkerhetsprofil 2020" som utses den 18 mars på Säkerhetsgalan. Blåljus noterar att vi omedelbart kan identifiera två poliser bland de tre nominerade, så nu väntar vi med spänning!

Sidor

TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994