Publicerat 2020-04-21 19:10

Polisförbundet lämnade semester-förhandling i oenighet

Vid måndagens ajournerade förhandling presenterade arbetsgivaren i Stockholm nya riktlinjer för semesterplaneringen 2020, ett färdigt förslag som tagits fram utan polisfackets insyn eller möjlighet till påverkan. Att vissa polisområden börjat agera utifrån de föreslagna riktlinjerna redan innan beslutet var fattat var en orsak till att Polisförbundet, ST och Seco lämnade förhandlingen i "oenighet" under tisdagen den 21 april 2020. I nuläget avser Polisförbundet i region Stockholm att driva frågan om ett möjligt kollektivavtalsbrott.

 

Förkortad bakgrund:
Den 15 april slöt nationella parter ett tillfälligt lokalt kollektivavtal. Avtalet syftade till att, med anledning av pågående corona-pandemi, ge Polismyndigheten utökade "verktyg" för att kunna bedriva verksamheten oberoende av pandemins fortsatta utveckling.
 
En av punkterna i överenskommelsen var att semesterplanen sköts fram en andra gång till den 30 april 2020. Polisförbundets förhandlare och förbundsregionensstyrelsens initiala uppfattning var att inga större förändringar skulle göras i semesterplanen. Men så blev det.

 
Vid måndagens förhandling, 20 april, presenterade arbetsgivaren ett färdigt förslag till förnyade semesterriktlinjer för polisregion Stockholm. Utrymme för någon reell påverkansmöjlighet för närvarande arbetstagarorganisationer fanns inte.
 
Dessutom ville arbetsgivaren få tillstånd en förhandling så snabbt som möjligt under dagen för att kunna informera om de nya semesterriktlinjerna. (*se grunderna för medinflytande mbl 11-14 §§ nedan). 

Polisförbundet region Stockholm lämnade förhandlingsbordet på tisdagen den 21 april i oenighet.

     

Oenigheten
Polisförbundet region Stockholms anser att arbetsgivaren i polisregion Stockholm har begått
ett  möjligt kollektivavtalsbrott då vissa polisområden gått ut med förändrade      semesterriktlinjer - innan någon förhandling ägt rum mellan berörda parter (regionsnivå).

Se Polisförbundet region Stockholm skrivelse


Kort om MBL 11-14 §§ - grunden för insyn och medbestämmande på arbetsplatsen:

Grundreglerna om förhandlingsskyldighet enligt MBL 11-14 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om:
1) intill att förhandlingarna med arbetstagarorganisationerna har genomförts måste arbetsgivaren avvakta med sitt beslut.
2) förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att den lokala fackliga organisationen kan sätta sig in i sakfrågan och ha en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget.
3) förhandlingen ska ske på rätt nivå i organisationen, där beslutet kommer att tas.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994