Publicerat 2019-10-09 09:00

120 tomma platser på PHS hösttermin

Det hade så klart varit önskvärt att alla möjliga platser till Polishögskolorna hade fyllts upp med hänsyn till målsättningen att bli ca 7000 fler poliser till 2024. Nu, tre veckor in på höstterminen är det 830 elever som verkligen börjat utbildningen. Men det möjliga antalet är minst 1020, och det nedskrivna antalet är 950.

Den som vill se utvecklingen av söktryck, avhopp och poliselever över tid, kan se statistiken här.Det är ändå glädjande att antalet poliselever ökar för varje utbildningsomgång, och Polismyndigheten andas optimism om att nå det uppsatta målet:

"Tre veckor efter höstens kursstart går 830 studenter på polisutbildningen vid de fem utbildningsorter som bedriver utbildningen. Totalt går det cirka 3000 studenter på polisutbildningen.

– Vi kan se att antalet studenter vid polisutbildningen fortsätter öka och intresset att söka till oss är väldigt högt, vilket är positivt eftersom vi ska växa och bli betydligt fler medarbetare, säger Stefan Wehlin, gruppchef vid HR-kompetens hos polisen.

 

Flera satsningar har gjorts för att öka antalet platser på polisutbildningen. I januari i år startades polisutbildningen på två ytterligare två lärosäten, vid Malmö universitet och vid Borås högskola. Numera finns utbildningen på fem platser i landet. Antalet distansutbildningsplatser utökades samtidigt från 100 till 172 stycken per termin.

 

Ny antagningsprocess

I januari 2020 införs också en ny antagningsprocess som innebär att det går att ansöka löpande året runt.

 

– Förutom att den nya antagningsprocessen gör det möjligt att söka till polisen när som helst under året, minskar också tiden från ansökan till antagning. Tidigare tog det cirka 30 veckor, men kommer nu ta avsevärt kortare tid, säger Stefan Wehlin.

 

För att nå Polismyndighetens mål om närmare om 40 000 polisanställda till 2024 planerar polisen för att ta in cirka 2000 studenter per år under kommande år."

 

Peppe Larsson, som förutom att han är polis, är Polisförbundets studerandeombudsman, noterar på Twitter att det tycks bli svårare för sökande att verkligen bli antagna genom åren. Det var ju hela 15 776 som sökte till höstterminen 2019... och andelen poliselever jämfört med antalet sökande år för år är:

 

Ht-16, 7,8%

Vt-17, 7,6%

Ht-17, 10,5%

Vt-18, 5,8%

Ht-18, 6,9%

Vt-19, 5,8%

Ht-19, 5,3%


Peppe fortsätter: Antalet tomma utbildningsplatser på polisutbildningen, räknat från när de större kullarna kom ut:

Ht-16, 36

Vt-17, 160

Ht-17, 175

Vt-18, 259

Ht-18, 137

Vt-19, 341

Ht-19, 120


Antalet platser vt-19 drogs senare ner från 1020 till 750 pga stort bortfall. Kan då ses som 71 tomma.


Blåljus gläds åt att vi trots allt blir fler poliser. Det behövs verkligen, givet samhälls- och brottsutvecklingen. Polisförbundet kommer att fortsätta kampen för att framtidens poliser får rimliga anställningsvillkor och en lön att leva på.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994