Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-19 09:20

200 poliser har bättre pensionskoll

Under onsdagen informerade Eddie Olsheimer och Eric och Michael Widergren från Trygghet och Finans om pensionssystemets möjligheter och fallgropar. I Västberga Polishus var det fullsmockat i penthouset, och vi fick förstärka med flera stolar. I sal 200 fanns det några platser över. Det handlar om att veta vad man vill med sin pension innan man väljer. Fel val kan bli dyrbara. Men det finns även möjligheter att få en bättre pension anpassad efter sina behov och efter sin familjesituation.

Dessutom informerade undertecknad
kortfattat om möjligheten att växla Kåpan Extra till lön vilket får olika effekter beroende på när under yrkeslivet det sker, och beroende på lönenivå.

Mer om det på tidningen POLISEN sid 14-15, med räkneexempel.

Idag informerar Eddie och CO i Norrort på förmiddagen, och i sal 200 kl 15-17. Ännu finns det platser över, till kvällens information, anmälan på ank 34627. Finns det ströplatser över vid mötets början, kan du som medlem i Polisförbundet få delta även utan föranmälan.

Frågeställningar som berörs är efterlevandeskydd, fördelning av pension över ålder, pensionens olika beståndsdelar och hur pensionssystemet förändrats genom åren. För visst vet du skillnaden mellan förmånsbestämd och avgiftsbestämd pension? Och vilken skillnad polisens tjänstepension innebär? Och visst begrundar du väl ditt orange kuvert varje år?

Välkomna

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994