Publicerat 2020-04-03 11:00

60-70% längre tid i fängsligt förvar

Det kan bli konsekvensen för vissa brottslingar om Moderaternas förslag blir verklighet. Det är mot bakgrund av ett mord, som även beskrivits av polischefen Erik Nord, som Moderaternas rättspolitiske talesman Johan Forssell beskriver vilka förändringar hans parti vill införa när det gäller straffrabatter.

Forssell beskriver för DN hur hans parti vill bryta mönstret för i första hand serieförbrytare. I första hand handlar det om att slopa den så kallade mängdrabatten, som innebär att den som döms för fler än ett brott samtidigt ofta bara tilldöms hela fängelsetiden för det grövsta brottet. Och det ska inte bara gälla för våldsbrottslingar, även andra brott genererar mängder med brottsoffer. Även när det till exempel gäller inbrott så handlar det om brottslingar som begår väldigt många brott och som har det som ett yrke.
 
Men Forssell nöjer sig inte med mängdrabatten, han vill även reformera systemet med automatisk frigivning efter 2/3 av det ådömda fängelsestraffet.
 

– I dag är det nästan en rättighet med villkorlig frigivning och det finns inga krav på att man går i någon behandling. Villkorlig frigivning ska vara en möjlighet, inte en rättighet. Utgångspunkten ska vara att man avtjänar det straff domstolen dömt ut, säger han till DN.


Forssell vill dessutom för de allra mest brottsbenägna återfallsförbrytarna titta på Norges modell, där vissa brottslingar kan dömas till "förvaring", något som innebär att straffet kan förlängas om brottslingen bedöms inte vara redo att leva ett laglydigt liv. Det är enkelt att förutse en kritik mot ett sådant system som skulle kunna anses strida mot de svenska rättsprinciperna, det är problematiskt att frihetsberöva människor inte bara för brott de har begått, utan även för brott de riskerar att begå.

 

– Sverige är en rättsstat och ska så förbli. Men Norge är också en rättsstat. Jag tycker att tiden är mogen för att titta på det och jag vill att regeringen utreder den möjligheten. Jag tror att det finns ett stort folkligt stöd för att göra något åt den här lilla gruppen som utgör en fara för andra, avslutar Forssell i DN.

 

Blåljus är gammal nog att minnas en tid då de allra grövsta och mest oförbätterliga brottslingarna även i Sverige kunde dömas på liknande sätt som i Norge idag. Det straffet hette internering, och avskaffades 1981, av liknande anledningar som kan komma att resas mot idén med "förvaring".

 

Tommy Hansson

 

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994