Publicerat 2019-02-01 13:40

80% av personalstyrkan 100% av arbetsuppgifterna Stockholmspolisen 2019

Polisens i region Stockholm, ställföreträdande regionchef, Pia Sjunnegård Dahlbom har skrivit på Intrapolis om hur många polisanställda vi är i regionen, hur stor arbetsuppgiften är, och hu vi ska kunna bli fler.
Tänkvärda ord, som Blåljus är glada över att få vidareförmedla!

"Polisen ska växa och bli betydligt fler medarbetare. Det har ni alla hört många gånger det senaste året. För region Stockholm handlar det om att ta emot cirka 800 aspiranter de kommande två åren och förhoppningsvis ännu fler åren därefter. Därtill civila i en takt vi inte ännu vet. Positivt och mycket välkommet.  

 

Allt handlar inte om mer resurser, det vill jag vara noga med att säga. Vi gör redan idag ett fantastiskt arbete. Med nya arbetsmetoder, ny teknik och förändrad lagstiftning kommer vi att kunna uträtta ännu mer.

 

Men faktum kvarstår, vi behöver fler medarbetare. Vi brukar säga att vi är ungefär bemannade till 80 procent i regionen för närvarande. 

 

Det här är inget nytt och har förstås många olika orsaker. Vi har en ökad rörlighet, såväl internt som externt. Konkurrensen på arbetsmarknaden i Stockholmsregionen är tuff och vi har inte sällan svårt att konkurrera med löner. Att behålla och attrahera personal är därför vår enskilt viktigaste ledningsfråga de kommande åren. 

 

Mot den bakgrunden blir det också extra viktigt att ha god kontroll på hur våra resurser fördelas, så att inte någon växer för mycket på någon annans bekostnad. Det har vi nu genom det omfattande resursdimensioneringsarbete som genomfördes förra året. Det så kallade Spets-arbetet.

 

Självklart ska vi även fortsättningsvis ha intern rörlighet i regionen. Det är både nödvändigt och bra. Men när rörelsen går ensidigt inåt-uppåt i organisationen, istället för utåt mot lpo och närmare medborgarna som vi bestämt, då behöver vi agera. Numer har därför alla enheter och polisområden fastställda personalramar att hålla sig till. Fördelningen inom enheten eller polisområdet hanteras i de lokala bemanningsråden, det som går utöver ska tas upp i det regionala bemanningsrådet.

 

Nu på onsdag ska vi komma överens om de övergripande personalramarna för 2019. Vi gör det i en heldagskonferens, den regionala ledningsgruppen tillsammans med representanter från samtliga arbetstagarorganisationer.

 

Fortfarande handlar det om att få ca 80 procent bemanning att räcka till 100 procent verksamhet. Det kräver prioriteringar och uppoffringar för stunden. Men nu har vi en utmärkt grund att stå på när vi nu börjar växa. Så kan vi säkerställa att tillskotten hamnar rätt och fördelas rättvist vartefter de kommer. 

 

För att komplettera resursdimensioneringen och navigera i framtida behov har vi också beslutat att ta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan till år 2035. Vi är en expansiv storstadsregion och behöver ha siktet inställt långt fram för att möta förändringar i samhällsstrukturen, digitalisering med mera.

 

Slutligen vill jag också få sagt att det allra viktigaste för att vi ska växa, är vad vi tillsammans gör för att trivas på jobbet. Att vi förutom vårt livsviktiga och givande samhällsuppdrag, har bra arbetsförhållanden, arbetsmiljö, lön och villkor och ett schysst klimat där alla medarbetare får utvecklas till sin fulla potential. Och kanske till och med skratta lite emellanåt. Så tänker jag, förblir vi en attraktiv arbetsgivare, fullt bemannad för uppdraget.

 

Ha en bra vecka

 

Pia Sjunnegård Dahlbom"


Blåljus tackar för texten som ärligt beskriver vår personalsituation och hur den kan förbättras.

 

TH


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994