Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-04-28 09:30

Agneta Kumlin väljer pension

Blåljus har följt den uppmärksammade händelsen i region mitt, där en högre chef, Lena Tysk, bryskt tillrättavisade en lokalpolisområdeschef, Agneta Kumlin på grund av att Kumlin hade berättat om polisens personalbrist mm för pressen. Det hela ledde till ett åtal mot Tysk för eventuellt ofredande. Nu har domen fallit och Tysk blev frikänd.

Det är Polistidningen vars chefsredaktör Eva Schoultz bevistade rättegången som rapporterar om utgången. I domen finns intressanta skrivningar om händelsen, bland annat om vad som faktiskt förevarit. Det konstateras att utfallet ägt rum, och att Tysks uttalanden skett på ett sätt som naturligtvis är helt oacceptabelt och förkastligt, därom råder inga tvivel, som det står i domen.

Det har skett inför kollegor, där i vart fall en av dem uppfattat delar av utskällningen, som det väl närmast är frågan om, enligt rätten. Tingsrätten anser det vara försvårande att Tysk agerat som en reprimand för att Agneta Kumlin utnyttjat sin rätt att meddela sig med pressen. Å andra sidan menar rätten att  Tysks agerande inte kan anses vara så hänsynslöst att det är straffbart som ofredande. Så åtalet ogillas, liksom skadeståndskravet.

Det är för närvarande oklart om händelsen kan påverka Tysks fortsatta karriär på något sätt, även efter frikännande domar (om den vinner laga kraft) kan det ju finnas ett sk diciplinärt överskott, som i så fall kan behandlas av PAN. För Kumlin har händelsen satt spår, och hon berättar för Polistidningen att hon trots att hon bara är 61 år gammal, nu väljer att gå i pension. Mest för att hon inte anser att hon kan göra sitt jobb efter det inträffade. Efter domen så säger hon till Polistidningen att – dom eller inte – det som har hänt har hänt.

-Och det är helt oacceptabelt. Så kan man inte göra inom en rättsvårdande myndighet. Jag hoppas att det leder till en intern diskussion i alla fall. Vi pratar ju om gott ledarskap och medarbetarskap, men det är ju tvärsom. Det är alldeles för många som inte vågar tala om problematiken inom vår organisation. Så upplever jag att det är.

Även andra media tar upp hur detta kan påverka polisers kontakter med media. I Kristianstadsbladet ryser en ledarskribent över den behandling Kumlin fått utstå.
Tidningen konstaterar att om poliser som påtalar brister inom polisen för media får den behandlingen är det rent av en fara för demokratin... Tidningen drar slutsatsen att det nu är en uppgift för rikspolischefen och regeringen att se till att visselblåsare och konstruktiv kritik välkomnas vänligare. Bara så kan vi på en polismakt att lita på!

Blåljus hoppas så klart att Agneta Kumlin får en underbar tid som pensionär. Polisens pensionsavtal ger faktiskt möjlighet att välja att gå tidigare för många poliser om arbetsgivaren inte beter sig som den gode arbetsgivaren som vi alla vill ha. Det är som ett "fuck-off" kapital. På samma sätt är det för de poliser som förvägras möjligheten till delpension, många av dessa väljer en tillvaro i total ledighet från polisarbetet i stället genom tidigare pension. 

Tommy Hansson


Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994