Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-07-07 10:50

Alliansen eniga om polispolitiken

Även om varken Annie Lööf eller Jan Björklund nämnde polisfrågor i sina Almedalstal, har Alliansen kokat ihop en minsta gemensamma nämnare när det gäller polisfrågor. Den presenteras i en artikel på DN Debatt, och tar upp en del kända och en del nya frågor för rättssamhället.

I artikeln konstateras att det råder brist på lag och ordning både i vissa förorter och i glesbygd. Till det kommer att det ofta är kvinnor som drabbas när samhällets skydd inte räcker till. Så här beskrivs målbilden i artiklen: "Polis och andra rättsvårdande myndigheter behöver vara närvarande i hela landet. Människor ska känna trygghet och tilltro till samhället. Polisen ska komma när man ringer, oavsett var i landet man bor. Kvinnor ska känna sig trygga när de går till och från sitt hem. Kriminella som kastar sten ska mötas av rättsstaten."

För att komma dit kräver de fyra allianspartiernas ledare att Sverige får fler poliser och poliserna behöver få bättre betalt. I dag är det tyvärr alltför många erfarna poliser som slutar i förtid. Poliser i yttre tjänst som möts av hot och glåpord märker ingen skillnad i lönekuvertet. Detta vill alliansen ändra på.

Vidare föreslås att kameraövervakning och telefonavlyssning underlättas, att blåljusattacker straffas hårdare, att kränkta poliser kan få ersättning oftare, att straffen skärps, särskilt för grova brott och genom att gärningsmän över 18 år döms som vuxna (de är ju myndiga)...

En som tydligen har en liknande oro för att unga lagöverträdare kommer undan - särskilt när åldern är oklar, är justitieminister Morgan Johansson, som idag presenterar åtgärder för att kunna döma om personer som fått lindriga straff på grund av att de varit äldre än förutsatts vid rättegången.Journalisten Ewa-Lisa Wallin kommenterar Alliansens förslag på Twitter:
"Läser noterar att utredningar pågår om typ allt som Alliansen föreslår. Ingen nyhet men tecken på att blir stor valfråga."

Där hoppas vi att hon får rätt. Rättssamhället är grundbulten i ett tryggt samhälle. Det verkar som att fler och fler politiker upptäcker de sprickor som vi poliser larmat om länge. Tänk om politiker från alla partier som nu vaknat satte sig ned med Polisförbundet och kom överens om hållbara lösningar om allt från brott och straff till antalet poliser och hur de ska avlönas!

Regeringen tycks börja komma till insikt, och Alliansen ser poliskrisen nu, till skillnad från när de själva var i regeringsställning. Visst borde det finnas förutsättningar för en bred uppgörelse - om inte återstår frågan inför valet 2018.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994