Publicerat 2019-08-10 16:10

Arbetsdomstolen gav delvis Polismyndigheten rätt

Blåljus har tidigare beskrivit problemet för en polis som fråntas sin säkerhetsklassning att försvara sig mot påståenden som ligger till grund för ett sådant beslut. Särskilt bekymrande kan det bli om ett sådant beslut läggs till grund för en uppsägning eller ett avskedande av polisen.

På försommaren fick Arbetsdomstolen reda ut ett fall av uppsägning av en polis där bland annat frågan var uppe om förlorad säkerhetsklassning skulle vara tillräcklig grund för uppsägning. Det handlar om en polis som blivit tillsammans med en föredetta kollega, vilket gjort sig skyldig till brottslighet. På grund av detta förlorade hon sin säkerhetsklassning, och blev uppsagd från sin tjänst som polisassistent.

Det ledde till att Polisförbundet stämde arbetsgivaren till Arbetsdomstolen, som hade att bedöma om den saknade säkerhetsklassningen, förhållandet till fd kollegan, eller andra omständigheter var saklig grund för uppsägningen. Dessutom menade Polisförbundet att polisassistenten inte blivit upplyst av arbetsgivaren vad hon skulle ha gjort för att inte riskera sin anställning vid de säkerhetssamtal som fördes.

Arbetsdomstolens har nu klargjort rättsläget, och bedömt att arbetsgivaren hade saklig grund för uppsägningen. Dock inte just för att hon förlorat sin säkerhetsklassning, eller för att hon blivit sambo med den fd kollegan. Däremot hade hon i samband med en rättegång gått den fd kollegan tillhanda med åtgärder för att han skulle kunna tillvarata sin rätt, på ett sätt som enligt Arbetsdomstolen innebar att polisassistenten genom sitt agerande i samband med brottmålsprocessen på ett allvarligt sätt åsidosatte sina skyldigheter som polis till förmån för sin partner. Det skulle mycket väl kunna upprepas, enligt AD.
 
AD menade även att det borde ha framstått som självklart för polisassistenten vad i hennes handlande som arbetsgivaren reagerat mot, att hon riskerade sätta lojaliteten mot den fd kollegan framför lojaliteten mot arbetsgivaren. Så Arbetsdomstolen drog slutsatsen att

"hon har haft bristande insikt om vad som åligger en polis i fråga om pålitlighet och avhållande från agerande som kan riskera förtroendet för polisen och Polismyndigheten. Enligt Arbetsdomstolens mening ligger det i sakens natur att det inte kan krävas av arbetsgivaren att upplysa arbetstagaren om detta förhållande."

 

Polisassistentens sammantagna agerande innebär, enligt AD, en uppenbar risk för att allmänhetens förtroende för henne som polis och för Polismyndigheten kan påverkas negativt. Hennes pålitlighet och förmåga att avhålla sig från agerande som kan riskera förtroendet för henne som polis och för Polismyndigheten kan därför ifrågasättas vilket innebär det finns grund för uppsägningen av henne, menar AD.

 

Så Polisförbundet förlorade målet i sakfrågan, uppsägningen. Det innebär att Förbundet tvingas betala för statens rättegångskostnader, med ett belopp om 321 001 kr. Om Förbundet inte hade företrätt polisassistenten, hade hon tvingats stämma arbetsgivaren först i tingsrätten och sedan i Arbetsdomstolen, sannolikt till en kostnad som hade varit ungefär dubbelt så hög. Och ändå blivit av med jobbet.

 

Å andra sidan har domen klargjort att förlorad säkerhetsklassning i sig inte är tillräckligt skäl för uppsägning eller avsked. Inte heller att en polis i sin familj har en person med kriminell belastning, är ett sådant skäl. Däremot kan de totala omständigheterna ge ett annat utfall.

 

Dagens Juridik har en bra sammanfattning av domslutet.

I Lag och Avtal är rättsfallet refererat.
Domen finns att läsa här.

I Polistidningen svarar Polisförbundets Förbundsjurist Fredrik Westin på frågor om domen.

 

Tommy Hansson

 


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994