Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-23 10:50

Årsmöte i Förbundsområde Stockholm Chef

Årsmötet i Förbundsområde Stockhlm Chef, var inramat av väldigt intressanta tal, både av biträdande Regionpolismästaren Pia Sjunnegård Dahlbom och ombudsmannen vid Polisförbundet Göran Malmborg. Det var delvis dystra tongångar, men förhoppningar för framtiden finns fortfarande...


Den sedan tidigare sittande styrelsen fick förnyat förtroende. Ordförande och tre ledamöter valdes om på en period av två år.

Årsmötet inleddes genom att en av våra medlemmar – bitr regionpolismästare Pia Sjunnegård Dahlbom – delgav oss en ögonblicksbild av hur läget ser ut för oss i region Stockholm.

 

Hon började med de dystra budskapen kring vilken brist på resurs vi har i förhållande till det stora inflödet av händelser. Ledningen har bedömt att vi saknar ca 20 % poliser i regionen (i likhet med Sverige) för att klara av den mängden vi hanterar. Projektet Spets kommer exakt gå igenom hur resursdimensioneringen på olika områden ska se ut. Att vi har svårt att rekrytera till polisutbildningen samt att vi förlorar personal som säger upp sig gör inte saken bättre.

 

Samtidigt har klimatet hårdnat i samhället och bränder, skottlossningar och det stora antalet mord och mordförsök i region Stockholm talar sitt tydliga språk kring den tuffa situationen vi har. Pia avslutade med att måla en lite ljusare bild genom att peka på hur viktigt det är med den erfarenhet och kunskap medlemmarna i FO Stockholm Chef sitter på och hur viktigt det är att vi sprider trygghet och klokskap omkring oss för att väga upp den tunga situationen samt att vi alla försöker bidra till att förbättra förhållandena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter Pia Sjunnegård Dahlboms tal startade vår ordförande upp årsmötet. Nyhet för året var att vi bröt traditionen med val av mötesordförande. Eftersom vår, sedan många år tillbaka, valda – Christer H Sjöblom – under 2016 gick i pension bjöds i år Peter Frisell in att hålla i klubban. En annan nyhet för året var att vi hade med oss medlemmar på Gotland via videolänk.

Efter årsmötet hade styrelsen bjudit in ombudsman Göran Malmborg från förbundet för att tala om hur omorganisationen ser ut ur ett fackligt chefsperspektiv. Göran Malmborg har ansvar för chefsfrågor från förbundet. Göran berättade om de nationella uppdrag som Dan Eliasson nu har fördelat ut på olika processansvariga för att skruva i organisationen och till vår glädje finns frågan om ytterligare en chefsnivå, biträdande chefer och utrangering av stödfunktioner med i paketet.

 

Göran passade också på att ge mycket beröm till en av våra medlemmar som i dagsläget sitter med i projekt som handlar om förändringsledning och styrning. Framförallt är det den förstudie, riskbedömning och verksamhetsanalys hon och några till tagit fram som klart och tydligt pekar på hur det ser ut. Föremålet för berömmet satt i salen och fick denna fantastiska återkoppling rakt över disk. Härligt och grattis Kristin Sylten.

 

Efter årsmötet bjöds samtliga traditionsenligt in till en två rätters supé. Den sista nyheten för detta år blev Biff Rydberg istället för pyttipanna.

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det fackliga intresset är naggat i kanten och vi från styrelsen, tillsammans med våra valda ombud, under detta år har ett jobb framför oss med att göra reklam för vårt arbete. Detta tillsammans med fortsatt arbete kring arbetsvillkor och arbetsmiljö för våra medlemmar.

 

Tack för det förnyade förtroendet önskar Fo Stockholm Chefs styrelse genom ordförande Anette Öberg.

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994