Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-23 09:50

Årsmöte i Sveriges största förbundsområde

Igår, onsdag samlades förbundsområde SYD i Region Stockholm till årsmöte. Det ägde rum i Polishusets sal 200, och ett sjuttiotal hade slutit upp för att lägga fast förbundsområdets framtid. Ordförande Carina Bäck valdes om, och valberedningens förslag gick igenom ograverat. Det förtjänat att nämnas att antalet medlemmar i förbundsområde SYD gör att det är ungefär lika många medlemmar som en del polisregioner i Sverige.

Styrelsen hade lämnat en gedigen och genomarbetad verksamhetsberättelse som väl beskriver ett aktivt fackligt år, som gått från kamp till avtal. Och med allt från samverkan med polisområdesledningen till arbetsmiljöfrågor som krävt åtgärder. Den godkändes av årsmötet.

De ledamöter som stod för omval till styrelsen blev valda, och en ny ledamot valdes in, Anna Jonsson.

Till årsmötet hade medlemmar lämnat in åtta motioner. I flertalet motioner uppstod debatt, vilket tyder på ett engagemang. Det handlade bland annat om att det finns ett missnöje med det nya löneavtalet, vilket gjorde att motionärer ville förändra i förhandlingsarbetet, eller känner misstro mot de som accepterat avtalet. En motion ville rent av att Polisförbundet skulle lämna OFR, en annan att Region Stockholm skulle lämna det nationella Polisförbundet. En tredje ville avsätta de delar av Förbundsstyrelsen som röstat ja till löneavtalet.

Ingen av de motionerna fick gehör, men det fanns ett stöd för dem, och det var ett fåtal röster som skilde mellan de olika yrkandena, vilket visar hur viktigt det är att delta i den demokratiska processen.

I samband med årsmötet, talade Regionordförande Stefan Eklund och Kjell Ahlin som arbetar med att förbereda regionens lokala förhandlingsarbete. De fick svara på frågor om hur vi kunnat få ett avtal utan det rejäla polislönelyft som många förväntat sig. Det märktes att polisernas tålamod är på upphällningen, milt uttryckt. De fick dock stöd för regionens ståndpunkt att det hade varit bättre att inte anta avtalsbudet som det såg ut.

Själv fick jag äran att sitta ordförande på mötet, vilket var ett hedersuppdrag. Dessutom hade jag gott stöd av mötets sekreterare, Jerry Niklasson.

Med det önskar jag den nya styreslen i förbundsområde SYD lycka till i den fackliga kampen!

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994