Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-09 10:50

För att bli 10000 fler måste vi anställa 21500

Det är DN och stf RPC Mats Löfving som funderar över hur vi ska kunna klara rekryteringen av poliser och andra för att fylla polisens behov fram till 2024. Lena Nitz, Polisförbundets ordförande påpekar stillsamt att det snabbaste sättet att få erfarna poliser, är att locka tillbaka poliser som lämnat yrket.

Löfving noterar
att även andra myndigheter måste förstärkas när polisens förmåga förstärks. Redan med dagens polisnumerär finns flaskhalsar, exempevis när det gäller platser på Migrationsverkets förvar och Kriminalvårdens häkten. Dessutom måste åklagare och domstolar ha tillräckliga resurser för att möta en ökad polisproduktion.

-Polisyrket är väldigt mycket ett erfarenhetsyrke. Det är inte så att man är en fullfjädrad polis som är redo att ta itu med alla arbetsuppgifter bara för att man lämnar polisutbildningen. Vi ser behovet av instruktörer och duktiga chefer närmast poliser i yttre tjänst, säger Löfving till DN.

Lena Nitz ser också problemen med att få fram tillräckligt många poliser, givet avgångarna. Det kan bli en ännu större utmaning än omorganisationen, noterar hon. Det är oerhört viktigt att man inte tummar på  krav och kvalitet, att man inte tar några genvägar för att man ska uppnå ett större antal poliser på kort tid.

Och där har Lena väldigt rätt. Det förekommer bland lokala politiker idéer om förstärkta ordningsvakter, som skulle fylla det tomrum som bristande polisresurser skapat.

Ett ännu färskare exempel kommer en lokal malmöpolitiker och föredetta polisintendent med i en debattartikel i Kvällsposten.   Att polisintendenter behöver vara välutbildade torde vara ostridigt. Den föredetta Pinten, menar dock att den föreslagna nya polishögskolan i Malmö borde snabbutbilda poliser för lokalt bruk i yttre tjänst, utan djupare akademisk bildning.  Dessa skulle på känt manér (före 1965) utgöra en kommunal enklare slags polis.

"Det lokala brottsförebyggande arbetet, fokus på ”enklare” brott och ordningsstörningar samt trafikövervakning som nu är eftersatt, kan däremot med fördel överlåtas till en ordningspolis med tydlig kommunal förankring samtidigt som den utgör ett värdefullt komplement till polisen."

Däremot är debattören kritisk mot att ordningsvakter fått mer och mer polisliknande uppdrag. Han menar att det är fel väg att gå. Polisiära arbetsuppgifter är ett uppdrag för rättsväsendet och ska utföras av utbildad polis. Ordningsvakter och väktare har sin givna roll, men kan inte och ska inte ersätta poliser. Han menar att Polisförbundet med sina krav på en akademisering av polisutbildningen genom sin "styvnackade hållning utgör i dag ett hinder som enbart gynnar säkerhetsföretagen."

Blåljus noterar att vi ännu inte sett någon äkta polishögskola med akademisk status. Vi noterar även att det är de poliser som finns närmast en plats där akuta händelser inträffar som ska klara av att ingripa. Det var så på Kronans skola, det är så i glesbygd, lika väl som på Drottninggatan i rikets huvudstad. Till det kommer att första patrull på plats genom riktiga bedömningar och åtgärder kan vara avgörande för en senare utrednings framgång. Om de är rätt utbildade.

Varför skulle de poliser som ska ingripa i de farligaste situationerna ha den sämsta utbildningen?

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994