Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-24 11:40

Att ingripa eller inte ingripa...

Det är frågan, som Hamlet skulle sagt. Presschefen Varg Gyllander berättar på Intrapolis vilka överväganden som gjordes i samband med upploppen i Rinkeby i måndags kväll. Det är väldigt frustrerande för poliser att inte kunna ingripa när människor far illa, konstaterar Varg Gyllander.


"Svåra avvägningar görs när människor far illa samtidigt som polisen är oskyddad mot attacker. Skydd för personalen finns alltid med i beräkningarna.

 

Poliser har olika uppdrag vid olika tider. Ibland en mer repressiv taktik och ibland en mer offensiv. Det har den senaste tiden diskuteratas hur en insats i Rinkeby fungerat. Det har förekommit uppgifter i media och internt om att det tog lång tid för polisen att agera och att ingen kom till undsättning när människor misshandlades, butiker plundrades och bilar sattes i brand.

 

Komplexa avvägningar
Verkligheten, och det man vet och gör mitt i pågående situation, är alltid mer komplex än på pappret. Det rör sig om mycket svåra avvägningar. Exakt vad som hände, vad som eventuellt har fördröjt insatsen ska ses över och lärdomar ska dras.

 

– Det finns en föreställning att polisen är osårbar men det är ingen. Att bli attackerad av stenar på några kilo är direkt livsfarligt. Om polisen inte är utrustad med förstärkta fordon, hjälmar, skydd och ibland förstärkningsvapen måste insatschef ta med det i beräkningarna. Men självfallet kan vi inte lämna människor som utsätts för våld i sticket och jag har stor förståelse för ilskan hos de som drabbades, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

 

Inte överallt hela tiden
I debatten har det framförts kritik mot att polisen inte har haft tillräckligt med resurser tillgängliga när upploppen inträffade.

 

– Det finns bra utrustning, särskilt utbildad personal och anpassade fordon men det är orimligt att detta ska finnas på plats överallt hela tiden. Det är heller inte önskvärt att ha fullt utrustad polis patrullerande eller stationära i vissa områden. Det i sig kan skapa än mer problem och motsättningar, säger han vidare.

 

Polisarbete innebär alltid svåra avvägningar och det finns säkert skäl att i viss mån vara självkritiska och utvärdera om det kunde gjort på annat sätt. Samtidigt kan polisers liv och hälsa inte riskeras menar Jan Evensson, en av kommenderingscheferna som ledde den efterföljande insatsen.

 

– Det är naturligtvis mycket olyckligt om människor inte får den hjälp de kan kräva, säger han och tillägger att det är oacceptabelt att blåljuspersonal hejdas i sina uppdrag av uppenbart kriminella människor som inte drar sig för att allvarlig skada dem.

 

Stor frustration
Det finns helt naturlig en frustration bland polisanställda att inte kunna ingripa, att inte kunna skydda och gripa. Samtidigt ska beslut fattas på kort tid och med en mängd olika parametrar att ta hänsyn till. Arbetsmiljön är en, resursera en annan och långsiktigt förtroendeskapande arbete en tredje.


Roger Östergren är huvudskyddsombud:

– Det är alltid mycket viktigt att ta ett helhetsgrepp, om den här frågan, som innefattar taktik, arbetsmiljö och resurser."

 

Även Rikspolischefen Dan Eliasson kommenterar Rinkebyupploppen i sitt veckobrev, och skriver:

 

"Det våldsamma upplopp som inträffade i Rinkeby på måndagskvällen var ytterligare ett exempel på den svåra situation som det svenska samhället står inför i våra mest utsatta bostadsområden.

 

Vi ska aldrig backa

Mycket av diskussionerna efteråt har handlat om polisen väntade för länge med att ta tillbaka initiativet i området efter den första händelsen med stenkastning och när polispatrullen sköt verkanseld. Jag har inte alla fakta på bordet för att kunna bedöma det. Nationella operativa avdelningen (Noa) har också blivit ombedd att utvärdera hela insatsen. Däremot kan man redan nu slå fast att det finns inga rutiner inom polisen om att avvakta med att ingripa när personer begår grova brott. Vi ska aldrig backa undan när allmänheten behöver vårt stöd och vår hjälp. Samtidigt är det naturligtvis alltid en svår avvägning i den akuta situationen om vilken taktik som är bäst för att hantera ordningsstörningen, behoven för allmänhet och näringsidkare som drabbas och vilka konsekvenserna kan bli för blåljuspersonalens arbetsmiljö. Därför blir Noa:s utvärdering viktig för att vi ska kunna lära för framtiden av denna händelse.

 

God kriminell återväxt

Ytterligare en slutsats av händelsen i Rinkeby är att samhället här står inför en mycket stor utmaning. Polisen försöker hantera effekterna av de dåliga socioekonomiska förutsättningarna i områden som Rinkeby. Det handlar om faktorer som låg utbildning, hög arbetslöshet, trångboddhet och integrationsproblem. Vi ska göra allt som står i vår makt att skapa trygghet men vi kommer aldrig att kunna lösa de bakomliggande faktorerna som gör att hundratals arga unga män kastar sten och bränner bilar. Återväxten är tyvärr god och riskerna med att endast polisen signalerar en ambitionshöjning är uppenbara. Får man inte stopp på nyrekrytering till kriminalitet så kommer framgången vara begränsad nästan oavsett polisiära ambitioner. Vi behöver bli fler poliser i dessa områden. Men övriga samhället måste också göra en stor satsning för att bryta utvecklingen."

 

Blåljus ser det som en självklarhet att polistaktiken måste spela in. En annan fråga är hur polisen är resurssatt totalt sett. Efteråt är det alltid enkelt att säga vad som borde gjorts. Men om händelserna utspelats på ett annorlunda sätt, hade polisen kunnat få kritik för en annan utveckling. Exempelvis om någon ungdom i Rinkeby hade blivit skjuten. Eller om en polis hade blivit svårt skadad eller rent av dödad.

 

UPPDATERING: Sedan ovan text publicerats, skriver Lasse Wierup i DN om vad om orsakade upploppen. Tänk igen, om polisen skadat någon ungdom, vilket liv det skulle bli på kultursidorna.... Och vilken uppförsbacke poliserna arbetar i när grova brottslingar får vistas i frihet.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994