Publicerat 2019-11-16 11:20

Behöver poliser aspirantutbildning?

Tidningen Publikt, STs egen tidning, har gjort en genomgång av hur fackföreningarna inom polisen ser på vilken praktisk utbildning de 44 civilanställda som får gå en speciellt anpassad polisutbildning behöver för att bli poliser. Regeringen har lagt en promemoria, som remissinstanser och andra har yttrat sig över.

I regeringens PM, föreslås att de blivande poliserna efter sin mer teoretiska funktionsinriktade utbildning, ska göra samma typ av aspirantutbildning som alla andra blivande poliser. Nu har PM:an skickats på remiss, dock ej till Polisförbundet eller ST enligt tidningen. De båda fackföreningarna har ändå skickat in ett gemensamt yttrande till stöd för regeringens synpunter att även eleverna på funktionsutbildningen ska avsluta densamma med sex månaders aspirantutbildning.
 
Tidningen noterar att de allra flesta remissvaren ger stöd för regeringens ståndpunkt. Det finns dock undantag, Saco-S och JUSEK inom polisen vill se en mer flexibel utbildningsmodell, och därmed en mer flexibel aspiranttjänstgöring. De civilanställda som behöver polisbefogenheter i jobbet borde kunna få det ”genom individuellt anpassade insatser snarare än genom en obligatorisk aspiranttjänstgöring på sex månader”, skriver Saco-S i svaret enligt tidningen. De vill även att utbildningens längd därigenom ska kunna variera mer.
 

Jusek menar att den funktionsinriktade polisutbildningen bör vara en utbildning för just en specifik funktion, snarare än en generell utbildning till polis.

 

”En sådan utbildning bör kunna genomföras på relativt kort tid beroende på medarbetarens redan förvärvade kompetens eller erfarenhet. Genom en kortare och mer flexibel utbildning kan tillväxten av anställda med polismans befogenhet ske snabbare och med bättre precision”, skriver Jusek enligt Publikt. Akademikerfacken motsätter sig att gruppen civilanställda under utbildning, behandlas som en homogen grupp, och menar att utbildningen borde anpassas i bland annat längd efter de enskildas förutsättningar. Då skulle utbildningen kunna bli längre eller kortare än i dagens läge.

 

Förslaget från regeringen kan komma att träda i kraft den 1 mars 2020.

 

Blåljus är av den bestämda uppfattningen att varje polis ska ha genomgått en polisutbildning som garanterar en allsidig och tillräcklig kompetens för att klara flertalet av de svåra uppdrag som poliser ställs inför. Allmänheten har rätt att veta att den som kallar sig polis uppfyller de kraven. Vi är övertygade om att de civilanställda som nu genomgår utbildningen genom sina förkunskaper kombinerat med polisutbildningen inklusive aspiranttjänstgöring, kommer att uppfylla dessa högt ställda krav. Och även om en del av dem inte kommer att huvudsakligen tjänstgöra i frontlinjen på gator och torg, kommer ett halvårs aspiranttjänstgöring för dem, precis som för alla andra poliser, att ge erfarenheter som svårligen kan fås på något annat sätt.

 

Vad förkunskaper belangar, finns det ju poliser och poliselever, som utan att någonsin ha varit anställda hos polismyndigheten har gedigna förkunskaper i utryckningskörning, ordningshållning, vapenhatering, pedagogisk verksamhet, psykiatriskt arbete, juridik, statskunskap och sociologi. För att bli poliser har de så klart genomgått hela polisutbildningen.

 

Vad det innebär att vara polis, kan beskrivas på olika sätt. En polis i Malmö skrev en text, som Blåljus nyligen delade. Den ger en aning om vilka erfarenheter aspiranttjänstgöringen kan ge, som knappast upplevs på polisutbildningarna: "Om några timmar skall jag gå till jobbet igen. Förhoppningsvis med några timmars sömn i kroppen. Jag skall ta på mig mina delvis nedblodade arbetskläder och åka ut igen. Ut i yrket där tragik är vardag. I yrket där mänsklighetens mörkaste rum är våra kontor. I yrket där man får hantera ett avrättat barns kvarlevor. I yrket där man utsätts för hot och våld för att man skyddar samhället men inte får skadestånd eftersom samhället anser att vi skall tåla det."

 

Erfarenheter som dessa är ovärderliga även på mer specialinriktade funktioner inom polisen. Regeringen har all anledning att ta stor hänsyn till Polisförbundets och STs remissvar.

 

Verkligheten kan vara den bästa skolan, kombinerat med teoretisk kunskap, så klart.

 

Tommy Hansson

 

 Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994