Publicerat 2020-04-29 13:00

Beskjutna poliser nekades skadestånd av tingsrätt. Igen.

Så har det hänt igen. Göteborgs Tingsrätt beskriver hur rätten dömt i ett fall där en förvirrad, välbeväpnad man skjutit mot poliser som kallats till platsen. Rätten tar hänsyn till det psykiska tillståndet och dömer inte för mordförsök, utan för framkallande av fara. Dock utan påföljd. Och poliserna skulle vara mentalt förberedda på att bli beskjutna...

Så här lyder tingsrättens pressmeddelande om dom i mål  B 14894-19.

"Det var den 7 oktober 2019 som polisens nationella insatsstyrka fick rycka ut till en villa i Rävlanda där 47-åringen och hans familj bodde. Mannen, som hade licens för ett antal vapen och var en van skytt, hade uppträtt förvirrat under förmiddagen. Nationella insatsstyrkan, omfattande totalt nio poliser, infann sig i tre bilar, varav två försedda med skalskydd. Ungefär en timme efter att styrkan var på plats hördes smällar inifrån huset. Det visade sig att mannen skjutit blykulor med hagelgevär inifrån huset, dock hade ingen av poliserna då uppfattat att de var beskjutna. Poliserna ropade till mannen via bilarnas högtalarsystem men mannen kom inte ut. Istället sköt mannen senare inifrån huset med pistol, varav åtminstone två av skotten gått i riktning mot ett av de förstärkta polisfordonen. 47-åringen kunde gripas sedan han obeväpnad hoppat ut genom ett fönster. Han hade dessförinnan förstört och kastat ut möbler genom fönster på nedervåningen och uppträtt aggressivt, desorienterat och klätt av sig naken.

 

Mannen har undersökts av Rättsmedicinalverket och bedömts lida av en allvarlig psykisk störning när han sköt inifrån huset. Händelserna har till stora delar dokumenterats genom film från polisens drönare och helikopter. Rättsmedicinalverket har vidare gjort bedömningen att mannen inte hade någon allvarlig psykisk störning vid undersökningen. Mannen ansågs lida av en kortvarig psykos med påtaglig stressfaktor. En kort tid före händelserna hade mannen, som är utbildad livvakt och ordningsvakt, utsatts för dödshot i sitt arbete som ordningsvakt på en krog i centrala Göteborg och han och hans familj hade även tidigare varit utsatta för hot.

 

Under händelseförloppet var det tre skott av totalt som mest tjugo som skulle kunna bedömas som mordförsök. Tingsrätten har i denna del gjort bedömningen att även om mannen har avlossat skott är det inte bevisat att mannen har skjutit med uppsåt att döda poliserna runt huset. Därför frias mannen från försök till mord. När det gäller framkallande av fara för annan har tingsrätten kommit fram till att åklagaren inte har bevisat att de poliser som suttit i skalskyddade fordon under skottlossningen har varit utsatta för fara. Två poliser har emellertid, i olika skeden, befunnit sig i ungefärlig riktning för tre av skotten utan att ha skydd. För detta döms mannen för framkallande av fara för annan.

 

Eftersom 47-åringen, som tidigare är ostraffad, led av en allvarlig psykisk störning vid tillfället för brottet kan han inte dömas till fängelse. Då det inte finns något övervakningsbehov ansåg tingsrätten inte heller att skyddstillsyn var en lämplig påföljd. 47-åringen, som varit frihetsberövad under ca sex månaders tid, förklarades istället vara fri från påföljd enligt en särskild bestämmelse (30 kap. 6 § brottsbalken). Bestämmelsen gäller för personer som begått brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning men som inte längre har en sådan störning när åtalet prövas. De två polisernas skadeståndsyrkande för kränkning ogillades eftersom tingsrätten ansåg att de som medlemmar av den nationella insatsstyrkan bör ha en mental beredskap för att hantera den här typen av situationer."


Det är tydligt att en del tingsrätter  har ett mycket högt förtroende för Polismyndighetens möjligheter att utbilda bort fruktan för eget liv, när poliser blir beskjutna. Eftersom poliserna uppenbarligen ändå begärt skadestånd, är de möjligen människor trots allt innanför uniformerna. Från politikens sida har på senare tid talats om krafttag och straffskärpningar vid hot och våld mot poliser. Bland annat har straffen skärpts i vissa delar. Men när straffen ska utdömas finns det omständigheter som kan ge effekter som i detta mål. Eller i andra mål när det handlar om exempelvis unga brottslingar. Blåljus hoppas att domen överklagas, även om risken finns att även högre rätt kommer till samma slutsatser.


Oisin Cantwell har berört liknade problematik tidigare.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994