Publicerat 2020-06-21 18:00

"Bespottad och kallad snutfitta" - på sin fritid

Rubriken är stötande - men ett citat från ett av de 196 medarbetarskyddsärenden som Polisens verksamhetsskydd redovisar i sin (första) Verksamhetsberättelse 2019. Där redovisas bl a; minst 56 fall där polisanställda på sin fritid sökts upp av en hotaktör liksom minst 12 fall där polisanställda kartlagts (egentligen 39).

 

Verksamhetsskyddet verkar för anställda inom Polisen som ex utsätts för; otillåten påverkan, otillbörlig påverkan, trakasserier, självscensur m.m. - på eller utanför arbetet.

Utöver de 196 medarbetarskydds-ärenden under 2019 tillkommer insatser där det varit tillräckligt med ett s k "säkerhetssamtal" liksom ett antal särskilda medarbetarskydds-ärenden; där omfattande skyddspaket satts in, t ex; ny identitet, nya bostadsort, försäljning av bostad med mera.

 

Verksamhetsskyddets Verksamhetsberättelse 2019 täcker därmed inte all verksamhet. Redovisningen delas in i rubriker med exemplifierande citat (* se längst ned i texten).

Rubriker:

  • Tidpunkt för händelse (56 st utanför arbetstid)
  • Kartläggning av polisanställd (minst 12 st - inräknat andra ärenden egentligen 39 st)
  • Skyddsperson uppsökt i bostad (5 st vid/i närheten av sin bostad)
  • Trakasseri (minst 16 st)
  • Förföljelse (minst 7 st)
  • Skadegörelse: privat bostad (minst 9 st), av privata fordon (minst 6 st)
  • Polisanställd (minst 7 st dvs hotaktören har varit anställd eller arbetat för myndigheten)
  • Särskilda medarbetarskyddsärenden 

Fall per region
Antalet medarbetarskyddsärenden berör alla polisanställda, ingen åtskillnad görs mellan utsattheten för respektive polis- alt civilanställd.

Fördelning per region: Syd (39), Mitt (34), Öst (33), Stockholm (26)...

Statistiken per region är osäker eftersom regionerna ibland rapporterar en eller flera medarbetare (skyddspersoner) kopplat till ett ärende.

Behöver man hjälp ska man veta var den finns

Emma Hedenvind, tf. chef för verksamhetsskyddsenheten vid rikspolischefens kansli, vill utbilda och sprida information till alla anställda.
- Är man utsatt ska man inte behöva undra hur man kan få hjälp. Det ska vara klart och tydligt för alla hur man kan få/bli hjälpt.

 

Roger Östergren är regional samordnare för polisförbundets huvudskyddsombud i region Stockholm:

- Det är positivt att verksamhetsskyddet de senare åren blivit alltmer involverade i reella verksamhetsfrågor t ex lokalförsörjning, regional skyddskommitté, SAM (strukturerat arbetsmiljöarbetet) t ex hot och våld m.m.

 

* Exempel/ett axplock:

Tidpunkt - utanför arbetstid

Minst 56 fall handlade om händelser som skett utanför arbetstid;

Kollega blir utanför arbetstid bespottad och kallade ”snutfitta” då denna åker kollektivt med sin sambo”

 

Uppsökt i sin bostad

I minst fem medarbetarskyddsärenden blev skyddspersonen uppsökt av hotaktören i direkt anslutning till sin bostad.
”Gärningspersonen har vid ett flertal tillfällen befunnit sig utanför kollegans bostad och uppträtt hotfullt”

Trakasseri

I minst 16 medarbetarskyddsärenden har skyddspersonen blivit utsatt för någon form av trakasseri, exempel;

”En polisanställd utredare får ett telefonsamtal till sin privata mobil på kvällen. Okänd man försäkrar sig om medarbetarens titel genom att säga hela hennes namn och hennes adress. Han påstår sedan att det finns porrbilder på henne på nätet och när han blir motsagd så blir han arg och börjar säga kränkande saker av sexuell natur.”

 

Förföljelse efter arbetet

I minst sju medarbetarskyddsärenden har skyddspersonen blivit eller upplevt sig förföljd efter arbetet. Exempel;

”Kollega blir förföljd av personbil från jobbet mot hemmet. Bil stoppas och kontrolleras med tre personer i bilen. De uppger att de följt efter kollegan, de har haft med kollegan att göra i tjänsteutövning tidigare”

 

Skadegörelse privat bostad

I minst nio medarbetarskyddsärenden blev skyddspersonens bostad utsatt för skadegörelse.

Exempel;

”Kollega blir utsatt för skadegörelse genom att okänd person kastat ägg mot hans bostad. Kollegan har under en tid jobbat intensivt mot kända targets i området"

 

Skadegörelse privata fordon

I minst sex ärenden blev skyddspersonens privata fordon utsatt för skadegörelse. Exempel;

”Lossade hjulbultar på medarbetarens privata bil”

 

Kartläggning

Ur Verksamhetsberättelse 2019:

"Utöver de fall där man får anta att det skett någon form av kartläggning av skyddspersonen exempelvis då skyddspersonen blivit uppsökta vid bostaden eller fått sin privata bil förstörd så är det

minst 12 fall där kartläggning påvisats. Om man även räknar in de medarbetar-skyddsärenden där det får antas att en kartläggning skett så har kartläggning skyddspersoner skett i minst 39 medarbetarskyddsärenden."

 

Polisanställd

 

Vid minst 7 medarbetarskyddsärenden har hotaktören varit anställd eller arbetat för Polismyndigheten. Exempel;

”Medarbetare upplever att hon måste självcensurera sig själv i sin tjänsteutövning och arbetsuppgifter gentemot polisanställd. Polisanställd upplevs som obehaglig och oberäknelig och efter hållna träffar då polisanställd efter dessa har riktat sin ilska mot medarbetaren”

 

Verksamhetsberättelsen finns att ta del av via Intrapolis.

 

Blåljus glädjs över verksamhetsskyddets framskjutna positionering (initiativ, insatser, ökade närvaro i verksamhetsfrågor, pågående projekt...)

I vardagens jäkt behöver vi alla påminnas om - det trista men nödvändiga - säkerhetsmedvetandet som måste finnas såväl fysiskt som digitalt,"varje dag , på både på jobbet liksom på fritiden".

En satsning på att utbilda/öka medarbetares säkerhetstänkande (samtidigt som de som behöver skyddas omhändertas) - är därför samtidigt en satsning på "en mer attraktiv arbetsgivare".


Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994