Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-20 13:30

Bespottad polis fick ersättning

Polisförbundet berättar nu om ett rättsfall där en polis som fick en spottloska i ansiktet av en gärningsman som var misstänkt för bland annat hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Dock menade Västerås tingsrätt att spottloskan mot polisen inte var kränkande eftersom han var polis...

– Domen visar att poliser inte ska behöva utstå att bli kränkta genom att exempelvis bli spottade på när de gör sitt jobb. Nu har hovrätten visat hur man ska se på dessa kränkningar, säger Tobias Virolainen, jurist på Polisförbundet.

 

Tingsrätten motiverade avslaget av kränkningsersättningen med att ”enligt praxis har poliser i sådana situationer inte tillerkänts ersättning för kränkning, eftersom det förutsätts att poliser då har en bättre mental beredskap att mötas av visst våld m.m. Kränkningen kan därför inte anses tillräckligt allvarlig”.


Svea hovrätt har resonerat annorlunda. Utifrån förarbetena till gällande lagtext har man kommit fram till att polisen utsatts för en sådan allvarlig kränkning som skadeståndslagen avser och att han därför har rätt till den yrkade ersättningen på 5000 kronor.

 

– Det är ett principiellt viktigt beslut. Vi har drivit det här ärendet för att visa att det finns en gräns för vad en polis ska behöv utstå i sin tjänsteutövning. I och med hovrättens dom så blir det tydligare var den gränsen ska gå, säger Tobias Virolainen.

– Polisförbundet hoppas nu att tingsrätterna tar till sig av Hovrättens budskap och i framtiden följer denna praxis, säger Tobias.

Blåljus kan konstatera att det långsamt skett en förskjutning till att även domstolar inser att poliser är människor som kan känna smärta eller bli förnedrade. Att man får betalt för att upprätthålla lagen innebär inte att man blir immun. Polisförbundet har genom åren aktivt bidragit till att lyfta rättsfall för att bidra till en rimlig rättsutveckling. Det är bland annat dit polisernas medlemsavgifter går.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, men som bekant är Högsta Domstolen restriktiv med att meddela prövningstillstånd, vilket känns helt ok i detta fall...

Bra jobbat, Tobias och Polisförbundet!

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994