Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-02 09:20

Blåljusförare ska ha utbildning!

Blåljus berättade härom veckan om en Aftonbladetartikel som beskrev en ändring i polisens regler för utryckningsförare som kunde uppfattas som att outbildade poliser (i utryckningskörning) skulle få "köra blått". Regionpolischef Ulf Johansson har gått ut på Intrapolis med en lugnande text.

Regionledningen framhåller att bakgrunden till det ändrade beslutet är att polisledningen i regionen tidigare beslutat att endast polis som godkänts på den nationella förarutbildningen steg tre eller motsvarande hade rätt att framföra fordon under utryckning. (Det fanns möjlighet att besluta om undantag i vissa fall) Men trafikförordningen ger möjlighet för alla förare av utryckningsfordon att i trängande fall bryta mot trafikregler så blev beslutet motsägelsefullt juridiskt sett.

Av juridiska skäl har beslutet om kompetenskrav upphävts, vilket har skett i förhandling med arbetstagarorganisationer.

Det handlar alltså om juridik, inte om resurs som det tolkats i debatten under den senaste tiden.


Det har utan tvekan varit svårt att få tillräckligt med utbildningsplatser samt få tiden att räcka till i det ansträngda operativa läge vi befinner oss i. Men nu har vi fått de utbildningsplatser vi ska ha och min ambition är att utbildningen ska ske så snart som möjligt när nya poliser kommer till oss, säger regionpolischef Ulf Johansson på Intrapolis. Han framhåller att ambitionen och inriktningen att alla ska ha rätt utbildning för att klara uppdraget.

– Det är förstås viktigt, inte minst ur arbetsmiljöhänseende, att alla har rätt förutsättningar och rätt utbildning för att klara en komplicerad uppgift, säger Johansson på Intrapolis.


– Regionen har fått rätt antal utbildningsplatser fram till sommaren 2018, så problemet med utbildningsplatser är löst och det är mycket glädjande, säger Johansson. I praktiska situationer ska ansvariga naturligvis se till att det är poliser med rätt kompetens som kör utryckning.

 

– Det är något som man vid bemanningen av bilarna ska tillse - att det i varje bil finns medarbetare med rätt kompetens, säger Johansson.

 

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nationellt och juridiskt hållbart regelverk som omfattar kompetenskrav på poliser vid utryckningskörning i fler situationer än, som i dag, endast prejning.

 

Blåljus är så klart positiv till att regionledningen ser till att alla utryckningsförare är rätt utbildade i vår region. Det allra bästa vore så klart, som vi även skrev till Aftonbladets artikel, att polisernas grundutbildning på Polishögskolorna innehöll även detta grundläggande moment för polisers duglighet och användbarhet i verkligheten. Då skulle körvana och säkerhetsmedvetande kunna gnuggas succesivt på PHS för att säkerställa att inga onödiga olyckor inträffar, Polisregionerna kunde sedan finslipa och repetera för att vidmakthålla kompetensen. Men nu är vi inte där. Så då gäller det att poliserna får utbildningen typ genast när de ska tjänstgöra vid olika polisregioner. För allmänheten vill inte vänta...


Vi tackar vår regionledning för klargörandet och förutsätter att kollegor på alla nivåer sätter säkerheten vid utryckningskörning i första rummet. Det är i högsta grad en arbetsmiljöfråga.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994