Publicerat 2018-08-16 09:40

Blir vi fler poliser för att vi flyttas?

Robert Sollare, som är huvudskyddsombud på Operativa enheten, har åsikter om att enhetens personal används för att skyla över polisbristen i andra polisområden. Vilken nytta gör det? Eller är det bara ett sätt att skyla över det faktum att det fattas poliser överallt? Och, påpekar Robert, Operativa enheten är ju redan en regional resurs till allas förfogande...

Inlägget nedan är en insändare.


"Synpunkter på Regionala dimensionsuppdraget - ”SPETS”                 

 

Operativa enheten i region Stockholm är en stödenhet till samtliga polisområden i regionen.

 

Vi har bland annat som arbetsuppgifter att stödja de polisområden som saknar personalresurser/expertis genom att stötta dessa med den specialistkompetens vi har i:

 

Operativ sektion 1 (dialogpolis, regional ordningsresurs m.m.)

Operativ sektion 2 (hund och rytteri)

Operativ sektion 3 (trafik och sjöpolis)

PKC sektion 1-5

RLC sektion 1-3

Regional insatsstyrka

 

Polisområde Syd och Nord har personalbrist i sina områden och behöver förstärkning.

 

Polismyndigheten i region Stockholm undersöker hur detta ska kunna lösas genom                    att tvångsplacera personal från Operativa enheten i region Stockholm till Syd/Nord.

 

Operativa enheten i region Stockholm har så länge den funnits alltid stöttat de polisområden    som finns i regionen. De har alltid haft möjlighet att begära hjälp av Operativa enheten.

 

Åter igen: Operativa enheten tjänstgör i hela region Stockholm.

 

Vi blir inte fler poliser bara för att vi tvångsplacerar poliser någon annanstans i regionen.

 

Det skapar bara en oerhörd oro och stress för de individer som tror att de ska bli placerade i Syd/Nord mot sin vilja. Personalen genomlider fortfarande en katastrofal omorganisation som drabbade oss 2015. En omorganisation som tar liten eller ingen hänsyn till det som står i Arbetsmiljöverkets föreskrift  2001:1                         

 

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

 

Arbetsgivarens agerande får mig osökt att tänka på en saga av Hans Christian Andersen

 

”Och så gick kejsaren i processionen under den vackra tronhimmeln,                                             och alla människor på gatan och i fönstren sade:


- Åh, vad kejsarens nya kläder är vackra! Vilket vackert släp han har på manteln!

Så utmärkt det sitter! Ingen ville avslöja, att han ingenting såg för då hade han ju inte dugt för sin anställning eller varit mycket dum. Inga av kejsarens kläder hade gjort en sådan lycka.


- Men han har ju ingenting på sig ! sade ett litet barn.


- Herre Gud, hör bara den oskyldiges röst! sade fadern och den ene viskade till den andre,     vad barnet hade sagt.


- Han har ingenting på sig, är det ett litet barn som säger.
- Han har ingenting på sig!

- Han har ju ingenting på sig! ropade slutligen allt folket och det kröp i kejsaren, för han tyckte, att de hade rätt, men han tänkte:


Nu måste jag hålla god min till processionens slut. Och så höll han sig ännu rakare, och kammarherrarna gick och bar på ett släp som inte fanns."

 

Mvh Robert Sollare/ HSO Operativa enheten."

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994