Publicerat 2006-06-01 15:03- Det var bra att vi ett fick ett avtal. Men det var lite snopet att Polishusparken 1 juni ställdes in. Det hade varit kul att få komma och stå på barrikaderna en stund och visa vad vi står för och att vi håller ihop. Det hade känts väldigt rätt just nu.

En sammanfattning av känsloläget bland medlemmarna i polisfacket i Stockholms län. Lättade men samtidigt lite besvikna – de var stridsberedda som sällan tidigare och så blåstes eld upphör i elfte timmen. Inom hela gruppen av fackliga företrädare som deltagit i det här arbetet känns det bra att vi nu kommit så här långt. Den överväldigande känslan hos dem är också att det är just medlemmarna och deras enorma engagemang som ligger bakom upplösningen av det här dramat. Det är nog fler än en i chefskorridorerna som för sin inre syn sett Polishusparken fylld över sina bräddar av uppretade poliser. Den synen har med säkerhet manat till eftertanke.

Ordförandena i polisföreningarna berättar vidare:

Ulf Ask, Södertörnspolisen:

- Det har ringt enormt mycket hela onsdagen, särskilt dom unga är mycket nöjda, enstaka känner sig väl bortglömda men jag försöker påminna om att dom som inte fått mycket nu i dom flesta fall fått bra utfall tidigare.

Jan Svensson, Södertäljepolisen:

- Jag skulle informera här på eftermiddagen men då blev det ett stort jobb och alla drog iväg. Men vi har ett möte på torsdagen. Det är alldeles klart att särskilt dom unga ser väldigt positivt på det här resultatet.

Andreas Strand, Birka, Västerortspolisen:

- Det har ringt jättemycket under onsdagen och det är väldigt positiva tongångar. En del äldre har väl muttrat lite men dom flesta håller med om att det gick rätt bra för dom förra gången. Vi har ett stormöte nästa onsdag.

Fredrik Pahlberg, Norrortspolisen:

- Mycket ryggdunkar idag. Övervägande mycket positiva reaktioner. Även hos oss är en del äldre lite besvikna men när man får tala med dem personligen och sätta in saken i ett sammanhang så håller dom med om att helheten är bra.

Håkan Stolt; Roslagspolisen:

- Alla tycker det är skönt att vi kommit igenom det här. Det är väldigt positiva reaktioner blandat med lite bekymmer. Men det finns ju argument och när man använder dom brukar flertalet se positivt på dom stora dragen i avtalet.

Stefan Eklund, Citypolisen:

- Alla från yngre till äldre mycket positiva. Ännu mer positiva än jag hade vågat hoppas.

Kenneth  Falk, Söderortspolisen:

- Rakt igenom positivt, mycket positivt det lilla man nu har fått veta: I förmiddag hade jag tid att träffa en lång rad medlemmar och den spontana reaktionen var ”det här var ju bra”. Det är en stor efterfrågan på information om avtalet. Även chefer har vänt sig till mig och undrat. Det har varit en bra dag.

Anders Westling, Chefspolisföreningen:

-Lite blandade känslor hos oss. Det flesta är förstås nöjda att vi nått så här långt. Men en del är direkt oroliga. Vi behöver förklara och informera rätt mycket.

Björn Svensson, Länspolisföreningen (vice ordf):

- Vi har blivit nerringda idag. Inom länskriminalpolisen finns ett visst missnöje om man ska nämna en sådan grupp. Ett exempel på nöjda medlemmar hittar man på länskommunikationscentralen. Vi har åtskilliga frågetecken som vi måste jobba hårt på att räta ut framöver.

Ulf Magnusson, Nackapolisen:

- Övervägande positiva reaktioner. Vi har haft ett möte idag. Jag går också runt på enheten och informera direkt och muntligt och påpekar bland att det här är den andra av tre lönerevisioner inom det här avtalet. Det har många inte tänkt på.

Tony Anild, Gränspolisföreningen:

- Jag har bara hört positiva tongångar – ingen har klagat än så länge.

Lars Ericson, ordförande i polisfacket i Stockholms län:

- Det jag har upplevt är något stort. Medlemmar har stoppat sina radiobilar och kommit ut och tagit i hand och tackat. I polishuskvarteret har folk kommit fram och tryckt min hand. Jag har fått skurar av e-post och sms. Och ändå har jag känslan att det är dom som tackar mig som gjort jobbet med sitt engagemang och sin sammanhållning. Vi förhandlare har burits fram av den kraften och bidragit med strategi och teknik.

- Avtalet väcker positiva känslor men också en del frågor, fortsätter Lars. Vi ska nu genast träffas och diskutera hur vi bäst och tydligast informerar alla om detaljer och tolkningar. Jag ser en del grupper som kommer att ha särskilt många frågor och vi måste möta dom alla med klara besked. Vi har kommit en bit på väg men har mycket arbete kvar.

- Det är i den här stunden också värt att ägna en tanke åt att den fackliga organisationens enda uppgift är att nå bästa möjliga förhandlingsresultat för kollektivet av medlemmar. Det bör man ha i åtanke när man läser avtalet. Viktigt att minnas är också att det här är revision två av tre. Resultatet idag måste ställas mot resultatet för ett år sedan och vad vi kan förvänta oss om ytterligare ett år. Annars blir det inte en rättvisande bild, slutar Lars.

TISDAGENS PRESSMEDDELANDE:

Polismyndigheten i Stockholms län och Polisförbundet Stockholms län kom på tisdagsförmiddagen den 30 maj överens om nya lönerna.

Tisdagens förhandlingar var intensiva och kännetecknades av hårda men konstruktiva tag från båda sidor.

- Det känns bra att vi kunde komma överens på ett sätt som är acceptabelt för båda parter, säger länspolismästare Carin Götblad. Det viktigaste för vår del har varit att vi också i lönekuvertet ska kunna visa vår uppskattning till medarbetare som gör en särskild bra insats. Men övergången till individuell lönesättning måste ske successivt.

- Efter en lång och tidvis hård kamp har vi kommit fram till ett avtal som ger våra medlemmar en trygghet och som ger ett bra ekonomiskt utfall. Det viktigaste för vår del har varit att behålla den trygghet det innebär att ha en lönebildning som inte enbart vilar på prestation utan också på faktorer som erfarenhet och ansvar, säger Lars Ericson, ordförande i Polisförbundet Stockholms län.

STYRELSENS KOMMENTAR EFTER UPPLÖSNINGEN:

Polishusparken 1 juniinställd  på grund av avtal

Nu är vi överens – tack för allt stöd och all hjälp!

I elfte timmen, två dygn innan vi hade tänkt träffas i Polishusparken, kom vi äntligen överens med länsmyndigheten i löneförhandlingarna. Tack vare det starka stödet från medlemmarna mobiliserade förhandlarna den beslutsamhet som krävdes för att kunna nå en överenskommelse.


Det var hårda tag


– Jag ska inte sticka under stol med att det var hårda tag. Det finns ett danskt uttryck som jag tycker passar bra i det här läget: Vi skar till benet, säger Lars Ericson till Blåljus.

Den överenskommelse som nu har träffats innebär ett märkbart tillskott i lönekuvertet för i princip alla Stockholms poliser. Dessutom innebär den att arbetsgivaren besinnat sig i fråga om införandet av individuella löner.

Avtal omöjligt utan medlemsstöd


Avtalet kommer även i fortsättningen att skapa den trygghet det innebär att ha en lönebildning som inte enbart vilar på prestation utan också på viktiga faktorer som erfarenhet och ansvar, säger Lars Ericson.

Förhandlingsgruppen – Lars Ericson, Emma Cronberg, Stefan Eklund och Andreas Strand – betonar att den överenskommelse som nu träffats hade varit omöjligt utan det starka stödet från medlemmarna.

”Flertalet blir nöjda”


– Ibland kände vi oss ensamma som förhandlare. Men det gav råg i ryggen när vi åkte runt på stationerna och träffade medlemmarna. Budskapet var tydligt: Kör på! Ge er inte! säger Emma Cronberg.


– Jag tror att flertalet medlemmar kommer att bli nöjda, säger Lars Ericson.

----------------------------------------------------------------------

INSÄNDARE:

”Tror på detnär jag ser det”


”Som man kan läsa så har man kommit fram till ett nytt avtal, eller ska jag skriva "avtal". Gäller detta avtal nu då? Det förra verkade ju inte gälla, och dessutom verkar avtal inom myndigheten vara väldigt lätta att säga upp. Nu får jag säkert till svar att jag ska vara nöjd & glad eftersom stormen verkar vara över, och visst är jag glad. Samtidigt måste jag säga att jag inte tror på det förrän jag får min första lönespec där det klart och tydligt står denna lönesumma.

Av rubriken att döma ställer jag mig fortfarande frågande: NÄR skall dessa sk avstämningssamtal ske nu då, för att kunna göra bedömningen om man är "värd" den nya lönen efter ett års tjänst (som i mitt fall)? Vilka krav skall uppfyllas OCH vad händer om man inte skulle uppfylla dessa krav? Står man kvar på 19000 som idag då och får vänta med en eventuell höjning tills man har jobbat i tre år????

I juli skall första utbetalningen av nya lönen komma för mig och min omgång (som jobbat ett år), men kommer man hinna tills dess eller kommer det att bli framskjutet och betalas ut i en klumpsumma där man förlorar en massa på skatten? Hoppas blåljus kan ge svar på mina frågor!

”Skeptisk””

BLÅLJUS KOMMENTAR: Du kommer att få svar, ”Skeptisk”. Men det är ett klassiskt misstag att i en sådan här situation hasta ut i en allmän publikation som Blåljus och försöka klargöra detaljfrågor. Avtalet är komplicerat och behöver presenteras utförligt och i sin helhet. Tveka dock inte att vända dig till din lokala polisförening. Vid en personlig kontakt kan de bena ut ditt problem.

”GRATTIS!”


”Jag måste gratulera till ett väldigt bra arbete! Grattis till Stockholms SPF-avdelning!Ni har ihärdigt hållit en konsekvent hållning till arbetsgivaren och till slut har det lönat sig!Jag är också övertygad om att avtalet är det bästa som gick att få! Det skall bli spännande att få se slutresultatet!

Ett stort tack för ett utomordentligt genomfört arbete!

Ett stort tack till Carin Götblad också, som säkert har haft en avgörande betydelse i slutänden!

Mycket kritik till RPS och dess chef som inte förstått vilken bur han klev in i!

”Kerry”

----------------------------------------------------------------------

Magsur reaktion
på Polisförbundets
hemsidaFörbundsstyrelsen har reagerat magsurt på sin hemsida på min kommentar i Blåljus till C G Wrangels undran över varför sagda styrelse tiger under stockholmspolisernas fackliga kamp. Styrelsen är sannerligen prinsessan på ärten – all kritik bemöts i häftiga, uppläxande ordalag. Ingen ödmjukhet här inte.

Jag behöver inte undervisning av förbundsstyrelsen i fackliga frågor som t ex vad som är lokala och vad som är centrala förhandlingar. Jag satt i Kamraternas styrelse innan de flesta av er ens börjat vid polisen. Och jag har förstahandskunskap om vilka som valdes av kongressen 2002. Jag höll i klubban.

Den läskunnige vet att jag skrev i min kommentar att Stockholms län inte har någon representation värd namnet i förbundsstyrelsen. Såvitt jag känner till förekommer det ingen facklig kommunikation  eller någon annan kontakt mellan Lena Andersson och hela styrelsen i förbundsområdet i Stockholms län. Lena Andersson representerar sig själv – vilket i och för sig räcker en bra bit. Men det räcker inte för polisfacket i Stockholm som har stort behov av en kontinuerlig, förtroendefull kontakt med förbundsstyrelsen och dess arbete.

Förbundsstyrelsen gör ett stort nummer av att de alla sitter på nationellt mandat och alltså företräder alla. Jag kan stadgarna, tack. Men jag har också varit med på varenda förbundskongress sedan den i Lidingö i tidigt 1960-tal. Jag vet precis vad vi i verkligheten pratar om när det gäller representation för olika intressen. Det vet ni också. Så försök inte slå dunster i mina ögon.

Polisfacket i Stockholms län äger Blåljus och bestämmer över hemsidans mål och inriktning. Men jag har som ansvarig utgivare ansvar för vad som publiceras dag för dag. Så nästa gång ni inom förbundsstyrelsen är missnöjda med något som står i Blåljus – rikta kritiken mot mig, tack.

Det var det.

Vad ville jag då säga med min kommentar till CG:s insändare? Jo, att jag saknade kollegial stöttning från förbundsstyrelsen. Jag saknade uttryck för solidaritet med en stor medlemsgrupp som upplever att den kämpade för mycket väsentliga värden som yrkesutveckling och rättvis lön. Detta kan man, som jag gjorde, tolka som att förbundsstyrelsen av taktiska och/eller andra skäl struntar i hur det går för Stockholms län. Man kan också tolka det så att förbundsstyrelsen anser att vi var ute i totalt ogjort väder och att arbetsgivaren i själva verket bara vill vårt allra bästa.

Ingendera tolkningen är värst smickrande för förbundsstyrelsen. Den sistnämnda skulle innebära att våra erfarna och mycket kunniga förhandlare inte vet vad de gör och att de dessutom lyckats lura tusentals vuxna medlemmar, som inte heller förstår något, att hänga med i någon inbillad kamp mot väderkvarnar.

Kära förbundsstyrelse, ert agerande avslöjar er obarmhärtigt.

Och resultatet: Vi kämpade ensamma och vi klarade oss själva tack vare alla våra medlemmars stöd och engagemang. Hur duktiga våra förhandlare än är skulle de stått sig slätt utan medlemmarnas tyngd. Framgången är medlemmarnas och INGEN annans.

Claes Cassel

----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Särskilda händelser, viktiga nyheter eller helger kan bryta den periodiciteten.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 31 maj 2006 kl 2355. Den uppdateras inom kort igen på grund av det särskilda läget i lönefrågan. Håll kontakt med oss för färsk och pålitlig information!

----------------------------------------------------------------------

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994