Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-11 08:10

Brottsofferperspektivet satt på undantag

Expressen har berättat om Jarmo, som blev rejält misshandlad av ett ungdomsgäng i Mall of Scandinavia under långfredagen. Han ville undsätta sin son som höll på att bli rånad av ett ungdomsgäng, men i stället blev han misshandlad med avslaget näsben, onda revben och nedsatt syn på ena ögat som följd.

Polisen lyckades gripa två av gärningsmännen,  vilka dock raskt släpptes ut i frihet igen, på grund av att de endast var 16 år gamla. Ett fenomen som säkert många poliser känner till, men som kan upplevas tandlöst av ett brottsoffer. Jarmo beskriver hur det tycks råda en djungelns lag inne i gallerian kvällstid, trots att gallerian anställt ordningsvakter för att hålla säkerheten uppe.

Expressen följer nu upp artikeln om överfallet, med en ledartext som vänder sig mot de "svängdörrar" som rättssamhället och sociala myndigheter tillämpar på  unga lagöverträdare.

Tidningen sammanfattar problematiken:

"Det är olyckligt på alla tänkbara plan. Redan skakade och förödmjukade brottsoffer möter ett liknöjt rättsväsen. Polismän ser sitt arbete förbytas i absurd komedi. Ungdomsgäng kan fortleva och utnyttjas av vuxna brottslingar. 

Inte heller för gärningsmännen är dagens undfallenhet bra. Många börjar sin bana redan vid 12,13 år och kan alltså ha skolats i kriminalitet i många år innan samhället reagerar adekvat"

 

Tidningen noterar att politiker talar om hårdare tag mot ungdomar som begår allvarliga brott, men att Riksåklagaren samtidigt anpassat reglerna för frihetsberövanden av brottslingar mellan 15 och 17 år till barnkonventionen. Mildrandet beror på att "rättsutvecklingen har gått mot ett alltmer stärkt barnperspektiv".

 

Ledaren noterar att samhällets verktygslåda i den bästa av världar skulle vara tillfyllest, med

elevhälsa och BUP och ypperliga institutioner. 

I verkligheten saknas dock en fungerande struktur för kriminella under 18 år. Socialtjänsten är inte rätt instans för unga som begår grova brott. Hem för tvångsomhändertagande är antingen fulla eller ses som för dyra av kommunerna, som i stället kan välja låtsasåtgärden "LVU i hemmet" enligt Expressen.

 

Tidningen kräver nu snabba åtgärder mot unga lagöverträdare med jourdomstolar och tydliga konsekvenser av brottslighet. "Ingen ska kunna slå en medmänniska sanslös på förmiddagen, gripas vid lunch och möta kompisarna på stamhaket lagom till middag."


Blåljus gläds åt att politiker och media nu ser problemen med att unga kan avancera sin brottslighet utan nämnvärda påföljder. Kriminella gäng är väl medvetna om samhällets reaktioner och anpassar sig efter dem. Barn tubbas att bära vapen, stöldgods eller narkotika. Vilket gör att ännu fler barn tar sina första steg på en kriminell bana. Till det kommer känslan av rättslöshet som ett brottsoffer kan få när gärningsmännen  (även när polsen gjort sitt och lyckats gripa dem) kan fortsätta att skapa ännu fler brottsoffer.


Tommy Hansson

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994