Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-19 12:40

Brottstrender idag och i morgon

NOA, har släppt en ny rapport som behandlar vilka brottstyper som ökar och vilka utmaningar polisen och det övriga samhället har. Grövre våldsbrott, fler komplexa cyberbrott och ökad samverkan mellan kriminella aktörer, är bara några av de trendande brottstyperna. Men även hot och våld mot samhället, parallella strukturer, bidragsbrott och korruption...

Mats Löfving, chef för NOA, kommenterar rapporten:
− Den organiserade brottsligheten är komplex och måste bekämpas gemensamt. Vi samverkar med andra myndigheter inom den gemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, inte minst i de utsatta områden men också tillsammans mot ett alltmer utnyttjande av välfärdssystemet. Vi förstärker och riktar in insatser lokalt där behoven är som störst. Vi förstärker även vår förmåga att arbeta mot de ökade antalen bedrägerier och identitetsrelaterade brottslighet.

I rapporten kan bland annat läsar att:
"Ett omfattande utnyttjande av välfärdssystemet förekommer, dels genom ett utnyttjande på individnivå, dels genom kvalificerade upplägg med företag och oriktiga intyg.

För att skydda eller främja brottslig verksamhet utövar kriminella aktörer otillåten påverkan gentemot exempelvis privatpersoner, politiker eller medarbetare vid myndigheter och kommunal förvaltning. Polisen utsätts för otillåten påverkan, bl.a. i utsatta områden. Över-grepp i rättssak och självcensur är utbrett i utsatta områden. Korruption förekommer inom en del myndigheter, kommuner och landsting."

"Marknaden för människosmuggling växer när det är svårare att ta sig in i och genom Europa illegalt. Gränsen mellan människohandel och människosmuggling har i vissa fall blivit vagare. Multiexploatering av individer som utsatts för människohandel har ökat."

"Internationella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sverige."

Det talas om mycket annat också, om vapenbrott, om narkotika, om företagsbrott, om penningtvätt, om databrottslighet, om kopplingar mellan kriminalitet och ideologi eller religion osv. osv. Läs själv rapporten och fundera på hur polisen skall klara det med nuvarande eller något större bemanning.

Bara en sådan sak som omnämns i förbigående i sista stycket i slutdiskussionen, att "Bidragande till parallella samhällsstrukturer är även att personer befinner sig illegalt i Sverige. Då detta antal troligtvis kommer att öka finns en risk att de parallella samhällsstrukturerna växer."

Polisen har uppenbarligen en del att pyssla med även inom de närmaste decennierna...

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994