Publicerat 2019-01-21 16:40

Bucketlist för nya polisministern

Knappt har den nya regeringen tillträtt, med Mikael Damberg som polisminister, eller mer exakt inrikesminister med ansvar för polisen, förrän Polisförbundets ordförande Lena Nitz ganska exakt beskriver vad poliserna har för förväntningar på honom. En Bucketlist, som det borde gå att få ett brett stöd för i riksdagen!

I Polistidningen ges den nye ministern en presentation.

Lena Nitz hälsar den nye inrikesministern välkommen i den nya regeringen, i Aftonbladet Debatt, och konstaterar att han nu ansvarar för några av de viktigaste frågorna för hela Sveriges trygghet.  

 

Hon konstaterar att det under flera år har skett stora avhopp från Polisen. Allt fler erfarna kollegor väljer att lämna sitt drömjobb. De brinner för uppgifterna, men den låga lönen och de allt tuffare villkoren får många att tveka om en framtid inom polisyrket.
 

 

Samtidigt har grov brottslighet med ett ökat antal skjutningar, ett växande antal områden som uppfattas som särskilt utsatta och en höjd hotnivå för terror gjort det uppenbart att vi behöver fler poliser om vi ska värna tryggheten i samhället. Det finns dessutom legitima krav om att förbättra Polisens resultat.

 

För att klara de förväntningar som både medborgare och politiska partier har, krävs ökade resurser till Polisen. Enligt en undersökning från Sifo i augusti förra året håller nio av tio svenskar med om den prioriteringen. På ditt bord ligger också uppropet ”Prio1 #flerpoliser” med över 35 000 namnunderskrifter från poliser och engagerade samhällsmedborgare som Polisförbundet lämnade över till regeringen strax före valet i höstas.

 

I januariöverenskommelsen har den nya mittenkoalitionen i punkt 69 kommit överens om att infria målet om 10 000 fler polisanställda till 2024. Dessutom lovar ni att attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor.

 

Det är bra. Låt dessa löften vara just ”prio ett” för dig och regeringen.

För att behålla kompetensen inom Polisen och locka fler till yrket måste polislönerna höjas och arbetsvillkoren bli bättre. Ett första steg togs förra året. Då gavs ett ekonomiskt utrymme att börja höja polisers löner något mer än för övriga arbetsmarknaden.

 

Men det steget räcker inte. Det måste följas av fler satsningar, under lång tid.

En annan uppgift som ligger på ditt bord, men som vi saknar i överenskommelsen, är att säkerställa att de som utbildas till att bli framtidens poliser förses med de kunskaper och färdigheter som krävs för att leva upp till yrkets, medborgarnas och samhällets förväntningar.

 

Flera utredningar har de senaste åren dragit slutsatsen att det krävs en förlängd och förbättrad polisutbildning för att följa med samhällets och brottslighetens utveckling.

 

Vi vill gärna tro att detta viktiga krav från Polisförbundet kommer att genomföras av den nya regeringen även om det inte nämns i januariöverenskommelsen.

 

 Sverige måste också återta initiativet där brottbekämpningsförmågan ligger steget före brottsutvecklingen.

 

Polisförbundet föreslår därför att detta blir din ”bucketlist”:

  1. Nödvändiga resurstillskott läggs till i Polismyndighetens budget. Det handlar inte bara om att ge medel för att kunna anställa fler poliser utan också om att se till så att det finns medel för att höja lönerna så att avhoppen bromsas, rutinerade poliser väljer att komma tillbaka och utbildningsplatserna fylls.

  2. Polisutbildningen förlängs och leder till akademisk examen. Det skulle öka polisers kunskaper och färdigheter så att de står ännu bättre rustade för både dagens och morgondagens brottslighet.

  3. Initiativ tas till en blocköverskridande polispolitik. Det tar tid att bygga upp Polisens brottsbekämpande förmåga och säkerställa att den ligger steget före brottsutvecklingen. Ska resultaten verkligen förbättras och tryggheten i samhället öka krävs att Polisen ges långsiktiga förutsättningar för att göra sitt jobb på bästa sätt.  Därför förslår vi att du som minister initierar arbetet med att ta fram en långsiktig polispolitik som majoriteten i riksdagen kan ställa sig bakom. Polisförbundet finns gärna med som en konstruktiv part i det arbetet.

Att investera i polisen är att investera i människors trygghet och försvaret av vår demokrati. Det är något som hela Sverige tjänar på.


Lena Nitz, ordförande Polisförbundet

 

Blåljus hoppas så klart att ministern lyssnar. Polisförbundets krav är högst rimliga och har sannolikt ett brett politiskt och folkligt stöd.

 

Tommy Hansson

 


Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994