Publicerat 2020-03-25 08:30

Covid-19 och rekryteringen och utbildningen av poliser

Covid-19 påverkar både det vardagliga polisarbetet och polisens prioriteringar, även om skjutningar och andra våldsbrott fortsätter att sluka resurser. För att poliserna ska komma ifatt någongång, behöver vi som bekant bli fler, något som hittills inte varit en helt enkel matematik. Polismyndigheten har bland annat satsat på ett förbättrat rekryteringsförfarande, som innebär att tester för polisyrket skulle kunna genomföras året om för att sänka trösklarna.

Det innebär att den som vill söka till Polisutbildningen på Polisen.se möts av följande information:

Polistidningen berättar att testningen av blivande poliser tills vidare är stängd hos Rekryteringsmyndigheten till den 20 april 2020, efter det ska den förhoppningsvis kunna öppna igen. Orsaken är att de som ska testas kommer från olika håll i Sverige och att man vill undvika spridning av Covid-19 vid testningarna. Rekryteringsmyndighetens kommunikationschef säger till Polistidningen att man behöver analysera hur stängningen kan påverka antalet utbildade poliser i framtiden.

Polistidningen berättar även om de nästan färdiga poliserna som nu likt andra högskolestudenter ska studera hemifrån. Det låter sig så klart göra när det gäller teoretiska ämnens som juridik, på universitetens juristutbildningar handlar merparten om självstudier med vissa föreläsningar. Men beroende på hur polisutbildningarnas utbildningsplaner ser ut, finns det olika praktiska moment kvar att genomföra för att examinering till polis ska bli möjlig. Det handlar om Södertörns, Växjös och Umeås polisstuderanden, på de nyare polisskolorna i Malmö eller Borås är inga stundenter färdiga att examineras i år. Vid Växjö polisutbildning genomförs praktiska moment med stor försiktighet, säger prefekten. Aktiviteter som gör att studenterna svettas undviks, man tar paus för att tvätta händerna och masker som används desinficeras. Så här beskrivs slutövningen i Växjö av SVT.

Övningsledaren konstaterar i SR: "Vi har ett samhällsansvar. De ska ut på sin aspiranttjänstgöring i april och det är viktigt att de kommer ut till den polisiära verksamheten"En av poliseleverna kommenterar beslutet med att de ju ska ut i verkligheten som poliser, och även det innebär att ta vissa risker. Visst ska man tänka till, men vi rättar oss efter skolans och myndigheters beslut och gör så gott vi kan!

Blåljus inser vilka svåra avvägningar polisutbildningarna tvingas till. Självklart ska risken för spridning av Covid-19 beaktas, men polisyrket innebär de facto med nödvändighet interaktion med andra människor med de risker det medför. Vi hoppas att alla poliselever håller sig friska och tar sig ut i verkligheten, där de kommer att göra stor skillnad.

Tommy Hansson


 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994