Publicerat 2018-12-10 16:30

Dagens medborgare kräver bra poliser!

Polisförbundets ordförande, Lena Nitz har skrivit ett flammande försvar för att svensk polis ska behålla den förmåga som gör att de förtjänar folkets förtroende. Poliser ska klara det omöjliga, de får inte göra fel, ens när förutsättningarna är oklara, eller uppgiften övermäktig. För efteråt vet alla hur det gick, och att det var polisens fel. (om det kan vi läsa i annan media)


Så här skriver Lena på sin blogg:


"Att det finns röster för att korta polisutbildningen för att snabbare få upp polisnumerären förvånar och upprör mig. Det är som om vissa tror att polisarbete på 2000-talet kan utföras av 1700-talets ”korvar” och ”paltar”.


Paltarna ingick i en vaktstyrka som grep lösdrivare, tiggare, prostituerade och som också hade till uppgift att transportera fångar. Korvarna var stadsvakter vars främsta uppgift var att gripa tjuvar och hålla utkik efter bränder. Ungefär den förlegade och föråldrade bilden av polisarbete verkar vissa ha än i dag. Jag tror att många helt enkelt inte förstår fullt ut vad polisarbete i yttre tjänst innebär år 2018.

 

När jag hör politiska förslag på att splittra polisutbildningen för att därmed kunna korta delen för poliser i yttre tjänst – eller när politiska partier säger att de vill utreda en sådan ordning – då ser jag direkt problem. För exakt vad tänker de sig kan lyftas bort från dagens utbildning? Vad är det för kunskaper och färdigheter som politikerna anser att framtidens poliser klarar sig utan?

 

Ta exempelvis den livsviktiga säkerheten. Det allmänna säkerhetsläget är förändrat. Terrorhotet är kvar på det som kallas förhöjd nivå, skjutningarna bland kriminella befinner sig på nivåer vi inte sett tidigare och förutom skjutvapen har kriminella även tillgång till handgranater – som används i attacker mot polisen!

 

Jag är rädd för att en kortad utbildning för poliser i yttre tjänst riskerar att medföra en försämrad säkerhet både för poliser och för allmänheten. Mängdträning i en rad fysiska polisiära moment är mer nödvändigt än någonsin.

 

Men vi får inte heller glömma bort rättssäkerheten. Jag tänker att det inte var så noga med den saken för korvar och paltar, men dagens poliser måste ha de kunskaper och färdigheter som krävs för rättssäkra beslut, åtgärder och ingripanden. Ibland har man inte mer än några sekunder på sig för viktiga avgöranden som senare ska hålla för juridisk prövning.

 

Det ställs helt enkelt väldigt stora krav på poliser i yttre tjänst. Det är bland annat de som i normalfallet är de som vidtar de absolut nödvändiga förstahandsåtgärder som ligger till grund för förundersökningar. Plockar man bort delar ur utbildningen ser jag stor risk för försämrade resultat som grundar sig i att framtidens poliser kommer att vara sämre på att upptäcka brott, ingripa mot brott och utreda misstänkt brottslighet.

 

Poliser är inga korvar och paltar längre, det hör till det förgångna, även om vissa av arbetsuppgifterna från den tiden självklart känns igen och lever kvar. Men polisarbete i dag är bredare och mer komplext – som en följd av samhällsutvecklingen, teknikutvecklingen och en förändrad brottslighet. För att bli en bra polis i dag krävs en gedigen utbildning, annars riskeras säkerheten, rättssäkerheten, resultaten, tryggheten och i förlängningen förtroendet för hela rättsväsendet.

 

Det här förstår allmänheten. De förstår att tryggheten i samhället hänger ihop med hur många poliser vi har, men också med vilken utbildning poliserna ges. I stort sett alla vill ha fler poliser, men bara 5 procent tycker att en kortad polisutbildning är rätt väg för att snabbare få upp numerären. Till politiker som ändå vill korta utbildningen säger jag bara: Tänk om! Ni har Polisförbundet, majoriteten av landets poliser och 95 procent av befolkningen emot er."


För bara någon vecka sedan, fick ett antal poliser ta emot medaljer av Rikspolischefen och Regionpolischefen i Stockholm. Flera av dessa var helt nyutbildade den 7 april 2017 på Drottninggatan. Just dessa nya kollegor var de som kom först fram till Åhléns. Det var just de som sökte igenom de rökiga lokalerna på jakt efter en förmodat beväpnad terrorist. Alla poliser vill göra rätt i sådana situationer - i vissa situationer kan det vara frågan om att överleva för polisen, eller för dem polisen försöker skydda. Då måste poliserna ha rätt förutsättningar.


När poliser gjort stordåd som på Drottninggatan,Kronan eller i någon förort.

Med tålamod, empati och fasthet. Vad är det för utbildning som just dessa poliser i fronten skulle klara sig utan? Om vi får sämre utbildade poliser på grund av ogenomtänkta politiska beslut - kommer politiker att ta ansvar för dessa polisers felsteg? För kom ihåg att det mesta filmas...


Den sista frågan är rent retorisk.


Blåljus ställer sig helt bakom Lena Nitz i kraven på att behålla kvaliteten på framtidens poliser. För forntidens polis skulle inte fungera ens idag.


Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994