Publicerat 2018-06-14 10:10

Dags att höja aspirantlönen

En polis i Västra Götaland, har skrivit en insändare till Polistidningen, som hanldar om polislöner. Alla vet att polisernas löner har halkat efter. Storstädernas poliser vill ha mer, liksom specialister och poliser på svårtillsatta platser i glesbygd. Men insändarförfattaren, John, har hittat en grupp poliser som har det ännu värre.

Han vill att Polisförbundet jagar på Polismyndigheten med blåslampa för att lyfta en grupp poliser, aspiranterna, som inte fått någon löneförhöjning sedan 2002!
Nu när man siktar på att examinera uppåt 1600 nya poliser per år borde myndigheten se över aspiranternas lön. Jag anser inte att det är för mycket att kräva en löneförhöjning på 16 (!) år för att låta aspirantlönen komma ikapp inflationen.
Som urgammal polis, med aspirantdatum på 1970-talet och betald polisutbildning, kan jag bara hålla med John! Aspirantlönerna borde justeras, och det borde inte tas från övriga polisers löneutrymme.
Läs hela Johns utmärkta insändare i Polistidningen!
Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994