Publicerat 2019-04-26 11:00

Den civila Polismyndigheten

Blåljus har fått sig till del en skrivelse med reflektioner från styrelsen i Förbundsområde Stockholm Kamraterna. Vi publicerar den i formen av en insändare.

 

DEN CIVILA POLISMYNDIGHETEN

Vi önskar veta om förbundsstyrelsen delar vår uppfattning enligt nedan. Om så är fallet vad förbundsstyrelsen gör i frågan och vad som planeras att göras. Ifall förbundsstyrelsen inte delar vår uppfattning önskar vi veta varför.

 

Tidigare polisiära tjänster som genom lagstiftning och regelverk endast kunde besättas med poliser är sedan tid tillbaka genom förändrad lagstiftning och regelverk konkurrensutsatta genom att civila kan söka. Vi upplever att arbetsgivaren nu med full kraft tänker förändra hela polismyndighetens struktur.

 

Det som kan komma att finnas kvar för poliser är att arbeta i yttre uniformerad tjänst. Arbetsgivaren försöker inte längre smyga med detta utan verka känna sig trygga med att de inte möter något motstånd. Vi måste ändra på det och ta upp kampen för nuvarande och kommande medlemmar. Om vi inte gör det så sviker vi vårt uppdrag att tillvarata våra medlemmars intressen.

 

Som ett exempel på detta är en tjänst som varit utlyst men återkallats av arbetsgivaren. Annonsens utformning visar hur tankegångarna går hos arbetsgivaren. Annonsen är urklippt från lediga jobb på intrapolis. Den återkallades den 18 april och hann alltså ligga ute i åtta dagar.

 

· Intresseanmälan: Vi söker Civil Förundersökningsledare till LPO Täby, PO Nord, reg Sthlm

 

· Polisregion Stockholm Stockholms län 10 april 2019

Vi söker en civilanställd förundersökningsledare till utredningsgrupp 2(vuxen) vid lokalpolisområde Täby. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som en aktiv förundersökningsledare med inriktning på mängdbrott av både enkel beskaffenhet men även grova brott. Du kommer att tillsammans med befintliga förundersökningsledare få ansvara för de initiala utredningsåtgärderna i det dagliga ärendeinflödet till lokalpolisområde Täby. Du kommer att ingå i ett Team, bestående av 3-4 handläggare, som du leder och är tillgänglig för i den dagliga verksamheten så att utredningsarbetet kan fortskrida effektivt.

Sista ansökningsdatum 30 april


Här är poliser helt åsidosatta. Myndigheten pratar i denna annons klarspråk, det är civila som gäller. Även om just denna annons blev återkallad så säger den väldigt mycket om hur vår arbetsgivare tänker och är med stor risk en bild av den framtid som polismyndigheten står inför. Ska det här bara få passera förbi? I denna annons var man också tydlig med att detta utredningsteam kommer att vara helt civilt. Detta genom att teamets övrig personal benämns handläggare.

 

Det finns flera exempel. När arbetsgivaren söker förundersökningsledare så kan det numera ske att annonserna skrivs så att det ska passa för civila sökande, inte för poliser.

 

Utredningsvana betonas som något avgörande. Samtidigt så tillmäter arbetsgivaren genom HR inte långtgående första handsåtgärder som jämställt med att poliser också får kompetens som utredare. Antingen så är det en kunskapslucka över vad långtgående förstahandsåtgärder innebär eller så är det ett medvetet förbiseende just för att kunna rekrytera civila som förundersökningsledare. Det händer också att svaromål som sektionschef tillsätts med civil personal trots att sektionen kan jämföras med en operativ enhet, detta upplevs som en medveten diskriminering av poliser.

 

Den som utför polisarbete måste enligt oss ledas av en polis*. Denna fråga är enligt oss existentiell för polisförbundet och tiden brådskar och kraftfulla åtgärder behöver vidtas så att inte våra medlemmar blir andra sortens anställda. Förutom genom denna skrivelse till förbundsstyrelsen så avser vi att publicera denna skrivels på blåljus.nu.

 

Förbundsområde Kamraternas styrelse genom

Mats Johansson


Blåljus kommentar. Att poliser exkluderas från möjligheten att söka attraktiva tjänster inom myndigheten lär inte göra polisyrket mer attraktivt. Det är därför en viktig frågeställning som Kamraterna lyfter. Med det sagt ser vi det som ett klokt beslut att den i texten beskrivna annonsen drogs tillbaka. Som vi uppfattat det skedde det efter ett antal kontakter från Polisfackets sida på alla olika nivåer. Det ser vi som ett tecken på att även Polisförbundet uppfattat problematiken som texten beskriver. När det gäller att poliser särbehandlas när det gäller att söka tjänster, är det så klart inte diskriminering enligt Diskrimineringslagstiftningen, vilket inte hindrar att även poliser kan känna sig diskriminerade...

 

Tommy Hansson

 

 

 

 

 

*Självklar avser vi inte exempelvis när en åklagare går in och leder en förundersökning.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994