Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-03 13:40

Det är allvar nu!

Den minnesgode minns att Rikspolischefen för ett år sedan specificerade polisens behov av resurser. Det handlade om nästan fyra miljarder, något som regeringen valde att halvera. Det fanns säkert andra områden att spendera pengarna på. Nu återkommer Dan Eliasson med förnyad kraft  och lägger till ett; "Or else"

Blåljus har tidigare
berömt Rikspolischefen för att han sätter sina tankar och erfarenheter på pränt i veckobrev. Vi gläds åt att han fortsätter med det trots att en del av vad han skrivit historiskt blivit missförstått. Vi tror inte att det senaste veckobrevet kan missförstås, i varje fall inte av någon polis. Sannolikt inser alla från Peter Springare till valfri polis i Rinkeby, att polisen behöver mer resurser och högre löner. Nu berättar Rikspolischefen högt, så att även regeringen borde höra, vad som händer annars. Blåljus kan inte låta bli att påminna om vad en klok ledareNWT påpekade, att det kan ifrågasättas, om Rikspolischefen får gehör av regeringen för sina anslagskrav. Tidningen tar upp vad som talar för och emot, och skriver:

För talar att han just i egenskap av att vara regeringens handgångne man kanske också har deras öra. Mot talar att han just i egenskap av att vara regeringens handgångne man mer skall företräda regeringen i Polisen, än Polisen för regeringen.

I det senaste veckobrevet skriver Rikspolischefen om när han talat med polisbefäl i Göteborg:

"En fråga som var mer framträdande än andra var rekryteringen till polisyrket och bilden av att vara eller bli polis. Flera uttryckte en oro över att fler kollegor lämnar och att vi inte lyckas fylla platserna på polishögskolan.

Frågan hur många poliser som behövs är ständigt aktuell. Min utgångspunkt är att vi måste bli fler samtidigt som vi som organisation måste klara av att ta emot de nya medarbetarna utan att förlora i effektivitet, engagemang och tillgänglighet. De poliser som tas in måste utöver utbildning, som kräver lärare och instruktörer, också ges handledning av en erfaren polis. Allt detta sätter gränser för hur snabbt vi kan växa.

 

Vi har en utmaning i att rekrytera morgondagens poliser. Vi fyller idag inte polisutbildningarna fullt ut. Vi behöver fler sökanden och se över hur vi lockar och attraherar fler att vilja bli poliser eller jobba inom Polismyndigheten. Vi borde alla fråga den som står och ska välja framtid om han eller hon funderat kring att jobba för polisen. Men för att lyckas måste vi både vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det handlar det om löner, arbetsvillkor, förutsättningar och möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll."


Mycket bättre kan det inte beskrivas, problemet med att få fram fler poliser. Det problemet har grott länge nu, och det hastar med en snar lösning.

 

Dan Eliasson skriver i veckobrevet:

 

"För att kunna möta alla de behov som polisen har så behöver vi rejält mer pengar, 3,9 miljarder de kommande tre åren, för att främst kunna förstärka och möta en värld i förändring.
 
Sveriges befolkning fortsätter växa, antalet unga brottaktiva och det dödliga våldet bland kriminella ökar. It-brottsligheten bli alltmer omfattande och vi måste kunna följa med i utvecklingen. Till detta kommer krav på att vi ska höja vår förmåga att motverka terrorism och vår beredskapsförmåga.

Polisen behöver och måste få växa. Ledningens bedömning är polisen de kommande sex åren behöver anställa ytterligare 1 000 civila och 3 000 poliser utöver de 1 000 civila vi anställde under 2016.

 

Min förhoppning är att vi kommer att få mer resurser men vi ville också visa hur vi kommer behöva möta en situation där regeringen säger nej till mer resurser. I ett värsta scenario tvingas vi säga upp medarbetare och sänka eller överge viktiga ambitionshöjningar. Därför är vi tydliga i budgetunderlag. Det är allvar."


Det är blåljus förhoppning att rikspolischefen får gehör fullt ut denna gång. Det är, som han skriver allvar. Sverige behöver trygghet i en ny tid, och den tiden börjar nu, inte sedan, eftersom det tar minst tre år att få fram en enda ny polis extra. Under tiden måste vi arbeta för att behålla så många poliser som möjligt. Även i storstäder.


Det är hög tid för regeringen att lyssna på Rikspolischefen. Rikspolischefen har tydligen lyssnat på poliserna. Om det inte sker den här gången heller, brister förtroendet på ett sätt som kommer att få allvarliga konsekvenser. Om det drabbar Rikspolischefen, är det en sak. Men ohörsamhet i denna fråga kan drabba Sveriges polisväsende, Sveriges poliser och Sveriges befolkning. Särskilt hårt riskerar de mest brottsutsatta människorna i de mest utsatta områdena att drabbas om polisen inte klarar av att möta den nya tidens krav.

Tommy Hansson
 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994