Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-10-27 08:30

Det behövs fler poliser men var och hur?

Idag kommer poliskrisen (ja, den finns, upptäcker allt fler) att debatteras i Sveriges Riksdag. Det är ett initiativ från Helena Lindahl, från Centerpartiet. Hon och huvudskyddsombudet i region Nord beskriver hur både kvaliteten på polisarbetet påverkas, och hur säkerheten för en ensam polispatrull i ett område stort som Danmark ser ut.Helena noterar att poliser har extremt dålig lön i förhållande till utbildning, ansvar och yrkets påfrestningar. Det bidrar till polisbristen. Polisbristen i Lapplands inland, har blivit anmäld som ett arbetsmiljöproblen, men kammarrätten, dit Polismyndigheten förde ärendet, bedömde att en patrull var tillräckligt givet arbetsbelastningen. Helena och Jan beskriver hur polisbristen finns överallt, och att flytta resurser innebär bara att problemen förflyttas.Problemen ser så klart annorlunda ut i exempelvis förorter, där unga lagöverträdare går under rättsväsendets radar, som SVT Stockholm visar i ett reportage. I spåren av det problemet staplas mordutredningarna på hög... I Malmö kommenderas poliser från gatan, från Rosengård och andra delar, till att utreda högarna av gamla utredningar.

Det finns mycket att prata om i Sveriges riksdag. Dagens interpellationer handlar bland annat om följande frågor: 2016/17:613 av Roger Haddad (L) "Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor"och 2017/18:19 av Helena Lindahl (C) "Situationen hos polisen i Region nord"

Helena Lindahl kuppade till det lite under debatten och gav Morgan Johansson en T-shirt med ett citat ur polisens uppdrag, givet av regeringen i regleringsbrevet, att polisen ska finnas i hela Sverige. Något annat som diskuterades var regeringens förtroende för rikspolischefen, Dan Eliasson. Där var Morgan Johansson väldigt tydlig med att Eliasson har ett svårt uppdrag, men att förtroendet finns. Tvärtom ifrågasatte Johansson sättet av oppositionen att angripa enskilda generaldirektörer. Det är dålig retorik, enligt Johansson.Ett bra första steg är att göra yrket attraktivt så att poliserna stannar kvar, så att poliser som lämnat söker sig tillbaka, och så att platserna på Polishögskolorna kan fyllas upp. Då krävs rejäla tag, ett rejält polislönelyft, allt annat är bara tomma löften som möjligen kan infrias i en avlägsen framtid... Det finns goda förutsättningar att vi redan detta år får se vilken verklighet politikerna vill göra av alla fagra löften.

Tommy HanssonGilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994